Turecký předpis o právech leteckých cestujících
V některých ohledech je toto legislativa podobná evropskému nařízení EC 261, ale má řadu významných rozdílů, zejména pokud jde o zpoždění letů.

Turecké zákonodárství o právech cestujících leteckých společností definuje práva cestujících v případech:

 • Odmítnutí nástupu na palubu
 • Zrušení letu
 • Zpoždění letu

u letů prováděných tureckými leteckými dopravci z/do tureckých letišť a zahraničními leteckými dopravci z tureckých letišť.

Trasa \ Letecká společnost Letecká společnost z Turecka Letecká společnost ne z Turecka
Ne z Turecka ne do Turecka Ne Ne
Ze zahraničí do Turecka Ano Ne
Z Turecka do zahraničí Ano Ano
Z Turecka do Turecka Ano Ano

Odmítnutí nástupu na palubu

Když je let overbookovaný, letecká společnost se snaží najít dobrovolníky, kteří se vzdají svých míst výměnou za určité výhody. Pokud bylo cestujícímu odmítnuto nástup proti jeho vůli, má právo na:

 • Kompenzaci
 • Náhradu nákladů na letenku nebo její nevyužitou část nebo změnu trasy na dřívější nebo pozdější datum
 • Pomoc

Zrušení

V případě zrušení letu podle tureckého zákonodárství mají cestující právo na výběr:

 • Náhradu nákladů na letenku
 • Změnu trasy na dřívější datum
 • Změnu trasy na pozdější datum

Cestující mají také právo na kompenzaci, pokud příčina zrušení není vyšší mocí a pokud nebyli informováni o zrušení:

 1. nejméně 2 týdny před plánovaným časem odletu,
 2. od 2 týdnů do sedmi dnů před plánovaným časem odletu a nebyl jim nabídnut alternativní let, který umožňuje odlet maximálně 2 hodiny dříve a přílet maximálně 4 hodiny později než původní plán,
 3. méně než sedm dnů před plánovaným časem odletu a nebyl jim nabídnut alternativní let, který umožňuje odlet maximálně 1 hodinu dříve a přílet maximálně 2 hodiny později než původní plán.

Zpoždění

V případě zpoždění letu:

 • 2 a více hodin u mezinárodních letů kratších než 1500 kilometrů a u vnitrostátních letů
 • 3 a více hodin u mezinárodních letů mezi 1500 a 3500 kilometry
 • 4 a více hodin u mezinárodních letů delších než 3500 kilometrů

letecká společnost musí poskytnout cestujícím pomoc.Pokud zpoždění přesahuje 5 hodin, má cestující právo na vrácení nákladů na letenku nebo změnu trasy.

Kompenzace

Částka kompenzace (vyplácená v ekvivalentu v tureckých lirách) činí:

 1. 100 euro za vnitrostátní lety,
 2. 250 euro za mezinárodní lety do 1500 km,
 3. 400 euro za mezinárodní lety o délce mezi 1500 a 3500 km,
 4. 600 euro za mezinárodní lety o délce přes 3500 km.

Pomoc

Když má cestující právo na pomoc od letecké společnosti, měla by zahrnovat:

 • 2 telefonní hovory, faxy nebo e-maily
 • Nápoje a stravu:
  • nápoje za zpoždění trvající mezi 2 a 3 hodinami,
  • nápoje plus snídani nebo oběd v závislosti na denní době za zpoždění trvající 3-5 hodin,
  • další nápoje a občerstvení za zpoždění trvající přes 5 hodin
 • Ubytování v hotelu v případě nočního zpoždění
 • Dopravu mezi letištěm a hotelem

Zkontrolujte, zda máte nárok na kompenzaci, pokud jste se setkali s porušením letového řádu:

Kalkulačka kompenzací

 

Podejte svou žádost během 2 minuts
Podejte svou žádost