Kompenzace za zrušení letu
Podle legislativy EU, Kanady a Turecka mají cestující, jejichž lety byly zrušeny, nárok na kompenzaci.

Co se považuje za zrušení letu?

 • Původní let byl zrušen a cestující byl přeřazen na jiný plánovaný let.
 • Letadlo odstartovalo, ale vrátilo se na odletové letiště a cestujícím nebyl nabídnut jiný let.
 • Let přistává na letišti, které není konečnou destinací uvedenou v letence, s výjimkou:
  • Cestující sám souhlasil s přesměrováním na jakoukoli jinou destinaci. V tomto případě se to považuje za zpoždění, nikoli zrušení.
  • Příletové letiště a původní konečné letiště obsluhují stejný město, oblast nebo region. V tomto případě se to považuje za zpoždění, nikoli zrušení.

Práva cestujících EU v případě zrušení letu se vztahují:

 • Pokud let probíhá v rámci EU s jakýmkoli leteckým dopravcem.
 • Pokud let přilétá do EU z mimo EU a je prováděn leteckým dopravcem EU.
 • Pokud let odchází z EU do země, která není členem EU, s jakýmkoli leteckým dopravcem.
 • Pokud cestující ještě neobdržel pomoc (kompenzaci, přesměrování, pomoc od letecké společnosti) v souvislosti s problémy spojenými s letem v souladu s legislativou země, která není členem EU.

Pravidla EU se také vztahují na lety z a do Islandu, Norska a Švýcarska.

Let z Velké Británie do zemí EU

Od 1. ledna 2021 se pravidla EU o právech cestujících v letecké dopravě nevztahují na případy zrušení letů z Velké Británie do EU, pokud let byl prováděn britskou nebo leteckou společností nez EU, i když byl let rezervován před tímto datem.

Pravidla EU zůstávají v platnosti od 1. ledna 2021, pokud let z Velké Británie do EU byl prováděn leteckou společností zemí EU, pokud cestující již obdržel kompenzaci nebo výhody v souladu s britskou legislativou.

Nicméně britské nařízení o právech cestujících (UK 261) je v zásadě podobné EU 261 a uplatňuje se:

 • na cestující odcházející z letiště ve Velké Británii
 • na cestující odcházející mimo Velkou Británii do letiště, které se nachází:
  • ve Velké Británii, pokud provozovatel letecké společnosti je buď leteckou společností EU/EHP nebo britskou leteckou společností
  • v EU/EHP, pokud let provádí britská letecká společnost.

Jedním z hlavních rozdílů je změna měny, ve které je kompenzace vyplacena, z eur na libry.

Politika zrušení letu se liší podle země. V tomto článku se zaměřujeme převážně na nařízení EU 261. Cestujícím se doporučuje prověřit příslušné pravidla a nařízení v závislosti na soudní pravomoci letu.

Práva cestujících v případě zrušení letu

Pokud letecká společnost zruší let, je povinna nabídnout cestujícímu možnost mezi:

 1. vrácením ceny letenky a, v případě přestupního letu v rámci jedné rezervace, zpětným letem na odletové letiště při první příležitosti
 2. přesměrováním na konečný cíl při první příležitosti nebo
 3. přesměrováním na pozdější datum, které vyhovuje cestujícímu, za podobných přepravních podmínek a za předpokladu dostupnosti volných míst.

Jakmile si cestující vybere jednu z těchto tří možností, toto rozhodnutí je konečné. Nicméně letecká společnost může být stále povinna poskytnout kompenzaci.

Pomoc

Cestující, jejichž let byl zrušen, mají také nárok na bezplatnou pomoc na letišti, která zahrnuje:

 • informace o situaci
 • stravování
 • ubytování (pokud let odletí následující den)
 • dopravu na místo ubytování a zpět na letiště
 • 2 telefonní hovory, faxy nebo e-maily

Pokud pomoc není nabídnuta a cestující zaplatil vlastní jídlo a pití, letecká společnost je povinna je kompenzovat, pokud byly náklady nezbytné a přiměřené. Cestující musí uchovat veškeré účtenky a doklady k získání kompenzace.

