Κανονισμός της ΕΕ 261/2004
Ο Κανονισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΚΕ) αριθ. 261/2004, γνωστός και ως ΚΕ 261, θεσπίζει τα θεμελιώδη δικαιώματα των επιβατών όταν επηρεάζονται από αναίτιες απορρίψεις επιβίβασης, ακυρώσεις πτήσεων, καθυστερήσεις πτήσεων και χαμένες συνδέσεις πτήσεων, ιδιαίτερα.

Για ποιες πτήσεις ισχύει ο ΚΕ261;

Τα δικαιώματα των επιβατών της ΕΕ ισχύουν όταν μια πτήση:

 • είναι εντός της ΕΕ και εκτελείται είτε από ευρωπαϊκή είτε από μη ευρωπαϊκή αεροπορική εταιρεία
 • φτάνει στην ΕΕ από εκτός της ΕΕ και εκτελείται από ευρωπαϊκή αεροπορική εταιρεία
 • αναχωρεί από την ΕΕ προς χώρα εκτός της ΕΕ και εκτελείται είτε από ευρωπαϊκή είτε από μη ευρωπαϊκή αεροπορική εταιρεία

Ο όρος “ΕΕ” περιλαμβάνει τις 27 χώρες της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων περιοχών όπως η Γουαδελούπη, η Γαλλική Γουιάνα και άλλες, αλλά εξαιρούνται οι Φερόες Νήσοι. Ο ΚΕ 261 εφαρμόζεται σε πτήσεις που συμπεριλαμβάνουν τη Νορβηγία και την Ελβετία.

Διαδρομή \ Αεροπορική εταιρεία Η αεροπορική εταιρεία είναι από την ΕΕ Η αεροπορική εταιρεία δεν είναι από την ΕΕ
Από εκτός ΕΕ προς εκτός ΕΕ Όχι Όχι
Από εκτός ΕΕ προς ΕΕ Ναι Όχι
Από ΕΕ προς εκτός ΕΕ Ναι Ναι
Από ΕΕ προς ΕΕ Ναι Ναι

Ταξίδεψε από το Ηνωμένο Βασίλειο προς χώρα της ΕΕ

Από 1η Ιανουαρίου 2021, οι κανόνες της ΕΕ για τα δικαιώματα των επιβατών δεν ισχύουν για περιπτώσεις απόρριψης επιβίβασης, ακυρώσεων ή καθυστερήσεων πτήσεων από το Ηνωμένο Βασίλειο προς την ΕΕ εάν η πτήση εκτελείται από βρετανική ή μη ευρωπαϊκή αεροπορική εταιρεία, ακόμα και εάν ο επιβάτης είχε κάνει κράτηση της πτήσης πριν από αυτήν την ημερομηνία. Ωστόσο, οι κανόνες της ΕΕ συνεχίζουν να ισχύουν από την 1η Ιανουαρίου 2021 εάν η πτήση από το Ηνωμένο Βασίλειο προς την ΕΕ εκτελείται από ευρωπαϊκή αεροπορική εταιρεία, εκτός εάν ο επιβάτης έχει ήδη λάβει αποζημίωση ή άλλα οφέλη βάσει του βρετανικού δικαίου.

Οι υποχρεώσεις των λειτουργούσων αεροπορικών εταιρειών πρέπει να είναι περιορισμένες ή εξαιρεμένες σε περιπτώσεις όπου ένα γεγονός έχει προκληθεί από εξαιρετικές συνθήκες που δεν θα μπορούσαν να αποφευχθούν ακόμα και αν είχαν ληφθεί όλα τα λογικά μέτρα. Τέτοιες συνθήκες μπορεί να εμφανιστούν ιδίως σε περιπτώσεις πολιτικής αστάθειας, μετεωρολογικών συνθηκών, κινδύνων ασφαλείας, απρόβλεπτων ελλειπειών στην ασφάλεια της πτήσης και απεργιών που επηρεάζουν τη λειτουργία μιας λειτουργούσας αεροπορικής εταιρείας.

Αποζημίωση για ακυρωθείσες πτήσεις στην ΕΕ

Σε περίπτωση ακύρωσης πτήσης, οι επιβάτες έχουν δικαίωμα σε βοήθεια στο αεροδρόμιο και να επιλέξουν μία από τις ακόλουθες επιλογές:

 • επιστροφή του κόστους του εισιτηρίου
 • αναδρομολόγηση
 • επιστροφή

Βάσει του ευρωπαϊκού νόμου, η αποζημίωση για ακυρωθείσα πτήση οφείλεται επίσης εάν η ειδοποίηση ακύρωσης δίνεται λιγότερο από 14 ημέρες πριν από την προγραμματισμένη αναχώρηση, εκτός αν η αεροπορική εταιρεία μπορεί να αποδείξει ότι η ακύρωση οφειλόταν σε αναπόφευκτες εξαιρετικές συνθήκες.

