Αποζημίωση για Καθυστερημένη Πτήση
Η αποζημίωση για καθυστερημένη πτήση μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τη νομοθεσία που εφαρμόζεται.

Δικαιώματα επιβατών στην αεροπορία της ΕΕ

Τα δικαιώματα των επιβατών για καθυστερημένες πτήσεις ισχύουν σύμφωνα με τους κανονισμούς της ΕΕ στα ακόλουθα σενάρια:

 • πτήση εντός της ΕΕ και λειτουργούμενη είτε από αεροπορική εταιρεία της ΕΕ είτε από μη ευρωπαϊκή αεροπορική εταιρεία
 • πτήση που φτάνει στην ΕΕ από εκτός της ΕΕ και λειτουργείται από αεροπορική εταιρεία της ΕΕ
 • πτήση που αναχωρεί από την ΕΕ προς χώρα εκτός της ΕΕ που λειτουργείται τόσο από αεροπορική εταιρεία της ΕΕ όσο και από μη ευρωπαϊκή αεροπορική εταιρεία

και

 • εάν ο επιβάτης δεν έχει ήδη λάβει παροχές (αποζημίωση, αναδρομολόγηση, βοήθεια από την αεροπορική εταιρεία) για προβλήματα που σχετίζονται με την πτήση για αυτό το ταξίδι βάσει του σχετικού νόμου μιας μη ευρωπαϊκής χώρας.

Οι κανόνες της ΕΕ ισχύουν επίσης για πτήσεις προς και από την Ισλανδία, τη Νορβηγία και την Ελβετία.

Ταξίδευση από το Ηνωμένο Βασίλειο προς μια χώρα της ΕΕ

Από την 1η Ιανουαρίου 2021, οι κανόνες της ΕΕ για τα δικαιώματα των αεροπορικών επιβατών δεν ισχύουν για περιπτώσεις καθυστερήσεων στις πτήσεις από το Ηνωμένο Βασίλειο προς την ΕΕ εάν η πτήση εκτελείται από αεροπορική εταιρεία του ΗΒ ή μη ευρωπαϊκής χώρας, ακόμα και αν η πτήση κλείστηκε πριν από αυτή την ημερομηνία.

Οι κανόνες της ΕΕ συνεχίζουν να ισχύουν από την 1η Ιανουαρίου 2021 εάν η πτήση από το Ηνωμένο Βασίλειο προς την ΕΕ εκτελείται από αεροπορική εταιρεία της ΕΕ, εκτός εάν ο επιβάτης έχει ήδη λάβει αποζημίωση για καθυστερήσεις αεροπορικών εταιρειών ή άλλα οφέλη βάσει του νόμου του ΗΒ.

Ωστόσο, οι κανόνες του Ηνωμένου Βασιλείου για τα δικαιώματα των αεροπορικών επιβατών (ΗΒ 261) είναι κυρίως παρόμοιοι με τους κανόνες της ΕΕ 261 και ισχύουν:

 • για επιβάτες που αναχωρούν από αεροδρόμιο του ΗΒ
 • για επιβάτες που αναχωρούν από εκτός του ΗΒ προς αεροδρόμιο που βρίσκεται σε:
  • το ΗΒ εάν η λειτουργική αεροπορική εταιρεία είναι είτε αεροπορική εταιρεία της ΕΕ/ΕΟΧ είτε αεροπορική εταιρεία του ΗΒ
  • την ΕΕ/ΕΟΧ εάν η λειτουργική αεροπορική εταιρεία είναι αεροπορική εταιρεία του ΗΒ.

Ένα από τα μείζονα διαφορές είναι η αντικατάσταση της τιμής του Ευρώ με ποσά στερλινών.

Δικαιώματα επιβάτη σε περίπτωση καθυστέρησης πτήσης

Μια καθυστέρηση πτήσης μπορεί να συμβεί στην αναχώρηση και/ή στην άφιξη. Η έκταση των δικαιωμάτων των επιβατών διαφέρει ανάλογα με τον χρόνο καθυστέρησης και τον τύπο.

