EU Regulativa 261/2004
Evropska unija Pravilnik (EC) Broj 261/2004, poznat kao EU 261, uspostavlja osnovna prava za putnike kada su pogođeni nevoljnim odbijanjem ukrcavanja, otkazivanjem leta, kašnjenjem leta i propuštenim vezanim letovima, posebno.

Koji letovi podležu EU261?

Prava putnika EU primenjuju se kada let:

 • je unutar EU i operiše ga bilo koja avio-kompanija iz EU ili izvan EU
 • dolazi u EU izvan EU i operiše ga avio-kompanija iz EU
 • polazi iz EU za ne-EU zemlju i operiše ga avio-kompanija iz EU ili izvan EU

Pojam “EU” obuhvata 27 zemalja EU, uključujući regione poput Gvadelupa, Francuske Gvajane i druge, ali isključujući Farska Ostrva. EU 261 se primenjuje na letove koji uključuju Norvešku i Švajcarsku.

Ruta / Avio-kompanija Avio-kompanija je iz EU Avio-kompanija nije iz EU
Izvan EU u izvan EU Ne Ne
Izvan EU u EU Da Ne
Iz EU u izvan EU Da Da
Iz EU u EU Da Da

Putovanje iz Velike Britanije u EU zemlju

Od 1. januara 2021, pravila EU o pravima putnika u vazdušnom saobraćaju ne primenjuju se na slučajeve odbijanja ukrcavanja, otkazivanja ili kašnjenja na letovima iz Velike Britanije za EU ako je let operisan od strane UK ili ne-EU avio-kompanije, čak i ako je putnik rezervisao let pre ovog datuma. Međutim, pravila EU nastavljaju da se primenjuju od 1. januara 2021. ako je let iz Velike Britanije za EU operisan od strane avio-kompanije iz EU, osim ako putnik već nije primio kompenzaciju ili koristi pod zakonom UK.

Obaveze operativnih avio-kompanija trebale bi biti ograničene ili isključene u slučajevima kada je događaj izazvan izuzetnim okolnostima koje se nisu mogle izbeći čak i ako su preduzete sve razumne mere. Takve okolnosti mogu se, posebno, pojaviti u slučajevima političke nestabilnosti, meteoroloških uslova, sigurnosnih rizika, neočekivanih nedostataka u bezbednosti leta i štrajkova koji utiču na operaciju operativne avio-kompanije.

Kompensacija za otkazane letove EU

U slučaju otkazivanja leta, putnici imaju pravo na pomoć na aerodromu i da izaberu jednu od opcija:

 • povraćaj novca
 • preusmeravanje
 • povratak

Prema zakonu EU, kompenzacija za otkazani let je takođe duguje ako je obaveštenje o otkazivanju dato manje od 14 dana pre planiranog polaska, osim ako avio-kompanija može dokazati da je otkazivanje rezultat neizbežnih izuzetnih okolnosti.

Evropska pravila o kašnjenju letova

Za letove koji kasne pri polasku, putnici imaju pravo na pomoć, na povraćaj novca i povratni let, u zavisnosti od dužine kašnjenja i udaljenosti leta.

Kašnjenje od preko 3 sata pri dolasku na krajnje odredište daje pravo putnicima na kompenzaciju, osim ako je kašnjenje zbog izuzetnih okolnosti.

Kompenzacija za nevoljno odbijanje ukrcavanja

Putnici koji su nevoljno odbijeni za ukrcavanje zbog prebukiranosti ili operativnih razloga, uprkos blagovremenom čekiranju i važećoj dokumentaciji, imaju pravo na:

 • kompenzaciju
 • pravo da biraju između povraćaja novca, preusmeravanja ili rezervacije za kasniji datum i
 • pomoć

Propušteni vezani letovi

Vezani letovi su putovanja gde putnik mora da uzme više od jednog leta da bi stigao do svog krajnjeg odredišta. Ako putnik propusti vezani let i stigne na svoje krajnje odredište sa kašnjenjem od više od 3 sata, putnik ima pravo na kompenzaciju. Ova kompenzacija se izračunava prema dužini kašnjenja i udaljenosti do krajnjeg odredišta i može biti duguje ako:

 • letovi su rezervisani pod jednom rezervacijom i
 • primenjuju se prava putnika u vazdušnom saobraćaju EU i
 • kašnjenje nije izazvano izuzetnim okolnostima

Kompenzacija ne važi za propuštene veze zbog sigurnosnih kašnjenja ili nepoštovanja vremena za ukrcavanje.

Iznosi kompenzacija

EU 261 postavlja različite iznose kompenzacija na osnovu udaljenosti leta:

 • 250€ za sve letove do 1 500 km
 • 400€ za letove između 1 500 i 3 500 km van EU i EU letove preko 1 500 km
 • 600€ za ostale letove

Ako je avio-kompanija ponudila putniku preusmeravanje i oni su stigli na krajnje odredište sa kašnjenjem od 2, 3 ili 4 sata, kompenzacija može biti smanjena za 50%.

Pomoć

Kada imaju pravo na pomoć, putnicima mora biti ponuđeno besplatno:

 • obroci i osveženja u razumnoj vezi sa vremenom čekanja
 • smeštaj u hotelu u slučajevima kada je potreban boravak od jedne ili više noći
 • prevoz između aerodroma i mesta smeštaja (hotela ili drugog).

Proverite svoju kompenzaciju u slučaju da ste doživeli poremećaj EU leta:

Kalkulator kompenzacije

 

Podnesite svoju prijavu u 2 minute kako biste dobili svoju nadoknadu
Podnesite svoju prijavu