EL määrus 261/2004
Euroopa Liidu määrus (EÜ) nr 261/2004, tuntud kui EL 261, kehtestab põhiõigused reisijatele, kui nad on mõjutatud sunniviisilisest pardale mitte lubamisest, lennu tühistamisest, lennu hilinemisest ja ühenduslendude mahajäämisest, eriti.

Millised lennud kuuluvad EL 261 alla?

EL-i reisijate õigused kehtivad, kui lend:

 • toimub EL-i sees ja seda opereerib kas EL-i või mitte-EL-i lennufirma
 • saabub EL-i väljastpoolt EL-i ja seda opereerib EL-i lennufirma
 • väljub EL-ist mitte-EL-i riiki ja seda opereerib EL-i või mitte-EL-i lennufirma

Mõiste “EL” hõlmab 27 EL-i riiki, sealhulgas piirkondi nagu Guadeloupe, Prantsuse Guajaana jt, kuid välja arvatud Fääri saared. EL 261 kehtib lendudele, mis hõlmavad Norrat ja Šveitsi.

Marsruut \ Lennufirma Lennufirma on EL-ist Lennufirma ei ole EL-ist
Väljaspool EL-i väljaspool EL-i Ei Ei
Väljaspool EL-i EL-i Jah Ei
EL-ist väljaspool EL-i Jah Jah
EL-ist EL-i Jah Jah

Reisimine Ühendkuningriigist EL-i riiki

Alates 1. jaanuarist 2021 ei kehti EL-i reisijate õiguste eeskirjad juhtudel, kui pardale mitte lubamine, tühistamine või hilinemine toimub Ühendkuningriigist EL-i suunduvatel lendudel, kui lendu opereerib Ühendkuningriigi või mitte-EL-i lennufirma, isegi kui reisija broneeris lennu enne seda kuupäeva. Siiski jätkuvad EL-i eeskirjad kehtima alates 1. jaanuarist 2021, kui lend Ühendkuningriigist EL-i opereeriti EL-i lennufirma poolt, välja arvatud juhul, kui reisija on juba saanud kompensatsiooni või hüvitisi Ühendkuningriigi seadusandluse alusel.

Lennufirmade kohustused peaksid olema piiratud või välistatud juhtudel, kui sündmus on põhjustatud vältimatutest erakorralistest asjaoludest, mida ei oleks saanud vältida isegi kõiki mõistlikke meetmeid kasutades. Sellised asjaolud võivad eriti esineda poliitilise ebastabiilsuse, meteoroloogiliste tingimuste, turvariskide, ootamatute lennuohutuse puuduste ja streikide korral, mis mõjutavad lennufirma tegevust.

Tühistatud lendude kompensatsioon EL-is

Lennu tühistamise korral on reisijatel õigus lennujaamas abile ja valida üks järgmistest valikutest:

 • tagasimakse
 • ümbersuunamine
 • tagasipöördumine

EL-i seadusandluse kohaselt on tühistatud lennu kompensatsioon samuti ette nähtud, kui tühistamisest teatatakse vähem kui 14 päeva enne kavandatud väljumist, välja arvatud juhul, kui lennufirma suudab tõendada, et tühistamine oli põhjustatud vältimatutest erakorralistest asjaoludest.

Euroopa eeskirjad hilinenud lendude kohta

Lennu hilinemise korral väljumisel on reisijatel õigus abile, hüvitisele ja tagasilennule, sõltuvalt hilinemise kestusest ja lennu kaugusest.

Üle 3-tunnine hilinemine saabumisel lõppsihtkohta annab reisijatele õiguse kompensatsioonile, välja arvatud juhul, kui hilinemine on põhjustatud erakorralistest asjaoludest.

Kompensatsioon sunniviisilise pardale mitte lubamise korral

Reisijad, keda ei lubata pardale ülebroneerimise või operatiivsetel põhjustel, hoolimata õigeaegsest registreerimisest ja kehtivatest dokumentidest, on õigustatud:

 • kompensatsioonile
 • õigusele valida tagasimakse, ümbersuunamine või hilisem ümberbroneerimine ja
 • abile

Mahajäänud ühenduslennud

Ühenduslennud on reisid, kus reisijal tuleb jõudmiseks lõppsihtkohta võtta rohkem kui üks lend. Kui reisija jääb ühenduslennust maha ja jõuab oma lõppsihtkohta üle 3 tunni hilinemisega, on tal õigus kompensatsioonile. Kompensatsiooni arvutatakse viivituse pikkuse ja vahemaa alusel lõppsihtkohta ning see võib olla ette nähtud, kui:

 • lennud olid broneeritud ühe broneeringu alusel ja
 • kehtivad EL-i õhureisijate õigused ja
 • hilinemist ei põhjustanud erakorralised asjaolud

Kompensatsiooni ei kohaldata mahajäänud ühenduste korral turvaviivituste või pardaleminekuaja mittetäitmise tõttu.

Kompensatsiooni summad

EL 261 määrab erinevad kompensatsiooni summad lennu kauguse alusel:

 • 250 eurot kõikidele lendudele kuni 1500 km
 • 400 eurot lendudele vahemikus 1500 kuni 3500 km väljaspool EL-i ja EL-i lendudele, mis on üle 1500 km
 • 600 eurot ülejäänud lendudele

Kui lennufirma on pakkunud reisijale ümbersuunamist ja nad jõudsid lõppsihtkohta 2, 3 või 4 tunni hilinemisega, võidakse kompensatsiooni vähendada 50%.

Abi

Kui reisijal on õigus abile, peab talle tasuta pakutama:

 • toit ja värskendused, mis on mõistlikus suhtes ooteajaga
 • hotellimajutus juhtudel, kui on vajalik üks või mitu ööd peatumist
 • transport lennujaama ja majutuskoha (hotelli või muu) vahel.

Kontrollige oma hüvitist, kui teil on EL-i lennul esinenud häireid:

Hüvitise kalkulaator

 

Esitage avaldus 2 minutiga ja Te saate hüvitise, millele Teil on õigus
Avalduse esitamine