© Copyright 2024 Compensair Compensair
Business Address:Kemp House, 160 City Rd, Old Street, London EC1V 2NX, United KingdomOld Street,London,EC1V 2NX,United Kingdom |Email: team@compensair.com
Company No. 201913904W Rated 4,8 / 5 based on 976 reviews. | Review Me

FAQ

Har mitt flyg blivit försenat? Är jag berättigad till kompensation?

Om du nådde din slutdestination med en försening på mer än 3 timmar har du rätt att få kompensation från €250 till €600. Förseningen ska inte ha orsakats av extraordinära omständigheter:

 • Ogynnsamma väderförhållanden
 • Strejk
 • Risken för terrorhandling

Om förseningen är mer än 2 timmar har du rätt till ytterligare stöd från flygbolaget:

 • Gratis telefonsamtal
 • Gratis förfriskningar
 • Gratis måltider
 • Gratis boende
 • Gratis överföring till boende

Vi har redan skickat in ett krav till flygbolaget och de avslog det. Kan du hjälpa oss?

Detta är en normal situation eftersom flygbolag sällan accepterar att betala omedelbart. Vår erfarenhet av att arbeta med flygbolag låter oss maximera chanserna att få kompensation innan domstol. Om flygbolaget fortfarande vägrar att betala kan vi involvera tredje part för att förbereda för rättslig process för att säkerställa en framgångsrik lösning av fallet.

Måste jag vara medborgare i EU eller Turkiet för att vara berättigad till kompensation?

Nej. Du kan kräva din kompensation utan att ha medborgarskap i EU eller Turkiet, vilket inte påverkar tillämpningen av förordningen.

Hur kan Compensair hjälpa mig?

Hur kan Compensair hjälpa mig?

 • Detaljerad analys av alla omständigheter i fallet med hjälp av vår mjukvara
 • Utforma alla nödvändiga dokument och skicka dem till parterna
 • Förhandlingar med flygbolaget

Om det behövs (kommer vi att involvera våra partners och ta alla kostnader och risker):

 • Förberedelse för domstol
 • Rättsligt förfarande

Du är alltid medveten om din ansökningsstatus via din personliga profil och våra notifieringar.

Vad kommer det att kosta att få kompensation?

Vi erbjuder alla nödvändiga tjänster gratis. Vi tar enbart en successavgift enligt prislistan. Vi tar ut denna avgift endast efter att ha fått kompensation.

Hur lång tid tar det att få kompensation?

Vi försöker få dig din kompensation så snart som möjligt. Vissa flygbolag svarar inom 2-3 dagar, andra inom 4-6 veckor. I genomsnitt säkerställer vi förhandsgodkännande innan rättegång inom de första 8 veckorna efter att kravet har lämnats in. Om rättegång är involverad kan varaktigheten nå 16-20 veckor.

Vilka länder och flygbolag omfattas av EU:s och Turkiet regleringar?

EU-regleringen gäller om:

 • Landet för avgång är medlem i EU oavsett vilken operatör som flyger.
 • Flyget drivs av ett flygbolag som är registrerat inom EU (samt Island, Norge eller Schweiz)

Vad händer om min flygförsening skedde länge sedan?

Om ditt flyg försenades eller inställdes, eller om du nekades ombordstigning inom de senaste 2-6 åren (beroende på operatören och din rutt), har du rätt till kompensation och kan lämna in en ansökan till Compensair.

Vem får kompensationen om biljetten köptes av företaget jag arbetar för?

Endast passageraren har rätt till kompensation oavsett vem som betalade för biljetten.

Vad behöver jag lämna in för att ansöka om kompensation?

 • Underskriven samtycke
 • Information om flyget och boknings- eller biljettnummer

Hittade du inte svaret på din fråga?

Vänligen kontakta oss på team@compensair.com eller på Facebook.