Palvelut
Ilmailumatkojen häiriöiden monimutkaisuuksien navigointi voi olla vaikea tehtävä. Compensair-palvelut on suunniteltu suojelemaan lentomatkustajien oikeuksia.

Compensair varmistaa, että matkustajat saavat ansaitsemansa korvauksen lentoviivästyksistä, lennonvaihdoista, peruutuksista ja lennolta eväämisistä ylibuukkauksen vuoksi.

Compensairin asiantuntemus ulottuu monenlaisiin säädöksiin, mukaan lukien EU:n asetus 261/2004, Turkin lentomatkustajien oikeuksia koskeva asetus ja Kanadan lentomatkustajien suojasäädökset.

Lennon myöhästymiskorvaus

Kun EU-lennon matkustaja saapuu lopulliseen kohteeseensa yli 3 tunnin viiveellä, heillä on oikeus korvaukseen. Korvauksen määrä riippuu lentomatkan pituudesta ja vaihtelee 250 eurosta 600 euroon.

Korvausta voidaan pienentää 50 prosentilla, jos matkustajaa reititetään lyhyemmällä viiveellä.

Poikkeukselliset olosuhteet vapauttavat lentoyhtiöt korvauksista, mukaan lukien ilmatilanhallinnan päätökset, haitalliset sääolosuhteet, turvallisuusriskit ja muut.

Kanadan laki tarjoaa korvauksen lennoista Kanadaan, sieltä pois ja sen sisällä. Jos viiveestä ilmoitetaan 14 päivän kuluessa, vähimmäiskorvaus on 125–1 000 CAD, viivästyksen keston ja lentoyhtiön koon perusteella.

Lennon myöhästymiskorvausta voidaan vaatia, jos viive on yli 3 tuntia ja lento operoidaan EU:n tai Kanadan lainsäädännön mukaisesti. Käytä viivästetyn lennon korvauslaskuria tarkistaaksesi, oikeuttaako lentosi korvaukseen.

Lennon myöhästymiskorvauslaskuri

Lennon peruutuskorvaus

Kun EU-lennon matkustaja on ilmoitettu peruutuksesta alle 14 päivää ennen suunniteltua lähtöpäivää, heillä saattaa olla oikeus korvaukseen. Lentoyhtiön on osoitettava, jos ja milloin matkustajalle ilmoitettiin henkilökohtaisesti lennon peruuttamisesta. EU-lennon viivästyskorvauksen määrä riippuu lentomatkan pituudesta ja vaihtelee 250 eurosta 600 euroon.

Kun lentoyhtiö peruuttaa lennon, tarjoaa uudelleenreititystä, ja matkustaja saapuu lopulliseen kohteeseensa 2, 3 tai 4 tunnin viiveellä, korvausta voidaan pienentää 50 prosentilla.

Turkin sääntelyn alaisille lennoille korvauksen määrä vaihtelee 100 eurosta 600 euroon riippuen lennon tyypistä (kotimaan tai kansainvälinen), matkan pituudesta ja viiveajasta.

Kanadan sääntelyn alaisten lentojen matkustajilla voi olla oikeus korvaukseen 125–1 000 CAD, riippuen lentoyhtiön koosta ja viiveajasta.

Lennon peruutuskorvausta voidaan vaatia, jos matkustajalle ilmoitettiin alle 14 päivää ennen peruutusta, hänelle ei tarjottu asianmukaista vaihtoehtoa ja lento operoidaan EU:n, Turkin tai Kanadan lainsäädännön mukaisesti. Käytä lentoperuutuskorvauslaskuria tarkistaaksesi, oikeuttaako lentosi korvaukseen.

 Lennon peruutuskorvauslaskuri

Lennon eväämiskorvaus

EU 261:n mukaan matkustajan tulisi aina saada korvaus, jos häneltä evätään pääsy lennolle ylibuukkauksen vuoksi. Korvauksen määrä vaihtelee yleensä 250 eurosta 600 euroon lentomatkan pituudesta riippuen.

