Flygavbokningsersättning
Enligt EU-, kanadensisk och turkisk lagstiftning kan passagerare på inställda flyg vara berättigade till ersättning.

Vad anses vara en inställd flygning?

 • Den ursprungliga flygschemat överges och passageraren överförs till en annan planerad flygning.
 • Flygplanet lyfter men återvänder till avgångsflygplatsen och passagerarna överförs till en annan flygning.
 • Flygningen anländer till en flygplats som inte är den slutdestination som anges på biljetten, om inte:
  • Passageraren accepterade omdirigering till den ursprungliga slutdestinationens flygplats eller till en annan destination som överenskommits med passageraren. I detta fall betraktas det som en försening och inte en inställd flygning.
  • Flygplatsen för ankomst och den ursprungliga slutdestinationens flygplats betjänar samma stad, stad eller region. I detta fall betraktas det som en försening och inte en inställd flygning.

EU:s luftpassagerarrättigheter för inställda flygningar gäller:

 • Om flygningen är inom EU och drivs antingen av ett EUeller ett icke-EU-flygbolag.
 • Om flygningen anländer till EU från utanför EU och drivs av ett EU-flygbolag.
 • Om flygningen avgår från EU till ett icke-EU-land som drivs av ett EUeller ett icke-EU-flygbolag.
 • Om passageraren inte redan har fått förmåner (ersättning, omdirigering, hjälp från flygbolaget) för flygrelaterade problem för denna resa enligt relevant lagstiftning i ett icke-EU-land.

EU-förordningar gäller också för flygningar till och från Island, Norge och Schweiz.

Resa från Storbritannien till ett EU-land

Från och med den 1 januari 2021 gäller inte EU:s regler om luftpassagerarrättigheter för inställda flygningar från Storbritannien till EU om flygningen genomfördes av ett brittiskt eller icke-EU-flygbolag, även om flygningen var bokad före detta datum.

EU:s regler fortsätter att gälla från och med den 1 januari 2021 om flygningen från Storbritannien till EU genomfördes av ett EU-flygbolag, om inte passageraren redan har fått ersättning eller förmåner enligt brittisk lag.

Dock är Storbritanniens regler om luftpassagerarrättigheter (UK 261) i stort sett liknande EU 261 och gäller:

 • För passagerare som avgår från en brittisk flygplats
 • För passagerare som avgår från utanför Storbritannien till en flygplats belägen i:
  • Storbritannien om det opererande flygbolaget antingen är ett EU/EES-flygbolag eller ett brittiskt flygbolag
  • EU/EES om det opererande flygbolaget är ett brittiskt flygbolag.

En av de största skillnaderna är att ersättningens eurovärde ersätts med nya belopp i brittiska pund.

Inställd flygning policy skiljer sig från land till land. I denna artikel fokuserar vi främst på EU 261-förordningen. Passagerare rekommenderas att kontrollera de lämpliga föreskrifterna beroende på flygjurisdiktionen.

Passagerarrättigheter vid inställd flygning

Om ett flygbolag ställer in en flygning är de skyldiga att erbjuda passageraren ett val mellan:

 • Återbetalning av biljetten och, i fall av en anslutningsflygning inom en reservation, en återresa till avgångsflygplatsen så snart som möjligt.
 • Omdirigering till slutdestinationen så snart som möjligt eller,
 • Omdirigering vid ett senare tillfälle som passageraren föredrar under jämförbara transportvillkor, med förbehåll för tillgängligheten av platser.

Så snart passageraren har valt ett av dessa tre alternativ har de inte längre rättigheter i förhållande till de andra två alternativen. Dock kan flygbolaget fortfarande vara skyldigt att ge ersättning.

Hjälp

Passagerarna på den inställda flygningen har också rätt till gratis hjälp på flygplatsen, vilket inkluderar:

 • Förfriskningar
 • Mat
 • Boende (om en passagerare bokades om att resa nästa dag)
 • Transport till ditt boende och tillbaka till flygplatsen
 • 2 telefonsamtal, telex, faxmeddelanden eller e-postmeddelanden

Om hjälp inte erbjuds och passageraren betalade för sina egna måltider och förfriskningar bör flygbolaget ersätta dem, förutsatt att kostnaderna var nödvändiga, rimliga och lämpliga. Passageraren bör spara alla kvitton för detta ändamål.

