Tjänster
Att navigera i komplexiteten av flygresor kan vara en svår uppgift. Compensairs tjänster är utformade för att skydda flygpassagerares rättigheter.

På Compensair ser vi till att resenärer får den ersättning de förtjänar för flygförseningar, missade anslutningar, inställda flygningar och nekad ombordstigning på grund av överbokning.

Compensairs expertis sträcker sig över ett spektrum av regler, inklusive EU-förordning 261/2004, den turkiska förordningen om flygpassagerarrättigheter och de kanadensiska förordningarna om flygpassagerarskydd.

 

Ersättning vid flygförseningar

När en passagerare på en EU-flygning når sin slutdestination med en försening på 3 timmar eller mer har de rätt till ersättning. Ersättningens belopp beror på flygsträckan och varierar från €250 till €600.

Ersättningen kan minskas med 50% om en passagerare omdirigeras med en kortare försening.

Extraordinära omständigheter befriar flygbolag från ersättning, inklusive flygtrafikbeslut, ogynnsamt väder, säkerhetsrisker och mer.

Kanadensisk lag erbjuder ersättning för flygningar till, från och inom Kanada. Om passageraren informeras inom 14 dagar efter förseningen varierar minimiersättningen från 125 till 1 000 CAD, beroende på förseningens längd och flygbolagets storlek.

Ersättning för flygförseningar kan krävas om förseningen överstiger 3 timmar och flygningen genomförs enligt EUeller kanadensisk lagstiftning. Använd vår kalkylator för ersättning vid flygförseningar för att se om din flygning kvalificerar sig.

Kalkylator för ersättning vid flygförseningar

 

Ersättning vid flyginställelse

När en passagerare på en EU-flygning informerades om inställelsen mindre än 14 dagar före den planerade avgångsdatumet kan de ha rätt till ersättning. Flygbolaget har skyldighet att bevisa om och när passageraren personligen informerades om att flygningen var inställd. Ersättningens belopp för EU-flygförseningar beror på flygsträckan och varierar från €250 till €600.

När flygbolaget ställer in en flygning, erbjuder omledning och passageraren som accepterar detta når sin slutdestination med en försening på 2, 3 eller 4 timmar kan ersättningen minskas med 50%.

För flygningar enligt turkisk lagstiftning varierar ersättningens belopp från €100 till €600, beroende på flygtypen (inrikes eller internationell), sträckan och förseningstiden.

Passagerare på flygningar enligt kanadensisk lagstiftning kan ha rätt till ersättning i beloppet 125 till 1 000 CAD, beroende på flygbolagets storlek och förseningstiden.

Ersättning vid flyginställelse kan krävas om passageraren informerades mindre än 14 dagar före inställelsen, inte erbjöds ett lämpligt alternativ och flygningen genomförs enligt EU-, turkisk eller kanadensisk lagstiftning. Använd vår kalkylator för ersättning vid flyginställelse för att se om din flygning kvalificerar sig.

Kalkylator för ersättning vid flyginställelse

 

Ersättning vid nekad ombordstigning

EU 261 stadgar att passageraren alltid ska få ersättning om de nekas ombordstigning på grund av överbokning. Beloppet varierar vanligtvis mellan €250 och €600 beroende på flygsträckan.

När en flygning enligt turkisk lagstiftning är överbokad kommer flygbolaget att försöka hitta frivilliga som ger upp sina platser mot vissa förmåner. Om en passagerare nekas ombordstigning mot sin vilja har de rätt till ersättning. Beloppet varierar mellan €100 och €600, beroende på flygtypen (inrikes eller internationell), sträckan och förseningstiden.

Ersättningens belopp för nekad ombordstigning på kanadensiska flygningar varierar mellan 900 och 2 400 CAD och beror på passagerarens försening vid ankomsten till slutdestinationen.

Ersättning för nekad ombordstigning på grund av överbokning kan krävas om passageraren nekades ombordstigning på grund av överbokning och flygningen genomförs enligt EU-, turkisk eller kanadensisk lagstiftning.

Kalkylator för ersättning vid nekad ombordstigning

 

Missad anslutning kompensation

Reglerna för att få kompensation för anslutningsflyg fungerar precis som kompensation för försenade flyg. Den enda skillnaden kan vara mellanliggande punkter utanför EU eller operationer av flera EU-flygbolag, vilket kan påverka tillämpligheten av EC 261/2004. Det man bör tänka på är avreseoch ankomstpunkterna i sin resplan.

Om ett eller flera flyg försenades eller ställdes in, så är den totala förseningen till vår slutdestination avgörande för rätten till kompensation.

Alla anslutningsflyg måste bokas under en enda bokningskod. Om du bokar flera flyg under olika bokningskoder, kommer varje flyg att betraktas som ett separat flyg med sina egna startoch slutpunkter.

Kompensationskalkylator för missad anslutning

 

Hur man begär kompensation

Att begära kompensation för flygförseningar med Compensair är enkelt. Fyll bara i en kort onlineformulär, ladda upp de nödvändiga dokumenten och följ e-postmeddelanden/profiler för uppdateringar om ansökan. Man kan lämna in en ansökan utan kostnad, Compensairs serviceavgift betalas endast när passageraren får kompensation.

Ansökningsfrister

Att förstå tidslinjerna för att lämna in ansökningar är avgörande när man söker kompensation för flygavbrott. Dessa tidsfrister korrelerar ofta med flygbolagets ursprungsland och kan variera mellan 3 till 6 år.

Villkor

Flygbolagens skyldigheter är begränsade eller till och med uteslutna i fall av oundvikliga extraordinära omständigheter, även kallade force majeure, som politisk instabilitet, meteorologiska förhållanden, naturkatastrofer, kollisioner med djur (till exempel fågelkrockar), säkerhetsrisker, säkerhetsproblem och strejker som påverkar driften. Observera att strejker bland flygpersonal inte kvalificerar som oundvikliga omständigheter. Om du är osäker på om orsaken till flygavbrottet var extraordinär, eller om andra flyg har opererat vid din försening, är det bättre att dubbelkolla om kompensation inte är förfallen. Ansök med vårt enkla formulär.

Utöver kompensationen

Kompensationen är bara ett komplement till den hjälp som flygbolagen erbjuder passagerarna. Beroende på typen av flygavbrott, förseningens längd och tillämplig lagstiftning kan bestämmelserna inkludera:

  • Förfriskningar
  • Gratis måltider lämpliga för förseningen
  • Gratis hotellboende om en övernattning krävs
  • Transfers till hotell om en övernattning krävs
  • Två gratis telefonsamtal, fax eller e-postmeddelanden.

 

Skicka in din ansökan på 2 minuter för att få din kompensation
Skicka in din ansökan