Kompensacija za Odbijanje Ukrcavanja
Putnicima koji su stigli na vreme za let i imali sve putne dokumente u redu, ali su odbijeni za ukrcavanje zbog prebukiranosti, pripada pravo na kompenzaciju.

U kojim slučajevima putnik može biti odbijen za ukrcavanje?

 • Zbog bezbednosnih, sigurnosnih ili zdravstvenih razloga
 • Zbog nedostatka ispravnih putnih dokumenata
 • Kada putnik nije iskoristio let uključen u rezervaciju
 • Zbog prebukiranosti ili iz drugih operativnih razloga

Prava putnika u vazdušnom saobraćaju EU za nevoljno odbijanje ukrcavanja primenjuju se:

 • Ako je let unutar EU i operisan je od strane EU ili ne-EU avio-kompanije
 • Ako let dolazi u EU izvan EU i operisan je od strane EU avio-kompanije
 • Ako let polazi iz EU u ne-EU zemlju i operisan je od strane EU ili ne-EU avio-kompanije
 • Ako putnik već nije primio koristi (kompensaciju, preusmeravanje, pomoć od avio-kompanije) za probleme sa letom za ovo putovanje pod relevantnim zakonom ne-EU zemlje.

Pravila EU takođe se primenjuju na letove za Island, Norvešku i Švajcarsku.

Putovanje iz Velike Britanije u EU zemlju

Od 1. januara 2021, pravila EU o pravima putnika u vazdušnom saobraćaju ne primenjuju se na slučajeve kašnjenja letova iz Velike Britanije u EU ako je let operisan od strane UK ili ne-EU avio-kompanije, čak i ako je let rezervisan pre ovog datuma.

Pravila EU nastavljaju da se primenjuju od 1. januara 2021. ako je let iz Velike Britanije u EU operisan od strane EU avio-kompanije, osim ako putnik već nije primio kompenzaciju za prebukiran let ili druge koristi pod zakonom UK.

Međutim, pravila UK o pravima putnika u vazdušnom saobraćaju (UK 261) su uglavnom slična EU 261 i primenjuju se:

 • za putnike koji polaze iz aerodroma u Velikoj Britaniji
 • za putnike koji polaze izvan Velike Britanije do aerodroma koji se nalazi u:
 • Velikoj Britaniji ako operativna avio-kompanija je EU/EEA avio-kompanija ili UK avio-kompanija
 • EU/EEA ako operativna avio-kompanija je UK avio-kompanija.

Jedna od glavnih razlika je zamena vrednosti Evra za kompenzaciju sa novim iznosima u Funtama.

Prava putnika u slučaju odbijanja ukrcavanja

Ako se putnik pojavio na vreme za čekiranje sa važećom rezervacijom leta i putnom dokumentacijom i bio odbijen za ukrcavanje zbog prebukiranosti ili iz operativnih razloga i nije dobrovoljno odustao od svog mesta, ima pravo na:

 • kompensaciju
 • pravo da bira između povrata novca, preusmeravanja ili rezervacije za kasniji datum i
 • pomoć od avio-kompanije

Kompensacija za odbijanje ukrcavanja zbog prebukiranosti

 

Iznos u EUR Distanca
250 1 500 km ili manje
400 Više od 1 500 km unutar EU i svi drugi letovi između 1 500 i 3 500 km
600 Više od 3 500 km

 

Uvek treba primiti kompenzaciju ako je odbijeno ukrcavanje.

Povraćaj novca, preusmeravanje ili rezervacija u slučaju odbijanja ukrcavanja

Ako avio-kompanija odbije putnika za ukrcavanje, dužna je da ponudi izbor između:

 1. povrata novca za kartu i, u slučaju povezivanja letova unutar jedne rezervacije, povratni let do aerodroma polaska u najranijoj prilici
 2. preusmeravanje do krajnjeg odredišta u najranijoj prilici ili,
 3. preusmeravanje u kasnijem datumu po konvenijenciji putnika pod uporedivim uslovima prevoza, podložno dostupnosti sedišta.

Pomoć

Putnici otkazanog leta takođe imaju pravo na besplatnu pomoć na aerodromu, koja uključuje:

 • Osveženja
 • Hranu
 • Smeštaj (ako je putniku rezervisan let za sledeći dan)
 • Transport do smeštaja i povratak na aerodrom
 • 2 telefonska poziva, teleksa, faks poruka ili emaila

Ako pomoć nije ponuđena i putnik je platio za svoje obroke i osveženja, avio-kompanija bi trebalo da ih nadoknadi, pod uslovom da su troškovi bili neophodni, razumni i odgovarajući. Važno je zadržati sve račune u tu svrhu.

Odbijanje ukrcavanja na turskim letovima

Kada je let prebukiran, avio-kompanija će pokušati da pronađe volontere koji će odustati od svojih mesta u zamenu za određene koristi. Ako je putniku nevoljno odbijeno ukrcavanje, ima pravo na kompenzaciju, povraćaj cene karte ili njenog neiskorišćenog dela, ili promenu rute u najranijem ili kasnijem datumu i pomoć.

Iznos kompenzacije, u ekvivalentu turskih lira, je sledeći:

 • €100 za domaće letove
 • €250 za međunarodne letove do 1500 km
 • €400 za međunarodne letove između 1500 i 3500 km
 • €600 za međunarodne letove duže od 3500 km

Odbijanje ukrcavanja na kanadskim letovima

U slučaju odbijanja ukrcavanja za letove pod kanadskim zakonima, putnicima pripadaju sledeća prava:

 • standard tretmana
 • alternativni aranžmani putovanja ili povraćaj novca
 • kompensacija za neugodnosti

Kompensacija za prebukiran let kreće se između 900 i 2,400 CAD i zavisi od kašnjenja dolaska putnika na njihovo krajnje odredište.

FAQ

Zašto avio-kompanije prebukiraju letove?

Avio-kompanije prebukiraju letove kako bi kompenzovale potencijalne putnike koji ne dođu i optimizovale iskorišćenost sedišta, kako bi maksimizovale prihode osiguravajući pune letove. Legalno je odbiti putniku ukrcavanje, tako da uopšteno, tužba protiv avio-kompanije u slučaju odbijanja ukrcavanja zbog prebukiranosti nije razumna.

Šta uraditi kada avio-kompanije prebukiraju letove?

U zavisnosti od sledećih planova i konekcija, različite opcije mogu biti razmotrene. Počevši od dobrovoljnog odustajanja od sedišta za određene koristi od avio-kompanije do diskutovanja mogućih opcija preusmeravanja sa mogućom kompenzacijom nakon toga.

Kako zahtevati kompenzaciju za odbijanje ukrcavanja?

Da biste zahtevali kompenzaciju za odbijanje ukrcavanja sa Compensairom, potrebno je samo da popunite kratak online obrazac, otpremite potrebna dokumenta i pratite emailove/profil za ažuriranja aplikacije. Putnici ne moraju ništa da plaćaju osim ako ne prime kompenzaciju.

Proverite svoju kompenzaciju u slučaju da vam je odbijeno ukrcavanje:

Kalkulator kompenzacije

 

Podnesite svoju prijavu u 2 minute kako biste dobili svoju nadoknadu
Podnesite svoju prijavu