Passagerarrättigheter
Enligt Europeiska kommissionens förordning 261/2004, Turkiets förordning om flygpassagerares rättigheter och Kanadas förordning om skydd för flygpassagerare kan du vara berättigad till ersättning om ditt flyg stördes. Flyget måste uppfylla de nödvändiga villkoren.

Flygpassagerarrättighetsförordningar är globala ramverk som etablerats för att skydda resenärernas intressen. Noterbara exempel inkluderar EU:s förordning 261/2004, Turkiets SHY-Passenger Rights Regulation och Kanadas Air Passenger Protection Regulations. Dessa förordningar säkerställer gemensamt att passagerare i tre regioner är väl informerade och skyddade vid oväntade resstörningar. 

EU-förordning 261/2004 om flygpassagerares rättigheter

Berättigade fall

EU-förordning 261/2004, även känd som EU 261, skyddar passagerares rättigheter i följande fall:

 • Flyginställelser
 • Flygförseningar och missade anslutningsflyg, särskilt
 • Ofrivillig nekad ombordstigning

och täcker flyg:

 • Inom EU med EUeller icke-EU-flygbolag
 • Ankommande till EU från utlandet med EU-flygbolag
 • Avgående från EU till icke-EU-länder med EUeller icke-EU-flygbolag
Rutt / Flygbolag Flygbolaget är från EU Flygbolaget är inte från EU
Från utanför EU till utanför EU Nej Nej
Från utanför EU till EU Ja Nej
Från EU till utanför EU Ja Ja
Från EU till EU Ja Ja

Bestämmelser

Inställd flygning: Passagerare kan välja ersättning eller ändring av rutt. Kompensation är tillgänglig om passagerarna inte informerades inom angivna tidsramar.

Försening: Assistans måste tillhandahållas vid förseningar på 2+ timmar (flygningar upp till 1500 km), 3+ timmar (EU-flygningar längre än 1500 km och alla flygningar mellan 1500 och 3500 km) eller 4+ timmar (alla andra flygningar). För förseningar längre än 3 timmar kan passageraren vara berättigad till kompensation.

Avslagad ombordstigning: Vid överbokning har passagerare rätt till kompensation, återbetalning av biljetten eller ändring av rutt.

Missade anslutningsflyg: Anslutningsflyg med försening på 3+ timmar vid slutdestinationen ger rätt till kompensation, baserat på förseningens längd och avståndet, om flygningarna bokades under samma reservation. Kompensation gäller inte för missade anslutningar på grund av säkerhetsförseningar eller bristande uppfyllande av ombordstigningstiden.

Kompensationsbelopp

Vid flygstörningar enligt EU-lag kan passagerare ha rätt till kompensation. Beloppet varierar från €250 till €600. Om flygbolaget har erbjudit en passagerare en omväg och de nådde slutdestinationen snabbare kan kompensationen minskas med 50%.

Ytterligare tjänster

I vissa fall kan passagerare även få assistans, ersättning och returoptioner, baserat på förseningens längd och flygavstånd.

Kontrollera om din störda flygning är berättigad till kompensation med vårt EU 261-kravformulär.

Kompensationskalkylator

Turkisk lagstiftning

Turkisk lagstiftning om passagerarrättigheter fastställer bestämmelser för resenärer vid avslagad ombordstigning, försening och inställda flygningar. Denna lagstiftning gäller för flygningar som utförs av turkiska flygbolag till/från turkiska flygplatser, samt utländska flygbolag från turkiska flygplatser. I vissa avseenden liknar denna lagstiftning den europeiska EC 261, men det finns vissa betydande skillnader, särskilt när det gäller förseningar av flygningar.

