© Copyright 2024 Compensair Compensair
Business Address:Kemp House, 160 City Rd, Old Street, London EC1V 2NX, United KingdomOld Street,London,EC1V 2NX,United Kingdom |Email: team@compensair.com
Company No. 201913904W Rated 4,8 / 5 based on 976 reviews. | Review Me

Të drejtat tuaja

Sipas Rregullores së Komisionit Evropian 261/2004 dhe Rregullores Turke për të Drejtat e Pasagjerëve Ajror, nëse fluturimi juaj është vonuar, ju keni të drejtë për kompensim. Fluturimi duhet të plotësojë kushtet e nevojshme.

Kompensimi për fluturimin e vonuar / anuluar ose refuzimin e bordit mund të jetë €125-€600. Shuma mund të ndryshojë me distancën e fluturimit dhe kohëzgjatjen e vonimit (më poshtë mund të gjeni informacione të hollësishme mbi madhësinë e kompensimit).

Kushti është që njëra nga gjërat e mëposhtme ndodhi me ju:

 • Nëse fluturimi juaj është vonuar për më shumë se 3 orë
 • Nëse fluturimi juaj është anuluar
 • Nëse fluturimi juaj vonohet me më pak se 3 orë, por ju humbisni një fluturim lidhës dhe mbërrini në destinacionin tuaj përfundimtar më shumë se 3 orë me vonesë
 • Ju u refuzuat përmbordje për shkak të mungesës së vendeve të lira (overbooking).

Kushte të tjera

 • Fluturimi duhet të ketë filluar jo më vonë se 6 vjet më parë;
 • Fluturimi nuk duhet të vonohet ose të anulohet për shkak të motit ose kushteve të tjera të jashtëzakonshme.

Rruga juaj e fluturimit dhe linja ajrore duhet të përmbushin kritere të caktuara që të rregullohet nën ligjin e BE-së

Rrugë \ Linja ajrore Linja ajrore është nga BE Linja ajrore nuk është nga BE
Nga jashtë BE-së në jashtë BE-së Jo Jo
Nga jashtë BE-së në BE Po Jo
Nga BE-ja në jashtë BE-së Po Po
Nga BE në BE Po Po

...ose rregullin turk

Rrugë \ Linja ajrore Linja ajrore është nga Turqia Linja ajrore nuk është nga Turqia
Nga jashtë Turqisë në jashtë Turqisë Jo Jo
Nga jashtë Turqisë në Turqi Po Jo
Nga Turqia për jashtë Turqisë Po Po
Nga Turqia në Turqi Po Po

Llogaritja e Kompensimit

Ju mund të llogaritni shpërblimin tuaj me ndihmën e tabelës më poshtë ose përmes kalkulatorit tonë absolutisht falas. Shuma e shpërblimit ndryshon nga €125 dhe €600. Shpërblimi mesatar mes klientëve tanë është €450.

Të drejtat e udhëtarëve

Mbi të gjitha, kompensimi është vetëm një shtesë për lehtësimin që ofrojnë linjat ajrore për udhëtarët e fluturimeve të vonuara. Furnizim duhet të përfshijnë:

 • Freskim
 • Vakte falas të përshtatshme për vonesën;
 • Akomodim hoteli falas nëse një qëndrim natësor është i nevojshëm;
 • Transferimi për në dhe nga hoteli nëse është i nevojshëm një natë;
 • Dy thirrje telefonike falas, fakse ose email-e;

Megjithatë, ju nuk jeni të drejtë për kompensim nëse:

 • Ju u njoftuat për anulimin 14 ditë para fluturimit;

Në rast të anulimit të fluturimit për shkak të rrethanave të jashtëzakonshme, linja ajrore duhet të ofrojë pasagjerëve të saj një nga të mëposhtmet:

 • Kthimi i biletës (çmimi i plotë ose pjesa e papërdorur e saj);
 • Një transport alternativ për destinacionin tuaj;
 • Rishikoni fluturimin tuaj për një datë të mëvonshme, nëse është në përputhje me pasagjerët dhe linjën ajrore.

Kompensim për refuzimin përmbordje

Në rast të rezervimit të tepërt, kompania ajrore duhet të kërkojë së pari për volontarë që dëshirojnë të lënë rezervimin e tyre në këmbim të përfitimeve të veçanta. Kompania ajrore duhet të ofrojë këtyre volontarëve dy opsione:

 • Kthimin plotë të çmimit të biletës tuaj;
 • Ndryshim rrugës.

Nëse pasagjerët zgjedhin ndryshimin e rrugës, linja ajrore duhet t’i ofrojë mbështetje të mëtejshme. Kjo mund të përfshijë ushqime dhe freskime, komunikime telefonike, akomodim dhe transport nga aeroporti.

Nëse nuk jeni të gatshëm të anuloni rezervimin tuaj dhe ju nuk lejoheni të embarroni, ju keni të drejtë në një kompensim prej €250-€600 për çdo udhëtar përveç çmimit të plotë të biletës tuaj.

Fluturimet e lidhjes

Rregullat për marrjen e një kompensimi aplikohen në fluturimet e lidhura në të njëjtën mënyrë. Ndryshimi i vetëm mund të jetë pika e mesme jashtë BE-së ose operimi nga disa BE, që mund të ndikojnë në aplikueshmërinë e 261/2004. Gjëja që duhet të merrni parasysh është pikat tuaja të nisjes dhe të mbërritjes në itinerarin tuaj.

Nëse një ose më shumë fluturime u vonuan ose u anuluan, vonimi total në destinacionin tuaj final përcakton të drejtën tuaj për kompensim.

Të gjitha fluturimet e lidhura duhet të rezervohen nën një kod rezervimi të vetëm. Nëse rezervoni disa fluturime nën kode rezervimi të ndryshme, secili do të konsiderohet si një fluturim i veçantë me pikë fillimi dhe përfundimi të veta.

Kompensimi sipas ligjit turk

Për udhëtime brenda Turqisë, të anuluara, të vonuara ose nëse është mohuar nisja, çdo pasagjer ka të drejtë një kompensim të përbashkët prej EUR 100.

Kur ulinjat ndërkombëtare anulohen, çdo udhëtar ka të drejtë në një kompensim në shumën prej 125 deri në 600 euro, varet nga distanca e udhëtimit dhe koha e vonimit.