Kompenation för flygförsening
Kompenation för flygförsening kan variera beroende på tillämpad lagstiftning.

EU:s luftfartsregler

Passagerarrättigheter vid flygförseningar gäller enligt EU:s regler i följande scenarier:

 • flygning inom EU och genomförd antingen av ett EU-företag eller ett icke-EU-företag
 • flygning som anländer till EU från utanför EU och genomförd av ett EU-företag
 • flygning som avgår från EU till ett icke-EU-land och genomförd av både ett EU-företag eller ett icke-EU-företag

och

 • om passageraren inte redan har fått förmåner (kompensation, omledning, hjälp från flygbolaget) för flygrelaterade problem för denna resa enligt den relevanta lagen i ett icke-EU-land.

EU-reglerna gäller också för flygningar till och från Island, Norge och Schweiz.

Resa från Storbritannien till ett EU-land

Från och med den 1 januari 2021 gäller inte EU:s regler om passagerarrättigheter för fall av flygförseningar från Storbritannien till EU om flygningen genomfördes av ett brittiskt eller icke-EU-företag, även om flygningen bokades före detta datum.

EU-reglerna fortsätter att gälla från och med den 1 januari 2021 om flygningen från Storbritannien till EU genomfördes av ett EU-företag, om passageraren inte redan har fått kompensation för flygförseningar eller andra förmåner enligt brittisk lag.

Dock är de brittiska reglerna om passagerarrättigheter (UK 261) i stort sett liknande EU 261 och gäller:

 • för passagerare som avgår från en brittisk flygplats
 • för passagerare som avgår från utanför Storbritannien till en flygplats belägen i:
 • Storbritannien om det opererande flygbolaget antingen är ett EU/EES-företag eller ett brittiskt företag
 • EU/EES om det opererande flygbolaget är ett brittiskt företag.

En av de största skillnaderna är att ersättningen ersätts med sterlingbelopp istället för eurobelopp.

Passagerarrättigheter vid flygförsening

En flygförsening kan inträffa vid avgång och/eller vid ankomst. Omfattningen av passagerarrättigheter varierar beroende på förseningstid och typ.

Försening vid avgång

För flygningar som är försenade vid avgång har passagerare rätt till assistans, återbetalning och en returflygning, beroende på förseningens längd och flygsträcka.

Mer än 2 timmar Mer än 3 timmar Mer än 4 timmar Mer än 5 timmar Avstånd
A A A Å/R 1500 km och mindre
A A Å/R Alla flyg inom EU längre än 1500 km och alla flyg mellan 1500 och 3500 km
A Å/R Alla andra flyg

A assistans, Å/R återbetalning och en returflygning

Om flyget är försenat minst 5 timmar vid avgång måste flygbolaget återbetala biljetten och, om en passagerare har en anslutningsflygning, erbjuda en retur till avgångsflygplatsen så snart som möjligt.

Försening vid ankomst

En försening på över 3 timmar vid ankomst till slutdestinationen ger passagerarna rätt till kompensation om inte förseningen beror på extraordinära omständigheter.

Assistans

Passagerarna på försenade flyg har också rätt till fri assistans på flygplatsen, vilket kan inkludera, beroende på förseningens längd och flygets avstånd:

 • Förfriskningar
 • Mat
 • Boende (om en passagerare bokas om att resa nästa dag)
 • Transport till ditt boende och tillbaka till flygplatsen
 • 2 telefonsamtal, telex, faxmeddelanden eller e-postmeddelanden

Om assistans inte erbjuds och passageraren betalade för sina egna måltider och förfriskningar, bör flygbolaget ersätta nödvändiga och lämpliga utgifter. Det är viktigt för passageraren att spara alla kvitton för detta ändamål.

Flygbolagskompensation. Flygförsening

När en passagerare når sin slutdestination med en försening på 3 timmar eller mer har de rätt till kompensation. Beloppet för kompensationen beror på flygavståndet: 

Belopp i EUR Avstånd Fördröjningstid
250 1 500 km eller mindre Mer än 3 timmar
300 Mer än 3 500 km Mellan 3 och 4 timmar
400 Mer än 1 500 km inom EU och alla andra flygningar mellan 1 500 och 3 500 km Mer än 3 timmar
600 Mer än 3 500 km Mer än 4 timmar

Sista dagen att begära ersättning för försenade flyg beror på flygbolaget och är vanligtvis 3-6 år efter flygdatumet.

När blir ersättningen reducerad eller inte betald?

Om flygbolaget har erbjudit en passagerare en omledning och de nådde slutdestinationen med en försening på 2, 3 eller 4 timmar kan ersättningen minskas med 50%.

Ersättning betalas inte om flygbolaget kan bevisa att förseningen beror på extraordinära omständigheter som inte kunde ha undvikits. Exempel på sådana händelser är:

 • beslut om lufttrafikledning
 • politisk instabilitet
 • ogynnsamma väderförhållanden
 • säkerhetsrisker
 • strejker som inte berör flygbolaget

Om flygbolaget hävdar att flygningen försenades på grund av dåligt väder, men att andra flygningar vid samma tidpunkt avgick, är det bäst att dubbelkolla. Du kan enkelt göra detta med hjälp av vår ersättningskalkylator.

Ersättningskalkylator

Ersättning för försening enligt kanadensisk lag

Kanadensisk ersättning för flygförsening gäller för alla flygningar till, från och inom Kanada. Flygbolag är skyldiga att informera passagerare om förseningsskäl, ersättning och behandlingsstandarder. Om förseningsmeddelandet kommer mindre än 12 timmar före avgång, garanteras standardbehandling. Vid förseningar på 3 timmar eller mer kan passagerare få alternativa resor eller återbetalningar. Om passageraren informeras inom 14 dagar efter förseningen varierar minimiersättningen från 125-1 000 CAD, beroende på förseningens längd och flygbolagets storlek.

FAQ

Hur länge måste en flygning vara försenad för att kvalificera sig för ersättning?

För flygningar som omfattas av EUoch kanadensisk lagstiftning har passagerare rätt till ersättning om flygningen är försenad med minst 3 timmar.

Vilket är beloppet för ersättning vid flygförsening?

Ersättningsbeloppet varierar beroende på faktorer som förseningens längd, flygavståndet och tillämplig lagstiftning. Det kan variera från €250 till cirka €670 (motsvarande 1 000 CAD).

Flygförsening. Hur ansöker jag om ersättning?

Det är enkelt att ansöka om ersättning för flygförseningar med Compensair. Fyll bara i en kort onlineformulär, ladda upp de nödvändiga dokumenten och följ e-postmeddelanden/profiler för uppdateringar om ansökan. Man kan lämna in en ansökan utan kostnad, Compensairs serviceavgift betalas endast när passageraren får ersättning.

Kontrollera din ersättning om du har upplevt en flygförsening:

 

Ersättningskalkylator

 

Skicka in din ansökan på 2 minuter för att få din kompensation
Skicka in din ansökan