Kun lentoyhtiö yrittää ylibuukata lentonsa, se pyrkii löytämään vapaaehtoisia, jotka luopuvat paikoistaan vastineeksi tiettyjä etuja. Jos matkustajalle evätään pääsy lentoon vastentahtoisesti, hänellä on oikeus korvaukseen. Korvauksen määrä vaihtelee 100 eurosta 600 euroon riippuen lennon tyypistä (kotimaan tai kansainvälinen), matkan pituudesta ja viiveajasta.

Ylibuukkaustilanteessa lennolle pääsyn eväämiskorvauksen määrä voi vaihdella 900–2 400 CAD:sta riippuen matkustajan saapumisen viiveestä lopulliseen kohteeseensa.

Tämän tyyppisen ylibuukkauksesta johtuvan korvauksen voi vaatia, jos matkustajalle evättiin pääsy lennolle ylibuukkauksen vuoksi ja lento operoidaan EU:n, Turkin tai Kanadan lainsäädännön mukaisesti.

Pääsyn eväämiskorvauslaskuri

Yhteyden menettämiskorvaus

Korvauksen saamisen säännöt yhteyslennoille toimivat samoin kuin viivästyneen lennon korvaukset. Ainoa ero voi olla välipisteissä EU:n ulkopuolella tai usean EU:n lentoyhtiön toiminnassa, mikä voi vaikuttaa asetuksen EC 261/2004 soveltamiseen. Tärkeää on ottaa huomioon lähtö- ja saapumispisteet matkasuunnitelmassa.

Jos yksi tai useampi lento on myöhässä tai peruutettu, kokonaisviive lopulliseen määränpäähän määrittää oikeuden korvaukseen.

Kaikkien yhteyslentojen on oltava varattu yhden varauskoodin alle. Jos varaat useita lentoja eri varauskoodeilla, jokainen lasketaan erilliseksi lennoksi omilla lähtö- ja lopetuspisteillään.

Yhteyden menettämiskorvauslaskuri

Kuinka vaatia korvausta

Korvauksen vaatiminen lentoviivästyksistä Compensairin kanssa on helppoa. Täytä vain lyhyt verkkolomake, lähetä tarvittavat asiakirjat ja seuraa sähköposteja/profiileja hakemuksen päivityksistä. Voit jättää hakemuksen maksutta, ja Compensairin palvelumaksu maksetaan vasta, kun matkustaja on saanut korvauksen.

Hakemuksen määräajat

Vaatimusten jättämisen aikataulujen ymmärtäminen on olennaista lentomatkustuksen häiriöistä korvauksen hakemisessa. Nämä määräajat korreloivat usein lentoyhtiön alkuperämaan kanssa ja voivat vaihdella 3–6 vuoden välillä.

Ehdot

Lentoyhtiöiden velvoitteet ovat rajoitettuja tai jopa poissuljettuja, jos kyseessä ovat välttämättömät poikkeukselliset olosuhteet, myös voimassa oleva ylivoimainen este, kuten poliittinen epävakaus, meteorologiset olosuhteet, luonnonkatastrofit, eläintörmäykset (esimerkiksi lintutörmäykset), turvallisuusriskit, turvallisuusongelmat ja toimintaan vaikuttavat lakot. Huomaa, että lentohenkilökunnan lakot eivät kelpaa välttämättömiksi olosuhteiksi. Jos et ole varma, oliko lennon häiriön syy poikkeuksellinen tai jos viivästyksen aikana muut lennot ovat operoineet, on parempi tarkistaa, onko korvausta maksettava. Hae käyttämällä yksinkertaista lomaketta.

Korvauksen ylittäminen

Korvaus on vain lisäys lentoyhtiöiden tarjoamaan helpotukseen matkustajille. Riippuen lennon häiriön tyypistä, viiveen kestosta ja sovellettavasta lainsäädännöstä, määräykset voivat sisältää:

  • Virvokkeita
  • Ilmaisia aterioita, jotka sopivat viiveeseen
  • Ilmainen hotellimajoitus, jos yöpyminen on tarpeen
  • Hotellikuljetukset, jos yöpyminen on tarpeen
  • Kaksi ilmaista puhelua, faksia tai sähköpostia.Υπηρεσίες

 

Lähetä hakemuksesi 2 minuutissa saadaksesi korvauksen
Lähetä hakemuksesi