Práva cestujících
Podle nařízení Evropské komise 261/2004, Tureckého nařízení o právech cestujících v letecké dopravě a Kanadského nařízení o právech cestujících v letecké dopravě můžete mít nárok na odškodnění, pokud byl váš let narušen. Let musí splňovat určité podmínky.

Regulace práv cestujících v letecké dopravě se řídí různými zákony na ochranu zájmů cestujících po celém světě. Známými příklady jsou Nařízení EU 261/2004, Turecké nařízení o právech cestujících SHY a Kanadské nařízení o právech cestujících. Tato nařízení společně zajišťují ochranu cestujících ve třech regionech v případě nepředvídaných situací během letů.

Nařízení EU 261/2004 – Práva cestujících v letecké dopravě

Případy, na které se vztahují předpisy

Nařízení EU 261/2004, známé jako EU 261, chrání práva cestujících v případech:

 • Zrušení letů
 • Zpoždění letů a zmeškaných spojů
 • Nedobrovolného odmítnutí nástupu na palubu

a vztahuje se na lety:

 • Uvnitř EU, prováděné leteckými společnostmi z EU a mimo EU
 • Přilétající do EU ze zahraničí a prováděné leteckými společnostmi z EU
 • Odletající z EU do zemí mimo EU a prováděné leteckými společnostmi z EU a mimo EU
Trasa / Letecká společnost Letecká společnost z EU Letecká společnost ne z EU
Ze zahraničí do zahraničí Ne Ne
Ze zahraničí do EU Ano Ne
Z EU do zahraničí Ano Ano
Z EU do EU Ano Ano

 

Ustanovení

Zrušení: Cestující mohou zvolit vrácení vynaložených nákladů nebo změnu trasy. Odszkodnění je k dispozici, pokud cestující nebyli informováni o zrušení letu ve stanovené lhůtě.

Zpoždění: Pomoc musí být poskytnuta cestujícím při zpoždění delším než 2 hodiny (lety do 1500 km), delším než 3 hodiny (lety uvnitř EU delší než 1500 km a všechny lety mezi 1500 a 3500 km) nebo delším než 4 hodiny (všechny ostatní lety). Při zpoždění delším než 3 hodiny mohou cestující mít nárok na odškodnění.

Odmítnutí nástupu na palubu: V případě overbookingu nedobrovolné odmítnutí nástupu na palubu dává cestujícím právo na odškodnění, vrácení ceny letenky nebo změnu trasy.

Zmeškané přestupy: Při zpoždění přestupů delším než 3 hodiny (počítáno podle cílového místa) mohou mít cestující nárok na odškodnění, v závislosti na délce zpoždění a vzdálenosti, pokud byly lety rezervovány v rámci jedné rezervace. Odszkodnění se neuplatňuje v případě zmeškaných přestupů z důvodu zpoždění kvůli bezpečnostním důvodům nebo z důvodu nedodržení času nástupu na palubu cestujícím.

Výše odszkodnění

V případě porušení nařízení EU mohou mít cestující nárok na odszkodnění. Výše odszkodnění činí od 250 do 600 eur. Pokud letecká společnost nabídla cestujícímu přeobjednání letu a výsledkem bylo, že cestující dorazil do cílového místa rychleji, může být odszkodnění sníženo o 50%.

Další služby

V některých případech mohou cestující také získat pomoc, náhradu nákladů a možnosti vrácení peněz, v závislosti na délce zpoždění a vzdálenosti letu.

Zkontrolujte, zda máte nárok na odszkodnění pomocí našeho formuláře EU 261.

Kalkulačka odszkodnění

Turecké nařízení

Turecké nařízení pro cestující v letecké dopravě stanoví práva cestujících v případech odmítnutí nástupu na palubu, zpoždění a zrušení letu. Tato nařízení se vztahují na lety prováděné tureckými leteckými společnostmi z/do tureckých letišť, jakož i na lety zahraničních leteckých společností z tureckých letišť. V některých ohledech jsou tato nařízení podobná evropskému nařízení, ale mají některé podstatné rozdíly, zejména pokud jde o zpoždění letů.