Καθυστέρηση στην αναχώρηση

Για τις πτήσεις με καθυστέρηση στην αναχώρηση, οι επιβάτες έχουν το δικαίωμα σε βοήθεια, επιστροφή και επιστροφή πτήσης, ανάλογα με τη διάρκεια της καθυστέρησης και την απόσταση της πτήσης.

Περισσότερο από 2 ώρες Περισσότερο από 3 ώρες Περισσότερο από 4 ώρες Περισσότερο από 5 ώρες Απόσταση
β β β Ε/Ε 1500 χλμ και λιγότερο
β β Ε/Ε Όλες οι πτήσεις εντός της ΕΕ μεγαλύτερες από 1500 χλμ και όλες οι πτήσεις μεταξύ 1500 και 3500 χλμ
β Ε/Ε Όλες οι άλλες πτήσεις

Β βοήθεια, Ε/Ε επιστροφή και επιστροφή πτήσης

Στην περίπτωση που η πτήση καθυστερεί τουλάχιστον 5 ώρες στην αναχώρηση, η αεροπορική εταιρεία πρέπει να επιστρέψει το εισιτήριο και, εάν ένας επιβάτης έχει μια συνδεδεμένη πτήση, να προσφέρει επιστροφή στο αεροδρόμιο αναχώρησης το συντομότερο δυνατόν.

Καθυστέρηση κατά την άφιξη

Μια καθυστέρηση πάνω από 3 ώρες κατά την άφιξη στον τελικό προορισμό δικαιούνται οι επιβάτες αποζημίωση εκτός αν η καθυστέρηση οφείλεται σε εξαιρετικές περιστάσεις.

Βοήθεια

Οι επιβάτες των καθυστερημένων πτήσεων έχουν επίσης δικαίωμα σε δωρεάν βοήθεια στο αεροδρόμιο, η οποία ενδέχεται να περιλαμβάνει, ανάλογα με τη διάρκεια της καθυστέρησης και την απόσταση της πτήσης:

 • Ανανεώσιμα
 • Φαγητό
 • Διαμονή (εάν ένας επιβάτης έχει επανακλείσει το ταξίδι την επόμενη ημέρα)
 • Μεταφορά προς τη διαμονή σας και επιστροφή στο αεροδρόμιο
 • 2 τηλεφωνήματα, τηλεγράφημα, φαξ ή ηλεκτρονικά μηνύματα

Εάν δεν προσφέρεται βοήθεια και ο επιβάτης πλήρωσε τα δικά του γεύματα και αναψυκτικά, η αεροπορική εταιρεία πρέπει να αποζημιώσει τα αναγκαία και κατάλληλα έξοδα. Είναι σημαντικό για τον επιβάτη να κρατήσει όλα τα αποδεικτικά για αυτόν τον σκοπό.

Αποζημίωση αεροπορικής εταιρείας. Καθυστερημένη πτήση

Όταν ένας επιβάτης φτάσει στον τελικό προορισμό του με καθυστέρηση 3 ή περισσότερων ωρών, έχει δικαίωμα σε αποζημίωση. Το ποσό της αποζημίωσης εξαρτάται από την απόσταση της πτήσης:

Ποσό σε EUR Απόσταση Χρόνος καθυστέρησης
250 1 500 χλμ ή λιγότερο Περισσότερο από 3 ώρες
300 Περισσότερο από 3500 χλμ Από 3 έως 4 ώρες
400 Περισσότερο από 1500 χλμ εντός της ΕΕ και όλες οι άλλες πτήσεις μεταξύ 1500 και 3500 χλμ Περισσότερο από 3 ώρες
600 Περισσότερο από 3500 χλμ Περισσότερο από 4 ώρες

Η προθεσμία για απαίτηση αποζημίωσης για καθυστερημένη πτήση εξαρτάται από την αεροπορική εταιρεία και συνήθως είναι 3-6 χρόνια μετά την ημερομηνία της πτήσης.

Όταν η αποζημίωση μειώνεται ή δεν πληρώνεται;

Εάν η αεροπορική εταιρεία έχει προσφέρει σε έναν επιβάτη μιαν αναδρομολόγηση και φτάσει στον τελικό προορισμό με καθυστέρηση 2, 3 ή 4 ωρών, η αποζημίωση μπορεί να μειωθεί κατά 50%.