Ersättning vid inställd flygning

Om passageraren informerades om inställd flygning mindre än 14 dagar före den planerade avgångsdatumet har de rätt till ersättning. Flygbolaget har skyldighet att bevisa om och när passageraren personligen informerades om att flygningen ställdes in. Ersättningens belopp beror på flygsträckan:

Belopp i EUR Avstånd
250 1 500 km eller mindre
400 Mer än 1 500 km inom EU och alla andra flygningar mellan 1 500 och 3 500 km
600 Mer än 3 500 km
 • Om en passagerare väljer att få sin biljett återbetald kommer ersättningen att bero på flygningens längd.
 • Om en passagerare väljer omdirigering kommer ersättningen att bero på flygningens längd och förseningen att nå slutdestinationen, förbi den ursprungliga planerade ankomsttiden.

När reduceras eller betalas inte ersättningen?

Om flygbolaget erbjuder omdirigering och passageraren accepterar det och når sin slutdestination med en försening på 2, 3 eller 4 timmar kan ersättningen minskas med 50%. De reducerade beloppen kan vara:

Belopp i EUR Försening (jämfört med ursprunglig ankomsttid) Avstånd
125 0-2 timmar 1 500 km eller mindre
200 0-3 timmar Mer än 1 500 km inom EU och alla andra flygningar mellan 1 500 och 3 500 km
300 0-4 timmar Mer än 3 500 km

En passagerare har inte rätt till ersättning:

 • om en passagerare informeras mer än 14 dagar i förväg
 • om en passagerare informeras mellan 2 veckor och 7 dagar före den planerade avgången och erbjuds omdirigering som skulle möjliggöra:
  • att avgå inte mer än 2 timmar före den ursprungliga planerade avgångstiden och
  • att nå slutdestinationen mindre än 4 timmar efter den ursprungliga planerade ankomsttiden
 • om en passagerare informeras mindre än 7 dagar före den planerade avgången och erbjuds omdirigering som skulle möjliggöra:
  • att avgå inte mer än 1 timme före den ursprungliga planerade avgångstiden och
  • att nå slutdestinationen mindre än 2 timmar efter den ursprungliga planerade ankomsttiden.

Ersättning betalas inte om flygbolaget kan bevisa att inställningen beror på extraordinära omständigheter som inte kunde undvikas. Exempel på sådana händelser är:

 • beslut från flygtrafikledningen
 • politisk instabilitet
 • ogynnsamma väderförhållanden
 • säkerhetsrisker
 • strejker utanför flygbolaget

Inställd turkisk flygning

Reglerna enligt turkisk lag är liknande de europeiska, men ersättningsbeloppen skiljer sig.

För inrikesflygningar inom Turkiet som blivit inställda kan varje passagerare ha rätt till en fast ersättning på 100 EUR.

När internationella flygningar ställs in kan varje passagerare ha rätt till ersättning på mellan 125 och 600 EUR, beroende på flygningens avstånd och förseningstiden.

Inställd kanadensisk flygning

Reglerna enligt kanadensisk lag är liknande de europeiska, men ersättningsbeloppen skiljer sig.

Passagerare kan ha rätt till ersättning på mellan 125 och 1000 CAD, beroende på flygbolagets storlek och förseningstiden.

FAQ

Hur kan man kontrollera om en flygning är inställd?

För att få information om en flygning bör man övervaka flygbolagets officiella webbplats, särskilt deras personliga avsnitt, eller regelbundet kontrollera e-postmeddelanden med uppdateringar från flygbolaget. När man redan är på flygplatsen kan man också titta på tidtabellsskärmarna eller använda flygplatsens webbplats eller app för realtidsinformation.

Vad ska man göra om en flygning är inställd?

Om en flygning blir inställd är det viktigt att snarast möjligt kontakta flygbolaget för att förstå vilka alternativ som finns och göra alternativa arrangemang. Det kan vara en bra idé att spara bevis på inställningen och kvitton för utgifter som följde, med tanke på framtida ersättning och/eller återbetalning.

Hur kan man begära ersättning för en inställd flygning?

För att begära ersättning för en inställd flygning med Compensair behöver man bara fylla i en kort onlineformulär, ladda upp nödvändiga dokument och övervaka e-posten/profilen för uppdateringar om ansökan. Passagerare behöver inte betala någon avgift om de inte får ersättning.

Kontrollera din ersättning om du har upplevt en störning av en EU-flygning:

Ersättningskalkylator

 

Skicka in din ansökan på 2 minuter för att få din kompensation
Skicka in din ansökan