EU-asetus 261/2004
Euroopan unionin asetus (EY) N:o 261/2004, joka tunnetaan yleisesti nimellä EU 261, määrittelee matkustajien perusoikeudet, kun heitä kohtaavat tahattomasti evätty pääsy lennolle, lennon peruutukset, lennon viivästykset ja väliin jääneet yhteydet, erityisesti.

Mitkä lennot kuuluvat EU261:n piiriin?

EU:n matkustajaoikeudet pätevät, kun lento:

 • on EU:n sisällä ja sitä operoi joko EU:n tai EU:n ulkopuolinen lentoyhtiö
 • saapuu EU:hun EU:n ulkopuolelta ja sitä operoi EU-lentoyhtiö
 • lähtee EU:sta EU:n ulkopuoliseen maahan ja sitä operoi EU:n tai EU:n ulkopuolinen lentoyhtiö

Termi “EU” käsittää 27 EU-maata, mukaan lukien alueet kuten Guadeloupe, Ranskan Guayana ja muut, mutta ei Färsaaria. EU 261 koskee myös lentoja, jotka liittyvät Norjaan ja Sveitsiin.

Reitti \ Lentoyhtiö Lentoyhtiö on EU:sta Lentoyhtiö ei ole EU:sta
EU:n ulkopuolelta EU:n ulkopuolelle Ei Ei
EU:n ulkopuolelta EU:hun Kyllä Ei
EU:sta EU:n ulkopuolelle Kyllä Kyllä
EU:sta EU:hun Kyllä Kyllä

Matkustaminen UK:sta EU-maahan

tammikuuta 2021 alkaen EU:n säännöt ilmatilamatkustajien oikeuksista eivät koske tapauksia, joissa pääsy on evätty, peruutuksia tai viivästyksiä lennoille UK:sta EU:hun, jos lentoa operoi UK:n tai EU:n ulkopuolinen lentoyhtiö, vaikka matkustaja olisi varannut lennon ennen tätä päivämäärää. Kuitenkin EU:n säännöt jatkavat soveltamista 1. tammikuuta 2021 alkaen, jos lento UK:sta EU:hun operoidaan EU-lentoyhtiön toimesta, ellei matkustaja ole jo saanut korvausta tai etuja UK:n lain mukaan.

Toimivia lentoyhtiöitä koskevat velvoitteet tulisi rajoittaa tai jättää huomiotta tapauksissa, joissa tapahtuma on aiheutunut poikkeuksellisista olosuhteista, joita ei olisi voitu välttää, vaikka kaikki kohtuulliset toimenpiteet olisivat toteutettu. Tällaisia olosuhteita voi erityisesti ilmetä poliittisen epävakauden, meteorologisten olosuhteiden, turvallisuusriskien, odottamattomien lentoturvallisuuspuutteiden ja lakkojen yhteydessä, jotka vaikuttavat lentoyhtiön toimintaan.

Peruutettujen lentojen korvaus EU:ssa

Lennon peruuntuessa matkustajilla on oikeus avustukseen lentokentällä ja valita yksi vaihtoehdoista:

 • hyvitys
 • uudelleenreititys
 • paluu

EU-lainsäädännön mukaan peruutetusta lennosta maksetaan myös korvaus, jos peruutusilmoitus annetaan alle 14 päivää ennen suunniteltua lähtöä, ellei lentoyhtiö voi todistaa, että peruutus johtui välttämättömistä poikkeuksellisista olosuhteista.

Eurooppalaiset säännöt viivästyneistä lennoista

Lähtöön viivästyneiden lentojen osalta matkustajilla on oikeus avustukseen, hyvitykseen ja paluulentoon viivästyksen keston ja lennon etäisyyden mukaan.

Yli 3 tunnin viivästys saapumisessa määränpäähän oikeuttaa matkustajat korvaukseen, ellei viivästys johtunut poikkeuksellisista olosuhteista.

Korvaus pääsyn eväämisestä

Matkustajilla, joilta on tahattomasti evätty pääsy ylibuukkauksen tai operatiivisten syiden vuoksi, huolimatta ajantasaisesta lähtöselvityksestä ja voimassa olevasta asiakirjasta, on oikeus:

 • korvaukseen
 • valita hyvityksen, uudelleenreitityksen tai myöhemmän vaiheen uudelleenvarauksen välillä ja
 • avustukseen

Väliin jääneet yhteyslennot

Yhteyslennot ovat matkoja, joissa matkustajan on lennettävä useampi lento päästäkseen lopulliseen määränpäähänsä. Jos matkustaja jää väliin yhteyslennon ja saapuu lopulliseen määränpäähänsä yli 3 tunnin viiveellä, matkustajalla on oikeus korvaukseen. Tämä korvaus lasketaan viiveen pituuden ja matkan pituuden mukaan ja se voi olla maksettava, jos:

 • lennot on varattu yhdellä varauksella ja
 • EU:n ilmatilamatkustajien oikeudet pätevät ja
 • viive ei johtunut poikkeuksellisista olosuhteista

Korvausta ei myönnetä turvallisuusviiveiden tai noudattamattomuuden vuoksi lennolle pääsyn aikarajoissa.

Korvausmäärät

EU 261 määrittelee erilaiset korvausmäärät lennon etäisyyden perusteella:

 • 250 € kaikille lennoille, joiden pituus on enintään 1 500 km
 • 400 € lennoille 1 500 ja 3 500 km välillä EU:n ulkopuolella ja EU:n lennoille, jotka ovat yli 1 500 km
 • 600 € muille lennoille

Jos lentoyhtiö on tarjonnut matkustajalle uudelleenreitityksen ja he saavuttavat lopullisen määränpäänsä 2, 3 tai 4 tunnin viiveellä, korvaus voidaan vähentää 50 %.

Avustus

Kun matkustajilla on oikeus avustukseen, heille on tarjottava ilmaiseksi:

 • ateriat ja virvokkeet kohtuullisessa suhteessa odotusaikaan
 • hotellimajoitus tapauksissa, joissa yhden tai useamman yön oleskelu muodostuu tarpeelliseksi
 • kuljetus lentokentän ja majoituspaikan (hotelli tai muu) välillä.

Tarkista korvauksesi, jos olet kokenut lentohäiriön:

Korvauslaskuri

 

Lähetä hakemuksesi 2 minuutissa saadaksesi korvauksen
Lähetä hakemuksesi