Δεν οφείλεται αποζημίωση εάν η αεροπορική εταιρεία αποδεικνύει ότι η καθυστέρηση οφείλεται σε εξαιρετικές περιστάσεις που δεν θα μπορούσαν να αποφευχθούν. Παραδείγματα τέτοιων γεγονότων είναι:

 • αποφάσεις διαχείρισης της αεροπορικής κυκλοφορίας
 • πολιτική αστάθεια
 • κακές καιρικές συνθήκες
 • κίνδυνοι για την ασφάλεια
 • απεργίες εξωτερικές στην αεροπορική εταιρεία

Ωστόσο, εάν η αεροπορική εταιρεία δηλώσει ότι η πτήση καθυστερήθηκε λόγω κακών καιρικών συνθηκών, αλλά οι άλλες πτήσεις την ίδια στιγμή αναχωρήσαν, είναι καλύτερο να ελέγξετε ξανά. Μπορείτε εύκολα να το κάνετε αυτό χρησιμοποιώντας τον υπολογιστή αποζημίωσης μας.

Υπολογιστής αποζημίωσης

Αποζημίωση για καθυστερημένη πτήση σύμφωνα με τον νόμο του Καναδά

Η αποζημίωση για καθυστερημένη πτήση στον Καναδά ισχύει για όλες τις πτήσεις προς, από και εντός του Καναδά. Οι αεροπορικές εταιρείες υποχρεούνται να ενημερώνουν τους επιβάτες για τους λόγους καθυστέρησης, την αποζημίωση και τα πρότυπα μεταχείρισης. Εάν η ειδοποίηση καθυστέρησης είναι κάτω από 12 ώρες πριν από την αναχώρηση, εξασφαλίζεται το πρότυπο μεταχείρισης. Για καθυστερήσεις άνω των 3 ωρών, οι επιβάτες μπορούν να λάβουν εναλλακτικά ταξίδια ή επιστροφές. Εάν ενημερωθούν εντός 14 ημερών από την καθυστέρηση, η ελάχιστη αποζημίωση κυμαίνεται από 125 έως 1000 CAD, βάσει της διάρκειας της καθυστέρησης και του μεγέθους της αεροπορικής εταιρείας.

Συχνές ερωτήσεις

Πόσο καθυστερημένη πρέπει να είναι μια πτήση για να δικαιούται αποζημίωση;

Για τις πτήσεις που καλύπτονται από την ευρωπαϊκή και την καναδική νομοθεσία, οι επιβάτες έχουν δικαίωμα σε αποζημίωση εάν η πτήση καθυστερεί τουλάχιστον 3 ώρες.

Ποιο είναι το ποσό της αποζημίωσης για καθυστερημένη πτήση;

Το ποσό της αποζημίωσης διαφέρει ανάλογα με παράγοντες όπως η διάρκεια της καθυστέρησης, η απόσταση της πτήσης και η εφαρμοστέα νομοθεσία. Μπορεί να κυμαίνεται από 250 € έως περίπου 670 € (ισοδύναμο με 1000 CAD).

Καθυστερημένη πτήση. Πώς μπορώ να απαιτήσω αποζημίωση;

Η απαίτηση αποζημίωσης για καθυστερημένες πτήσεις με την Compensair είναι απλή. Απλώς συμπληρώστε ένα σύντομο online φόρμα, ανεβάστε τα απαιτούμενα έγγραφα και παρακολουθήστε τα emails/profiles για ενημερώσεις της αίτησης. Μπορείτε να υποβάλετε μια αίτηση χωρίς κόστος, η χρέωση υπηρεσίας της Compensair οφείλεται μόνον όταν ο επιβάτης λάβει αποζημίωση.

Ελέγξτε την αποζημίωσή σας σε περίπτωση που έχετε βιώσει καθυστέρηση πτήσης:

Υπολογιστής αποζημίωσης

 

Υποβάλετε την αίτησή σας σε 2 λεπτά για να λάβετε την αποζημίωσή σας
Υποβάλετε την αίτησή σας