Ευρωπαϊκοί κανόνες για καθυστερημένες πτήσεις

Για τις πτήσεις με καθυστέρηση στην αναχώρηση, οι επιβάτες έχουν δικαίωμα σε βοήθεια, σε επιστροφή και σε πτήση επιστροφής, ανάλογα με τη διάρκεια της καθυστέρησης και την απόσταση της πτήσης.

Μια καθυστέρηση πάνω από 3 ώρες κατά την άφιξη στον τελικό προορισμό δίνει δικαίωμα σε αποζημίωση στους επιβάτες, εκτός εάν η καθυστέρηση οφείλεται σε εξαιρετικές συνθήκες.

Αποζημίωση για απόρριψη επιβίβασης

Οι επιβάτες που απορρίπτονται αναίτια λόγω υπερκράτησης ή λόγω λειτουργικών λόγων, παρά τον έγκαιρο έλεγχο και την ισχύουσα τεκμηρίωση, έχουν δικαίωμα σε:

 • αποζημίωση
 • το δικαίωμα να επιλέξουν μεταξύ επιστροφής κόστους, αναδρομολόγησης ή επανακράτησης σε μεταγενέστερο στάδιο και
 • βοήθεια

Χαμένες συνδέσεις πτήσεων

Οι συνδέσεις πτήσεων είναι ταξίδια όπου ο επιβάτης πρέπει να κάνει περισσότερες από μία πτήσεις για να φτάσει στον τελικό προορισμό του. Εάν ο επιβάτης χάσει μια συνδεδεμένη πτήση και φτάσει στον τελικό προορισμό του με καθυστέρηση πάνω από 3 ώρες, ο επιβάτης έχει δικαίωμα σε αποζημίωση. Αυτή η αποζημίωση υπολογίζεται ανάλογα με τη διάρκεια της καθυστέρησης και την απόσταση προς τον τελικό προορισμό και μπορεί να οφείλεται εάν:

 • οι πτήσεις έχουν κλειστεί με μία μόνο κράτηση και
 • ισχύουν τα δικαιώματα των επιβατών της ΕΕ και
 • η καθυστέρηση δεν οφείλεται σε εξαιρετικές συνθήκες

Η αποζημίωση δεν ισχύει για τις χαμένες συνδέσεις λόγω καθυστερήσεων ασφαλείας ή μη συμμόρφωσης με την ώρα επιβίβασης.

Ποσότητες αποζημίωσης

Ο ΚΕ 261 καθορίζει διαφορετικά ποσά αποζημίωσης με βάση την απόσταση της πτήσης:

 • €250 για όλες τις πτήσεις έως 1.500 χλμ
 • €400 για πτήσεις μεταξύ 1.500 και 3.500 χλμ εκτός ΕΕ και πτήσεις εντός της ΕΕ άνω των 1.500 χλμ
 • €600 για τις υπόλοιπες πτήσεις

Εάν η αεροπορική εταιρεία προσφέρει σε έναν επιβάτη αναδρομολόγηση και φτάσει στον τελικό προορισμό με καθυστέρηση 2, 3 ή 4 ωρών, η αποζημίωση μπορεί να μειωθεί κατά 50%.

Βοήθεια

Όταν οι επιβάτες είναι δικαιούχοι βοήθειας, πρέπει να τους προσφέρεται δωρεάν:

 • γεύματα και αναψυκτικά σε λογική σχέση με το χρόνο αναμονής
 • διαμονή σε ξενοδοχείο στις περιπτώσεις όπου απαιτείται διαμονή ενός ή περισσότερων νυκτών
 • μεταφορά μεταξύ του αεροδρομίου και της τοποθεσίας διαμονής (ξενοδοχείο ή άλλο).

Ελέγξτε την αποζημίωση σας σε περίπτωση που αντιμετωπίσατε διακοπή πτήσης:

Αριθμομηχανή αποζημίωσης

 

Υποβάλετε την αίτησή σας σε 2 λεπτά για να λάβετε την αποζημίωσή σας
Υποβάλετε την αίτησή σας