Rutt \ Flygbolag Flygbolaget är från Turkiet Flygbolaget är inte från Turkiet
Från utanför Turkiet till utanför Turkiet Nej Nej
Från utanför Turkiet till Turkiet Ja Nej
Från Turkiet till utanför Turkiet Ja Ja
Från Turkiet till Turkiet Ja Ja

 

Bestämmelser

 • Nekad ombordstigning: Vid överbokning ger ofrivillig nekad ombordstigning passagerarna rätt till kompensation, biljettåterbetalning eller en ändrad rutt.
 • Inställd flygning: Passagerare kan välja återbetalning eller ändring av rutt för icke-force majeure inställda flygningar. Kompensation finns tillgänglig om passagerarna inte informerades inom angivna tidsramar.
 • Försening: Assistans måste erbjudas vid förseningar på 2+ timmar (korta internationella/inrikesflygningar), 3+ timmar (1500-3500 km internationella flygningar) eller 4+ timmar (långdistans internationella flygningar).

Kompensation enligt turkisk lag

 • Inrikesflygningar: 100 euro
 • Internationella flygningar upp till 1500 km: 250 euro
 • Internationella flygningar 1500-3500 km: 400 euro
 • Internationella flygningar över 3500 km: 600 euro

Assistans

 • Kommunikation (samtal, meddelanden, e-post).
 • Måltider: Drycker (vid 2-3 timmars försening), drycker plus måltid (vid 3-5 timmars försening), drycker och snacks (vid 5+ timmars försening).
 • Hotellboende och transport till flygplatsen vid övernattande försening

Kompensationskalkylator

Kanadensiska Air Passenger Protection Regulations

Berättigande och täckning

Dessa regler gäller för flygningar som involverar Kanada, inklusive anslutande flygningar. Flygbolag klassificeras som stora (över 2 miljoner passagerare under de två föregående åren) eller små.

Kompensationsbelopp

Försening eller inställd flygning

Stort flygbolag:

 • 400 CAD för förseningar på 3+ timmar
 • 700 CAD för förseningar på 6+ timmar
 • 1000 CAD för förseningar på 9+ timmar

Litet flygbolag:

 • 125 CAD för förseningar på 3+ timmar
 • 250 CAD för förseningar på 6+ timmar
 • 500 CAD för förseningar på 9+ timmar

Nekad ombordstigning

 • 900 CAD för förseningar < 6 timmar
 • 1800 CAD för förseningar mellan 6 och 9 timmar
 • 2400 CAD för förseningar > 9 timmar

Ytterligare tjänster

Flygbolag måste tillhandahålla passagerare med information, alternativa resplaner, återbetalningar och kompensation för olägenheter, om tillämpligt.

Behandlingsstandard

Efter 2 timmars väntan måste flygbolag erbjuda gratis:

 • Rimlig mat och dryck
 • Kommunikationsåtkomst

För övernattande väntetider måste flygbolag tillhandahålla:

 • Hotellboende
 • Transport till och från flygplatsen.

Kompensationskalkylator

Störd bagage

Enligt EU-reglerna är flygbolaget ansvarigt för förlorat, skadat eller försenat incheckat bagage och för skadat handbagage. Kompensationsbeloppet är upp till 1300 EUR. En passagerare bör lämna in ett skriftligt krav till flygbolaget inom 7 dagar efter att bagaget förlorades eller skadades och inom 21 dagar efter att ha mottagit försenat bagage.

När flygningar inte kvalificerar sig för kompensation

Flygbolagens skyldigheter är begränsade eller till och med uteslutna i fall av oundvikliga extraordinära omständigheter, även kallade force majeure, som politisk instabilitet, meteorologiska förhållanden, naturkatastrofer, kollisioner med vilda djur (fågelkollision), säkerhetsrisker, säkerhetsproblem och strejker som påverkar driften. Observera att flygbolagsstrejker inte kvalificerar sig som oundvikliga omständigheter. Om du är osäker på om anledningen till flygavbrottet var extraordinär, eller om andra flygningar har genomförts vid förseningen, är det bättre att dubbelkolla om kompensation inte förfaller. Ansök med hjälp av vårt enkla formulär.

Kontrollera flygningen

 

Skicka in din ansökan på 2 minuter för att få din kompensation
Skicka in din ansökan