© Copyright 2023 Compensair Compensair
Business Address:Kemp House, 160 City Rd, Old Street, London EC1V 2NX, United KingdomOld Street,London,EC1V 2NX,United Kingdom |Email: team@compensair.com
Company No. 201913904W Rated 4,8 / 5 based on 976 reviews. | Review Me

מחשבון הפיצויים

הגש בקשה להחזר מזומן בכרטיס

אם הטיסה שלך בוטלה בגלל מגיפת וירוס הקורנו, חברת התעופה מחויבת לספק לך את החזר הכרטיס במזומן. הגש את בקשתך, ואנחנו נעזור לך לקבל את ההחזר שלך

תאריך הטיסה
מהו המחיר הכולל של הכרטיסים לטיסה שבשה?
מחיר
מזל טוב!

אתם עשוים להיות זכאים ל

€€€

תגישו את הבקשה כעת

הגשת תביעה לחלוטין ללא תשלום

נא להזין את שם פרטי ושם משפחה של הנוסע (כמו בהזמנה)

@

נא לרשום את מספר הטלפון שלך