© Copyright 2024 Compensair Compensair
Business Address:Kemp House, 160 City Rd, Old Street, London EC1V 2NX, United KingdomOld Street,London,EC1V 2NX,United Kingdom |Email: team@compensair.com
Company No. 201913904W Rated 4,8 / 5 based on 976 reviews. | Review Me

Me Compensair ju do të

Bëhu një partner

Programi i partneritetit të Compensair përshtatet

Agjenci Turistike

Agjenci turistike online

Shërbimet e rezervimit

Hotela

Burime Mediash

Kompanitë e sigurimit

Agjentë privatë

Fluxi i procesimit të Aplikimit

Të punosh me Compensair do të thotë:

Sistem i trasparentë: profil personal për partner dhe për klient
5% e të gjitha kompensimeve të klientëve tuaj
Asnjë detyrim për partnerin
Parandalimi I gabimeve falë automatizimit të procesit.

Mund të zgjidhni ndonjë nga tre opsionet

API

Të dhënat e aplikimit mund të transferohen automatikisht pas miratimit të klientit. Mundësi për të punuar vetëm nën markën tuaj

Widget

Vendosni widgetin në faqen tuaj të internetit dhe merrni komision për të gjithë klientët që dorëzojnë një aplikim

UTM

Merrni komisionin tuaj 5% për të gjitha rastet e suksesshme që na kanë arritur me shenjën tuaj UTM
Pas regjistrimit, do të merrni udhëzime për të gjitha tre opsionet.

Plotësoni formularin dhe bëhuni partner i Compensair

Emri i kompanisë ose burimit*
URL-ja e faqes së internetit*
Emri dhe mbiemri*
Numri i telefonit*
Jepni numrin tuaj të telefonit
Vendi*
Përshkrimi i aktivitetit tuaj dhe qëllimet e bashkëpunimit
Si e dini për ne?