Drejtat e Pasagjerëve
Sipas Rregullores së Komisionit Evropian 261/2004, Rregullores Turke mbi të Drejtat e Pasagjerëve të Ajrit dhe Rregullores së Mbrotjes së Pasagjerëve të Ajrit të Kanadasë, nëse fluturimi juaj u shkaktua ndërprerje, mund të jeni të përfitueshëm për kompensim. Fluturimi duhet të përmbushë kushtet e nevojshme.

Rregulloret për drejtat e pasagjerëve të ajrit janë struktura të vendosura globalisht për të mbrojtur interesat e udhëtarëve. Shembuj të rëndësishëm përfshijnë Rregulloren e BE-së 261/2004, Rregulloren SHBA për të Drejtat e Pasagjerëve të SHBA-së, dhe Rregulloren e Kanadasë për Mbrojtjen e Pasagjerëve të Ajrit. Këto rregulla sigurojnë që pasagjerët në 3 rajone janë të informuar mirë dhe të mbrojtur gjatë shqetësimeve të papritura të udhëtimit.

Rregullorja EC 261 e Vitit 2004 – Drejtat e Pasagjerëve të Ajrit

Rastet e Përshtatshme

Rregullorja e BE-së 261/2004, e njohur si BE 261, mbrojt drejtat e pasagjerëve në raste të:

 • Anulimeve të fluturimeve
 • Vonesave dhe fluturimeve të humbura të lidhjeve, në veçanti
 • Refuzimeve të pavullnetshme të mbordjes

dhe mbulon fluturimet:

 • Brenda BE-së nga linjat ajrore BE ose jo-BE
 • Në arritje në BE nga jashtë BE-së nga linjat ajrore BE
 • Duke lënë BE-në për vendet jo-BE nga linjat ajrore BE ose jo-BE
Rruga / Linja Ajrore Linja ajrore është NGA BE Linja ajrore nuk është NGA BE
Nga jashtë BE-së në jashtë BE-së Jo Jo
Nga jashtë BE-SË në BE Po Jo
Nga BE në jashtë BE-SË Po Po
Nga BE në BE Po Po

Dispozitat

Anulimi: Pasagjerët mund të zgjedhin rimbursimin ose ndryshimet e rrugës. Kompensimi është i disponueshëm nëse pasagjerët nuk janë informuar brenda kohës së përcaktuar.

Vonesa: Asistencë duhet të jepet për vonesa prej 2+ orëve (fluturimet deri në 1500 km), 3+ orëve (fluturimet në BE më shumë se 1500 km dhe të gjitha fluturimet midis 1500 dhe 3500 km), ose 4+ orëve (të gjitha fluturimet e tjera). Për vonesat më të gjata se 3 orë, pasagjeri mund të jetë i përfitueshëm për kompensim.

Refuzimi i Mbordjes: Në rastet e teprimit të mbordjes, refuzimi i pavullnetshëm i mbordjes jep pasagjerëve të drejtën për kompensim, rimbursim të biletës, ose ndryshim të rrugës.

Fluturimet e Lidhura të Humbura: Fluturimet lidhëse me vonesë prej 3+ orëve në destinacionin përfundimtar çojnë në kompensim, bazuar në gjatësinë e vonesës dhe distancën, nëse fluturimet u rezervuan nën një rezervim të vetëm. Kompensimi nuk aplikohet për lidhjet e humbura për shkak të vonesave të sigurisë ose mosrespektimit të kohës së mbordjes.

Shumat e Kompensimit

Për ndërprerjet e fluturimeve nën ligjin e BE-së, pasagjerët mund të jenë të përfitueshëm për kompensim. Shuma varet nga 250€ deri në 600€. Nëse linja ajrore ka ofruar një ndryshim rrugë për një pasagjer dhe ata arritën në destinacionin përfundimtar më shpejt, kompensimi mund të reduktohet me 50%.

Shërbimet Shtesë

Në disa raste, pasagjerët mund të marrin asistencë, rimbursim dhe opsione kthimi, bazuar në gjatësinë e vonesës dhe distancën e fluturimit.

Kontrolloni në qoftë se fluturimi juaj i ndërprerë është i përfitueshëm për kompensim me formularin tonë të pretendimeve të BE-së 261.

Kalkulatori i Kompensimit

Rregullimi turk

Rregullorja turke për të drejtat e pasagjerëve të ajrit përcakton dispozita për udhëtarët në skenarët e refuzimit të mbordjes, vonesës dhe anulimit. Ky rregullim aplikohet për fluturimet e operuara nga transportuesit ajrorë turq në / nga aeroportet turke, si dhe nga transportuesit ajrorë të huaj nga aeroportet turke. Në disa aspekte, ky rregullim është i ngjashëm me EC 261-n e Evropës, por ka disa dallime të rëndësishme, veçanërisht në pjesën që përket vonesave të fluturimeve.

