Nekad boardingersättning
Passagerare som anländer i tid till flyget och har alla resehandlingar i ordning, men nekas ombordstigning på grund av överbokning, har rätt till ersättning.

I vilka fall kan en passagerare nekas ombordstigning?

 • Av säkerhets-, säkerhetseller hälsoskäl
 • Om passageraren inte har korrekta resehandlingar
 • När en passagerare inte har tagit en flygning som ingår i en bokning
 • På grund av överbokning eller av andra operativa skäl

EU:s regler om passagerarrättigheter vid ofrivillig nekad ombordstigning gäller:

 • Om flygningen är inom EU och drivs antingen av ett EU-företag eller ett icke-EU-företag
 • Om flygningen anländer till EU från utanför EU och drivs av ett EU-företag
 • Om flygningen avgår från EU till ett icke-EU-land som drivs av ett EU-företag eller ett icke-EU-företag
 • Om passageraren inte redan har fått förmåner (ersättning, ombokning, hjälp från flygbolaget) för flygrelaterade problem för denna resa enligt lagstiftningen i ett icke-EU-land.

EU-reglerna gäller också för flygningar till och från Island, Norge och Schweiz.

Resa från Storbritannien till ett EU-land

Från och med den 1 januari 2021 gäller inte EU:s regler om passagerarrättigheter för förseningar av flyg från Storbritannien till EU om flygningen genomfördes av ett brittiskt eller icke-EU-företag, även om flygningen bokades före detta datum.

EU-reglerna gäller fortfarande från och med den 1 januari 2021 om flygningen från Storbritannien till EU genomfördes av ett EU-företag, om inte passageraren redan har fått ersättning för en överbokad flygning eller andra förmåner enligt brittisk lag.

Däremot gäller brittiska regler om passagerarrättigheter (UK 261) i stort sett liknande EU 261 och gäller:

 • för passagerare som avgår från en brittisk flygplats
 • för passagerare som avgår från utanför Storbritannien till en flygplats belägen i:
 • Storbritannien om det drivande flygbolaget är antingen ett EU/EES-företag eller ett brittiskt företag
 • EU/EES om det drivande flygbolaget är ett brittiskt företag.

En av de största skillnaderna är att ersättningen ersätts med nya belopp i brittiska pund.

Passagerarrättigheter vid nekad ombordstigning

Om en passagerare har anmält sig i tid för incheckningen med en giltig flygbokning och resehandlingar och nekats ombordstigning på grund av överbokning eller operativa skäl och inte frivilligt har lämnat sin plats, har de rätt till:

 • ersättning
 • rätten att välja mellan återbetalning, ombokning eller ombokning vid senare tillfälle och
 • hjälp från flygbolaget

Ersättning vid nekad ombordstigning på grund av överbokning

Belopp i EUR Avstånd
250 1 500 km eller mindre
400 Mer än 1 500 km inom EU och alla andra flygningar mellan 1 500 och 3 500 km
600 Mer än 3 500 km

 

Man bör alltid få ersättning om man nekas ombordstigning.

Återbetalning, ombokning eller ombokning vid nekad ombordstigning

Om ett flygbolag nekar en passagerare ombordstigning är de skyldiga att erbjuda ett val mellan:

 • återbetalning av biljetten och, vid en anslutningsflygning inom en bokning, en returflygning till avgångsflygplatsen så snart som möjligt
 • ombokning till slutdestinationen så snart som möjligt eller,
 • ombokning vid senare tillfälle enligt passagerarens önskemål under jämförbara transportvillkor, med förbehåll för tillgängligheten av platser.

Hjälp

Passagerarna på det inställda flyget har också rätt till fri hjälp på flygplatsen, vilket inkluderar:

 • Förfriskningar
 • Mat
 • Boende (om en passagerare bokas om att resa nästa dag)
 • Transport till ditt boende och tillbaka till flygplatsen
 • 2 telefonsamtal, telex, faxmeddelanden eller e-postmeddelanden

Om hjälp inte erbjuds och passageraren betalade för sin egen mat och förfriskningar, bör flygbolaget ersätta dem, förutsatt att kostnaderna var nödvändiga, rimliga och lämpliga. Det är viktigt att spara alla kvitton för detta ändamål.

Nekad ombordstigning på turkiska flygningar

När flygningen är överbokad kommer flygbolaget att försöka hitta frivilliga som ger upp sina platser mot vissa förmåner. Om en passagerare nekas ombordstigning mot sin vilja har de rätt till ersättning, återbetalning av biljettpriset eller dess oanvända del eller ändring av rutten så snart som möjligt eller senare och hjälp.

Ersättningsbeloppet, i turkiska lira, är följande:

 • €100 för inrikesflygningar
 • €250 för internationella flygningar upp till 1500 km
 • €400 för internationella flygningar mellan 1500 och 3500 km
 • €600 för internationella flygningar längre än 3500 km

Nekad ombordstigning på kanadensiska flygningar

Vid nekad ombordstigning enligt kanadensisk lag har passagerare rätt till följande:

 • standardbehandling
 • alternativa researrangemang eller återbetalning
 • ersättning för besväret

Ersättningen för en överbokad flygning varierar mellan 900 och 2 400 CAD och beror på förseningen av passagerarens ankomst till sin slutdestination.

FAQ

Varför överbokar flygbolag flygningar?

Flygbolag överbokar flygningar för att kompensera för eventuella passagerare som inte dyker upp och optimera sätesutnyttjandet för att maximera intäkterna genom att säkerställa fulla flygningar. Det är lagligt att neka passageraren ombordstigning, så i allmänhet är det inte rimligt att stämma ett flygbolag vid nekad ombordstigning på grund av överbokning.

Vad ska man göra när flygbolag överbokar flygningar?

Beroende på kommande planer och anslutningar kan olika alternativ övervägas. Det kan börja med att frivilligt ge upp platsen mot vissa förmåner från flygbolaget till att diskutera möjliga ombokningsalternativ med möjlig ersättning efteråt.

Hur ansöker man om ersättning vid nekad ombordstigning?

För att ansöka om ersättning vid nekad ombordstigning med Compensair är det bara nödvändigt att fylla i ett kortfattat onlineformulär, ladda upp nödvändiga dokument och följa upp e-postmeddelanden/profiler för ansökningsuppdateringar. Passagerarna behöver inte betala något om de inte får ersättning.

Kontrollera din ersättning om du har nekats ombordstigning:

 

Ersättningskalkylator

 

Skicka in din ansökan på 2 minuter för att få din kompensation
Skicka in din ansökan