Kompenzace za zrušení letu

Pokud byl cestující informován o zrušení méně než 14 dní před plánovaným datem odletu, má nárok na kompenzaci. Letecká společnost musí dokázat, zda a kdy byl cestující osobně informován o zrušení letu. Výše kompenzace závisí na vzdálenosti letu:

Částka v eurech Vzdálenost
250 1 500 km nebo méně
400 Více než 1 500 km v rámci EU a všechny ostatní lety mezi 1 500 a 3 500 km
600 Více než 3 500 km
 • Pokud si cestující vybere kompenzaci za svou letenku – výše kompenzace závisí na délce letu. 
 • Pokud si cestující vybere přesměrování – kompenzace závisí na délce letu a zpoždění dosažení konečného cíle ve srovnání s původně plánovaným časem příjezdu.

Kdy může být kompenzace snížena nebo nevyplacena? 

Pokud letecká společnost nabídla přesměrování, cestující jej přijal a dosáhl svého konečného cíle s zpožděním o 2, 3 nebo 4 hodiny, může být kompenzace snížena o 50%. V takovém případě mohou částky kompenzace být:

Částka v eurech Zpoždění (ve srovnání s původně plánovaným časem příjezdu) Vzdálenost
125 0-2 hodiny 1 500 km nebo méně
200 0-3 hodiny Více než 1500 km v rámci EU a všechny ostatní lety mezi 1500 a 3500 km
300 0-4 hodiny Více než 3500 km

Cestující nemá nárok na kompenzaci:

 • pokud byl cestující informován o zrušení letu více než 14 dní před plánovaným odletem
 • pokud byl cestující informován o zrušení letu mezi 2 a 7 dny před plánovaným odletem a je mu nabídnuto přesměrování, které umožní:
  • odletět nejpozději 2 hodiny před původně plánovaným časem odletu a
  • dosáhnout konečného cíle do 4 hodin po původně plánovaném čase příjezdu
 • pokud byl cestující informován o zrušení letu méně než 7 dní před plánovaným odletem a je mu nabídnuto přesměrování, které umožní:
  • odletět nejpozději 1 hodinu před původně plánovaným časem odletu a
  • dosáhnout konečného cíle do 2 hodin po původně plánovaném čase příjezdu.

Kompenzace není vyplacena, pokud letecká společnost prokáže, že zrušení bylo způsobeno mimořádnými okolnostmi, které nebylo možné předvídat. Příklady takových okolností:

 • rozhodnutí leteckých dispečerů
 • politická nestabilita
 • nepříznivé povětrnostní podmínky
 • hrozby bezpečnosti
 • stávky, které nejsou spojeny s personálem letecké společnosti

Zrušení letu podle turecké legislativy

Turecká regulace se podobá evropské, ale výše kompenzací se liší.

Při zrušení vnitrostátních letů v Turecku může každý pasažér mít nárok na pevnou kompenzaci ve výši 100 eur.

Při zrušení mezinárodních letů může každý pasažér mít nárok na kompenzaci ve výši od 125 do 600 eur, v závislosti na vzdálenosti letu a délce zpoždění.

Zrušení letu podle kanadské legislativy

Pravidla podle kanadské legislativy jsou podobná evropským, ale výše kompenzací se liší.

Cestující mohou mít nárok na kompenzaci ve výši od 125 do 1000 kanadských dolarů, v závislosti na velikosti letecké společnosti a délce zpoždění.

Často kladené otázky

Jak zjistit, zda byl let zrušen?

Pro získání informací o stavu letu je nutné sledovat oficiální webové stránky letecké společnosti, zejména vlastní účet cestujícího, nebo pravidelně kontrolovat e-mail na informační zprávy od letecké společnosti. Na letišti lze také použít informační tabule s rozvrhem nebo webové stránky nebo aplikaci letiště k získání informací v reálném čase.

Co dělat, pokud byl let zrušen?

Pokud byl let zrušen, je důležité co nejdříve kontaktovat leteckou společnost, abyste zjistili možné možnosti opětovného rezervování. Je vhodné si ponechat dokumenty potvrzující zrušení letu, účty za vzniklé výdaje.

Jak získat kompenzaci za zrušený let?

Pro získání kompenzace za zrušený let prostřednictvím Compensair stačí vyplnit krátký online formulář, nahrát požadované dokumenty a sledovat e-mailovou korespondenci / uživatelský účet pro aktualizaci stavu žádosti. Cestující nemusí platit provizi, dokud neobdrží kompenzaci.

Zkontrolujte svou kompenzaci, pokud máte problémy s letem v EU:

Kalkulátor kompenzací

 

Podejte svou žádost během 2 minuts
Podejte svou žádost