Trasa \ Letecká společnost Letecká společnost z Turecka Letecká společnost ne z Turecka
Ze zahraničí do zahraničí Ne Ne
Ze zahraničí do Turecka Ano Ne
Z Turecka do zahraničí Ano Ano
Z Turecka do Turecka Ano Ano

 

Ustanovení

 • Odmítnutí nástupu na palubu: V případě overbookingu nedobrovolné odmítnutí nástupu na palubu dává cestujícím právo na odškodnění, vrácení ceny letenky nebo změnu trasy.
 • Zrušení: Cestující mohou zvolit vrácení ceny nebo změnu trasy v případě zrušení, které není způsobeno vyšší mocí. Odszkodnění je poskytováno, pokud cestující nebyli informováni o zrušení v určených lhůtách.
 • Zpoždění: V případě zpoždění delšího než 2 hodiny (na krátkých mezinárodních/vnitrostátních letech), delšího než 3 hodiny (na mezinárodních letech dlouhých 1500-3500 km) nebo delšího než 4 hodiny (na mezinárodních dlouhých letech) musí být poskytnuta pomoc.

Odszkodnění podle tureckého práva činí:

 • na vnitrostátních letech: 100 eur
 • na mezinárodních letech do 1500 km: 250 eur
 • na mezinárodních letech dlouhých 1500-3500 km: 400 eur
 • na mezinárodních dlouhých letech: 600 eur

Pomoc

 • Komunikace: telefonáty, zprávy, e-maily.
 • Stravování: nápoje (při zpoždění delším než 2-3 hodiny), nápoje a jídlo (při zpoždění delším než 3-5 hodin), nápoje a občerstvení (při zpoždění delším než 5 hodin).
 • Ubytování v hotelu a doprava z/do letiště v případě nočního zpoždění.

Kalkulačka odszkodnění

Kanadské nařízení práv cestujících v letecké dopravě

Právo na odszkodnění

Toto nařízení se vztahuje na lety do nebo z Kanady, včetně přestupních letů. Letecké společnosti jsou klasifikovány jako velké (které přepravily více než 2 miliony cestujících za dva předchozí roky) nebo malé.

Výše odszkodnění

Zpoždění nebo zrušení

Velká letecká společnost:

 • 400 kanadských dolarů za zpoždění delší než 3 hodiny
 • 700 kanadských dolarů za zpoždění delší než 6 hodin
 • 1000 kanadských dolarů za zpoždění delší než 9 hodin

Malá letecká společnost:

 • 125 kanadských dolarů za zpoždění delší než 3 hodiny
 • 250 kanadských dolarů za zpoždění delší než 6 hodin
 • 500 kanadských dolarů za zpoždění delší než 9 hodin

Odmítnutí nástupu na palubu

 • 900 kanadských dolarů za zpoždění kratší než 6 hodin
 • 1800 kanadských dolarů za zpoždění od 6 do 9 hodin
 • 2400 kanadských dolarů za zpoždění delší než 9 hodin

Další služby

Letecké společnosti musí cestujícím poskytnout informace, alternativní možnosti letů, náhradu nákladů a odszkodnění za nepříjemnosti, pokud je to nutné.

Standard obsluhy

Po čekání po dobu 2 hodin musí letecké společnosti nabídnout zdarma:

 • Jídlo a nápoje
 • Přístup ke komunikačním prostředkům

Při nočním čekání musí letecké společnosti zajistit:

 • Ubytování v hotelu
 • Dopravu z a na letiště.

Kalkulačka odszkodnění

Problémy s bagáží

Podle pravidel EU odpovídá letecká společnost za ztracenou, poškozenou nebo zpožděnou zavazadla, stejně jako za poškozená příruční zavazadla. Výše odszkodnění činí až 1300 eur. Cestující musí podat reklamaci písemně u letecké společnosti do 7 dnů od ztráty nebo poškození zavazadel a do 21 dnů od obdržení zpožděných zavazadel.

Kdy není odszkodnění poskytováno

Povinnosti leteckých společností jsou omezeny nebo dokonce vyloučeny v případě nepředvídatelných mimořádných okolností, zvaných také vyšší moc. Příklady takových okolností zahrnují: politickou nestabilitu, meteorologické podmínky, přírodní katastrofy, střety s ptáky, bezpečnostní hrozby, stávky. Upozorňujeme, že stávky leteckých společností nejsou považovány za nepředvídatelné okolnosti. Pokud si nejste jisti, zda je důvod zpoždění letu mimořádný, nebo pokud byly v té době prováděny jiné lety, je lepší se znovu ujistit, že odszkodnění skutečně nepřináleží. K tomu vyplňte náš jednoduchý formulář.

Zkontrolujte let

 

Podejte svou žádost během 2 minuts
Podejte svou žádost