EU-förordning 261/2004
Europeiska unionens förordning (EG) nr 261/2004, vanligtvis kallad EU 261, fastställer grundläggande rättigheter för passagerare när de påverkas av frivillig nekad ombordstigning, flyginstälningar, flygförseningar och missade anslutningsflyg, särskilt.

Vilka flyg omfattas av EU261?

EU-passagerarrättigheter gäller när ett flyg:

 • är inom EU och drivs antingen av ett EUeller ett icke-EU-flygbolag
 • anländer till EU från utanför EU och drivs av ett EU-flygbolag
 • avgår från EU till ett icke-EU-land och drivs av ett EUeller ett icke-EU-flygbolag

Termen “EU” omfattar de 27 EU-länderna, inklusive regioner som Guadeloupe, Franska Guyana och andra, men exkluderar Färöarna. EU 261 gäller för flyg som involverar Norge och Schweiz.

Rutt / Flygbolag Flygbolaget är från EU Flygbolaget är inte från EU
Från utanför EU till utanför EU Nej Nej
Från utanför EU till EU Ja Nej
Från EU till utanför EU Ja Ja
Från EU till EU Ja Ja

 

Resa från Storbritannien till ett EU-land

Från och med den 1 januari 2021 gäller inte EU-reglerna om luftpassagerarrättigheter för fall av nekad ombordstigning, inställda flyg eller förseningar till flyg från Storbritannien till EU om flygningen genomfördes av ett brittiskt eller icke-EU-flygbolag, även om passageraren bokade flygningen före detta datum. EU-reglerna fortsätter dock att gälla från och med den 1 januari 2021 om flygningen från Storbritannien till EU genomfördes av ett EU-flygbolag, om inte passageraren redan har fått kompensation eller förmåner enligt brittisk lag.

Skyldigheterna för operatörsflygbolag bör vara begränsade eller undantagna i fall där en händelse har orsakats av extraordinära omständigheter som inte hade kunnat undvikas även om alla rimliga åtgärder hade vidtagits. Sådana omständigheter kan särskilt uppstå i fall av politisk instabilitet, meteorologiska förhållanden, säkerhetsrisker, oväntade brister i flygsäkerheten och strejker som påverkar operatörsflygbolagets verksamhet.

Kompensation för inställda flyg inom EU

Vid flyginställning har passagerare rätt till hjälp på flygplatsen och att välja ett av följande alternativ:

 • återbetalning
 • omdirigering
 • retur

Enligt EU-lagen är kompensation för inställda flyg också förfallen om inställningsmeddelandet ges mindre än 14 dagar före den schemalagda avgången, om inte flygbolaget kan bevisa att inställningen berodde på oundvikliga extraordinära omständigheter.

Europeiska regler om försenade flyg

För flyg som försenas vid avgången har passagerare rätt till hjälp, återbetalning och en returflygning, beroende på förseningens varaktighet och flygsträcka.

En försening på över 3 timmar vid ankomsten till slutdestinationen ger passagerare rätt till kompensation, om inte förseningen beror på extraordinära omständigheter.

Kompensation för nekad ombordstigning

Passagerare som nekas ombordstigning på grund av överbokning eller operativa skäl, trots att de har checkat in i tid och har giltig dokumentation, har rätt till:

 • kompensation
 • rätten att välja mellan återbetalning, omdirigering eller ombokning vid senare tidpunkt och
 • hjälp

Missade anslutningsflyg

Anslutningsflyg är resor där passageraren måste ta flera flyg för att komma till sin slutdestination. Om passageraren missar ett anslutningsflyg och kommer fram till sin slutdestination med en försening på mer än 3 timmar, har passageraren rätt till kompensation. Denna kompensation beräknas enligt förseningens längd och avståndet till slutdestinationen och kan vara förfallen om:

 • flygningarna bokades under en enda reservation och
 • EU:s luftpassagerarrättigheter gäller och
 • förseningen inte orsakades av extraordinära omständigheter

Kompensation gäller inte för missade anslutningar på grund av säkerhetsförseningar eller bristande efterlevnad av ombordstigningstid.

Kompensationsbelopp

EU 261 fastställer olika kompensationsbelopp baserat på flygsträckan:

 • 250 € för alla flyg på upp till 1 500 km
 • 400 € för flygningar mellan 1 500 och 3 500 km utanför EU och EU-flygningar på över 1 500 km
 • 600 € för resten av flygningarna

Om flygbolaget har erbjudit en passagerare en omdirigering och de nådde slutdestinationen med en försening på 2, 3 eller 4 timmar kan kompensationen minskas med 50%.

Hjälp

När passagerare är berättigade till hjälp måste de erbjudas kostnadsfritt:

 • måltider och förfriskningar i rimlig relation till väntetiden
 • hotellboende i fall där en vistelse på en eller flera nätter blir nödvändig
 • transport mellan flygplatsen och boendet (hotell eller annat).

Kontrollera din kompensation om du har upplevt ett avbrott i ett EU-flyg:

Kompensationsräknare

 

Skicka in din ansökan på 2 minuter för att få din kompensation
Skicka in din ansökan