Compensatie bij vluchtannulering
Volgens de EU-, Canadese en Turkse wetgeving kunnen passagiers van geannuleerde vluchten mogelijk recht hebben op compensatie.

Wat wordt beschouwd als een annulering?

 • Het oorspronkelijke vluchtschema wordt verlaten en de passagier wordt overgeplaatst naar een andere geplande vlucht.
 • Het vliegtuig is opgestegen maar keerde terug naar de luchthaven van vertrek en de passagiers werden overgeplaatst naar een andere vlucht.
 • De vlucht komt aan op een luchthaven die niet de eindbestemming is die op het ticket staat vermeld, tenzij:
  • De passagier akkoord is gegaan met een andere route naar de luchthaven van de oorspronkelijke eindbestemming of naar een andere bestemming die is overeengekomen door de passagier. In dat geval wordt het beschouwd als vertraging en niet als annulering.
  • De luchthaven van aankomst en de luchthaven van de oorspronkelijke eindbestemming bedienen dezelfde stad, plaats of regio. In dat geval wordt het beschouwd als vertraging en niet als annulering.

EU-passagiersrechten bij annulering zijn van toepassing:

 • Als de vlucht binnen de EU is en wordt uitgevoerd door een EUof niet-EU-luchtvaartmaatschappij.
 • Als de vlucht in de EU aankomt van buiten de EU en wordt uitgevoerd door een EU-luchtvaartmaatschappij.
 • Als de vlucht vanuit de EU vertrekt naar een niet-EU-land en wordt uitgevoerd door een EUof niet-EU-luchtvaartmaatschappij.
 • Als de passagier nog geen voordelen (compensatie, herboeking, hulp van de luchtvaartmaatschappij) heeft ontvangen voor vluchtgerelateerde problemen voor deze reis volgens de relevante wetgeving van een niet-EU-land.

EU-regelgeving is ook van toepassing op vluchten van en naar IJsland, Noorwegen en Zwitserland.

Reizen van het Verenigd Koninkrijk naar een EU-land

Vanaf 1 januari 2021 zijn de EU-regels inzake passagiersrechten niet van toepassing op annuleringen van vluchten van het VK naar de EU als de vlucht werd uitgevoerd door een Britse of niet-EU-luchtvaartmaatschappij, zelfs als de vlucht vóór deze datum was geboekt.

Vanaf 1 januari 2021 blijven de EU-regels van toepassing als de vlucht van het VK naar de EU werd uitgevoerd door een EU-luchtvaartmaatschappij, tenzij de passagier al compensatie of voordelen heeft ontvangen volgens de Britse wetgeving.

De Britse regels inzake passagiersrechten (UK 261) zijn echter grotendeels vergelijkbaar met EU 261 en zijn van toepassing:

 • op passagiers die vertrekken vanaf een Britse luchthaven
 • op passagiers die vertrekken van buiten het VK naar een luchthaven in:
 • het VK als de uitvoerende luchtvaartmaatschappij een EU/EEA-luchtvaartmaatschappij of een Britse luchtvaartmaatschappij is
 • de EU/EEA als de uitvoerende luchtvaartmaatschappij een Britse luchtvaartmaatschappij is.

Een van de belangrijkste verschillen is de vervanging van de Euro-waarde van de compensatie door nieuwe Sterling-bedragen.

Het annuleringsbeleid van vluchten verschilt per land. In dit artikel richten we ons voornamelijk op de EU 261-regelgeving. Passagiers wordt geadviseerd om de juiste regelgeving te controleren, afhankelijk van de vluchtbevoegdheid.

Passagiersrechten bij annulering

Als een luchtvaartmaatschappij een vlucht annuleert, is zij verplicht om de passagier een keuze te bieden tussen:

 • de terugbetaling van het ticket en, in geval van een aansluitende vlucht binnen één reservering, een terugvlucht naar de luchthaven van vertrek zo snel mogelijk
 • herboeking naar de eindbestemming zo snel mogelijk of,
 • herboeking op een latere datum op het gemak van de passagier onder vergelijkbare vervoersvoorwaarden, afhankelijk van de beschikbaarheid van stoelen.

Zodra de passagier een van deze drie opties heeft gekozen, heeft hij geen rechten meer met betrekking tot de andere twee opties. De luchtvaartmaatschappij kan echter nog steeds verplicht zijn tot het verstrekken van compensatie.

Assistentie

De passagiers van de geannuleerde vlucht hebben ook recht op gratis assistentie op de luchthaven, waaronder:

 • Versnaperingen
 • Eten
 • Accommodatie (indien een passagier wordt omgeboekt om de volgende dag te reizen)
 • Vervoer naar uw accommodatie en terug naar de luchthaven
 • 2 telefoongesprekken, telex, faxberichten of e-mails

Als er geen assistentie wordt aangeboden en de passagier zijn eigen maaltijden en versnaperingen heeft betaald, moet de luchtvaartmaatschappij deze vergoeden, mits de kosten noodzakelijk, redelijk en passend waren. De passagier moet alle bonnen hiervoor bewaren.