Rruga \ Ajrore Linja ajrore është Nga Turqia Linja ajrore nuk është Nga Turqia
Nga Jashtë Turqisë në Jashtë Turqisë Jo Jo
Nga Jashtë Turqisë Në Turqi Po Jo
Nga Turqia në Jashtë Turqisë Po Po
Nga Turqia Në Turqi Po Po

Dispozitat

 • Refuzimi i Mbordjes: Në rastet e teprimit të mbordjes, refuzimi i pavullnetshëm i mbordjes jep pasagjerëve të drejtën për kompensim, rimbursim të biletës, ose ndryshim të rrugës.
 • Anulimi: Pasagjerët mund të zgjedhin rimbursimin ose ndryshimet e rrugës për anulimet pa forcat majeure. Kompensimi është i disponueshëm nëse pasagjerët nuk janë informuar brenda kohës së përcaktuar.
 • Vonesa: Asistencë duhet të jepet për vonesa prej 2+ orëve (fluturimet ndërkombëtare / të brendshme të shkurtra), 3+ orëve (1500-3500 km ndërkombëtare), ose 4+ orëve (ndërkombëtare të gjata).

Kompensimi nën ligjin turk

 • Fluturimet brenda vendit: 100 Euro
 • Fluturimet ndërkombëtare deri në 1500 km: 250 Euro
 • Fluturimet ndërkombëtare 1500-3500 km: 400 Euro
 • Fluturimet ndërkombëtare mbi 3500 km: 600 Euro

Asistencë

 • Komunikim (telefonata, mesazhe, email-e).
 • Vakte: Pije (vonesa 2-3 orë), pije plus vakt (vonesa 3-5 orë), pije dhe collation (vonesa 5+ orë).
 • Akomodim hoteli dhe transporti nga / në aeroport në rast të vonesës së natës

Kalkulatori i Kompensimit

Rregulloret Kanadeze për Mbrojtjen e Pasagjerëve të Ajrit

Përfitueshmëria dhe Mbulesa

Këto rregulla aplikohen për fluturimet që përfshijnë Kanadanë, duke përfshirë edhe lidhjet e fluturimeve. Linjat ajrore klasifikohen si të mëdha (më shumë se 2 milionë pasagjerë në dy vitet e kaluara) ose të vogla.

Shumat e Kompensimit

Vonesa ose Anulimi

Linjat Ajrore të Mëdha:

 • 400 dollarë për vonesat e 3+ orëve
 • 700 dollarë për vonesat e 6+ orëve
 • 1,000 dollarë për vonesat e 9+ orëve

Linjat Ajrore të Vogla:

 • 125 dollarë për vonesat e 3+ orëve
 • 250 dollarë për vonesat e 6+ orëve
 • 500 dollarë për vonesat e 9+ orëve

Refuzimi i Mbordjes

 • 900 dollarë për vonesat < 6 orë
 • 1,800 dollarë për vonesat midis 6 dhe 9 orë
 • 2,400 dollarë për vonesat > 9 orë

Shërbimet Shtesë

Linjat ajrore duhet të sigurojnë pasagjerëve informacion, zgjidhje të udhëtimit të ndryshëm, rimbursim, dhe kompensim për të vështirat, sipas nevojës.

Standardi i Trajtimit

Pas pritjes së 2 orëve, linjat ajrore duhet të ofrojnë falas:

 • Ushqim dhe pije të arsyeshme
 • Akses në komunikim

Për pritjet natën, linjat ajrore duhet të sigurojnë:

 • Akomodim hoteli
 • Transporti për të dhe nga aeroporti.

Kalkulatori i Kompensimit

Bagazhi i ndërprerë

Nën rregullat e BE-së, linja ajrore është përgjegjëse për bagazhin e humbur, të dëmtuar ose të vonuar të regjistrimit dhe për bagazhin e dëmtuar në dorë. Shuma e kompensimit është deri në 1300 EUR. Një pasagjer duhet të paraqesë një pretendim në shkrim në linjën ajrore brenda 7 ditëve pasi bagazhi u humb ose u dëmtoj, dhe brenda 21 ditëve pas marrjes së bagazhit të vonuar.

Kur fluturimet nuk përfitojnë për kompensim

Obligimet e linjave ajrore janë të kufizuara ose madje të përjashtuara në raste të rrethanave të paparashikueshme të jashtëzakonshme, të quajtura gjithashtu si forca majeure, siç janë: instabiliteti politik, kushtet meteorologjike, katastrofat natyrore, përplasjet me gjallëri (goditje zogjsh), rreziqet e sigurisë, çështjet e sigurisë, dhe grevat që ndikojnë në operimin. Vini re se grevat e punonjësve të linjave ajrore nuk kualifikohen si rrethana të paevitueshme. Nëse nuk jeni të sigurt, nëse arsyeja për ndërprerjen e fluturimit ishte e jashtëzakonshme, ose në qoftë se në rastin e vonesës suaj fluturojnë fluturime të tjera, është më mirë të kontrolloni dy herë nëse kompensimi është i detyrueshëm. Aplikoni duke përdorur formularin tonë të thjeshtë.

Kontrolloni fluturimin

 

Dërgoni aplikimin tuaj në 2 minuta për të marrë kompensimin tuaj
Dërgoni aplikimin tuaj