Compensatie bij vluchtannulering

Als de passagier minder dan 14 dagen voor de geplande vertrekdatum op de hoogte is gesteld van de annulering, heeft hij recht op compensatie. De luchtvaartmaatschappij heeft de verplichting om te bewijzen of en wanneer de passagier persoonlijk op de hoogte is gesteld van de annulering van de vlucht. Het bedrag van de compensatie hangt af van de vluchtafstand:

 

Bedrag in EUR Afstand
250 1 500 km of minder
400 Meer dan 1 500 km binnen de EU en alle andere vluchten tussen 1 500 en 3 500 km
600 Meer dan 3 500 km

 

 • Als een passagier ervoor kiest om zijn ticket terug te laten betalen de compensatie hangt af van de duur van de vlucht
 • Als een passagier ervoor kiest omgeboekt te worden de compensatie hangt af van de duur van de vlucht en de vertraging bij het bereiken van de eindbestemming, na de oorspronkelijk geplande aankomsttijd.

Wanneer wordt de compensatie verminderd of niet betaald?

Als de luchtvaartmaatschappij een herboeking heeft aangeboden en de passagier deze accepteert en zijn eindbestemming bereikt met een vertraging van 2, 3 of 4 uur, kan de compensatie met 50% worden verminderd. De verminderde bedragen kunnen zijn:

 

Bedrag in EUR Vertraging (vergeleken met oorspronkelijke aankomsttijd) Afstand
125 0-2 uur 1 500 km of minder
200 0-3 uur Meer dan 1 500 km binnen de EU en alle andere vluchten tussen 1 500 en 3 500 km
300 0-4 uur Meer dan 3 500 km

 

Een passagier heeft geen recht op compensatie:

 • als een passagier meer dan 14 dagen van tevoren wordt geïnformeerd
 • als een passagier tussen 2 weken en 7 dagen voor het geplande vertrek wordt geïnformeerd en een alternatieve route wordt aangeboden die:
  • niet meer dan 2 uur voor de oorspronkelijk geplande vertrektijd vertrekt en
  • de eindbestemming minder dan 4 uur na de oorspronkelijk geplande aankomsttijd bereikt
 • als een passagier minder dan 7 dagen voor het geplande vertrek wordt geïnformeerd en een alternatieve route wordt aangeboden die:
  • niet meer dan 1 uur voor de oorspronkelijk geplande vertrektijd vertrekt en
  • de eindbestemming minder dan 2 uur na de oorspronkelijk geplande aankomsttijd bereikt.

Compensatie is niet verschuldigd als de luchtvaartmaatschappij kan aantonen dat de annulering wordt veroorzaakt door buitengewone omstandigheden die niet konden worden vermeden. Voorbeelden van dergelijke gebeurtenissen zijn:

 • beslissingen van het luchtverkeersbeheer
 • politieke instabiliteit
 • slechte weersomstandigheden
 • veiligheidsrisico’s
 • stakingen extern aan een luchtvaartmaatschappij

Turkse vluchtannulering

De regels onder de Turkse regelgeving zijn vergelijkbaar met die van Europa, maar de compensatiebedragen verschillen.

Voor binnenlandse vluchten binnen Turkije die zijn geannuleerd, kan elke passagier recht hebben op een vast bedrag van 100 EUR.

Bij annulering van internationale vluchten kan elke passagier recht hebben op een compensatiebedrag van 125 tot 600 EUR, afhankelijk van de afstand van de vlucht en de vertragingstijd.

Canadese vluchtannulering

De regels onder de Canadese regelgeving zijn vergelijkbaar met die van Europa, maar de compensatiebedragen verschillen.

Passagiers kunnen recht hebben op een compensatiebedrag van 125 tot 1000 CAD, afhankelijk van de grootte van de luchtvaartmaatschappij en de vertragingstijd.

FAQ

Hoe kan ik controleren of een vlucht is geannuleerd?

Om op de hoogte te worden gebracht van de vluchtstatus, moet men de officiële website van de luchtvaartmaatschappij in de gaten houden, met name hun persoonlijke gedeelte, of regelmatig e-mails controleren op updates van de luchtvaartmaatschappij. Als men al op de luchthaven is, kan men ook de schema-schermen raadplegen of de website of app van de luchthaven gebruiken voor realtime informatie.

Wat te doen als een vlucht is geannuleerd?

Als een vlucht wordt geannuleerd, is het belangrijk om zo snel mogelijk contact op te nemen met de luchtvaartmaatschappij om de beschikbare opties te begrijpen en alternatieve regelingen te treffen. Het is een goed idee om bewijs van annulering te bewaren en bonnetjes van gemaakte kosten, gezien toekomstige compensatie en/of vergoeding.

Hoe kan ik compensatie claimen voor een geannuleerde vlucht?

Om compensatie te claimen voor een geannuleerde vlucht bij Compensair, is het alleen nodig om een korte online formulier in te vullen, vereiste documenten te uploaden en e-mails/profiel te controleren op updates van de aanvraag. Passagiers hoeven geen vergoeding te betalen, tenzij ze compensatie ontvangen.

Controleer uw compensatie in geval van verstoring van een EU-vlucht:

Compensatiecalculator

 

Dien uw aanvraag in 2 minuten in om uw vergoeding te ontvangen
Dien uw aanvraag in