EU-regulering 261/2004
Den europeiske unionens forordning (EF) nr. 261/2004, vanligvis referert til som EU 261, etablerer grunnleggende rettigheter for passasjerer når de blir berørt av frivillig nektet ombordstigning, flykanselleringer, flyforsinkelser og savnede tilknyttede fly, spesielt.

Hvilke fly omfattes av EU261?

EU-passasjerrettigheter gjelder når en flyreise:

 • er innenfor EU og opereres enten av et EUeller et ikke-EU-flyselskap
 • ankommer EU fra utenfor EU og opereres av et EU-flyselskap
 • avgår fra EU til et ikke-EU-land og opereres av et EUeller et ikke-EU-flyselskap

Begrepet “EU” omfatter de 27 EU-landene, inkludert regioner som Guadeloupe, Fransk Guyana og andre, men ekskluderer Færøyene. EU 261 gjelder for flyreiser som involverer Norge og Sveits.

Rute / Flyselskap Flyselskapet er fra EU Fra utenfor EU til utenfor EU
Fra utenfor EU til utenfor EU Nei Nei
Fra utenfor EU til EU Ja Nei
Fra EU til utenfor EU Ja Ja
Fra EU til EU Ja Ja

Reise fra Storbritannia til et EU-land

Fra 1. januar 2021 gjelder ikke EU-reglene om passasjerrettigheter for tilfeller av nektet ombordstigning, kanselleringer eller forsinkelser på flyreiser fra Storbritannia til EU hvis flyreisen ble operert av et britisk eller ikke-EU-flyselskap, selv om passasjeren bestilte flyreisen før denne datoen. EU-reglene gjelder imidlertid fortsatt fra 1. januar 2021 hvis flyreisen fra Storbritannia til EU ble operert av et EU-flyselskap, med mindre passasjeren allerede har mottatt kompensasjon eller fordeler i henhold til britisk lov.

Forpliktelser for opererende flyselskaper bør være begrenset eller utelatt i tilfeller der en hendelse har blitt forårsaket av ekstraordinære omstendigheter som ikke kunne ha blitt unngått selv om alle rimelige tiltak hadde blitt tatt. Slike omstendigheter kan spesielt oppstå i tilfeller av politisk ustabilitet, meteorologiske forhold, sikkerhetsrisikoer, uventede flysikkerhetsproblemer og streiker som påvirker driften av et opererende flyselskap.

Kompensasjon for kansellerte flyreiser i EU

Ved kansellering av flyreisen har passasjerer rett til assistanse på flyplassen og til å velge en av følgende alternativer:

 • refusjon
 • ombooking
 • returreise

I henhold til EU-loven er også kompensasjon for kansellerte flyreiser påkrevd hvis kanselleringsvarselet blir gitt mindre enn 14 dager før planlagt avgang, med mindre flyselskapet kan bevise at kanselleringen skyldtes uunngåelige ekstraordinære omstendigheter.

Europeiske regler om forsinkede flyreiser

For flyreiser som er forsinket ved avgang, har passasjerer rett til assistanse, refusjon og en returreise, avhengig av forsinkelsens varighet og flyets avstand.

En forsinkelse på over 3 timer ved ankomst til endelig destinasjon gir passasjerer rett til kompensasjon, med mindre forsinkelsen skyldes ekstraordinære omstendigheter.

Kompensasjon for nektet ombordstigning

Passasjerer som blir nektet ombordstigning mot sin vilje på grunn av overbooking eller operasjonelle årsaker, til tross for rettidig innsjekking og gyldig dokumentasjon, har rett til:

 • kompensasjon
 • retten til å velge mellom refusjon, ombooking eller bestilling på et senere tidspunkt og
 • assistanse

Savnede tilknyttede flyreiser

Tilknyttede flyreiser er reiser der passasjeren må ta mer enn én flyreise for å komme til endelig destinasjon. Hvis passasjeren går glipp av en tilknyttet flyreise og ankommer endelig destinasjon med en forsinkelse på mer enn 3 timer, har passasjeren rett til kompensasjon. Denne kompensasjonen beregnes i henhold til forsinkelsens varighet og avstanden til endelig destinasjon, og kan være aktuell hvis:

 • flyreisene ble bestilt under en enkelt reservasjon og
 • EU-passasjerrettigheter gjelder og
 • forsinkelsen ikke skyldes ekstraordinære omstendigheter

Kompensasjon gjelder ikke for savnede tilknyttede flyreiser på grunn av sikkerhetsforsinkelser eller manglende overholdelse av ombordstigningstid.

Kompensasjonsbeløp

EU 261 fastsetter forskjellige kompensasjonsbeløp basert på flyreisens avstand:

 • € 250 for alle flyreiser på opptil 1 500 km
 • € 400 for flyreiser mellom 1 500 og 3 500 km utenfor EU og EU-flyreiser på over 1 500 km
 • € 600 for resten av flyreisene

Hvis flyselskapet har tilbudt passasjeren en ombooking og de nådde endelig destinasjon med en forsinkelse på 2, 3 eller 4 timer, kan kompensasjonen reduseres med 50%.

Assistanse

Når passasjerene er berettiget til assistanse, må de tilbys gratis:

 • måltider og forfriskninger i rimelig forhold til ventetiden
 • hotellinnkvartering i tilfeller der opphold på en eller flere netter blir nødvendig
 • transport mellom flyplassen og overnattingsstedet (hotell eller annet).

Sjekk kompensasjonen din i tilfelle du har opplevd en forstyrrelse av en EU-flyvning:

Kompensasjonskalkulator

 

Send inn søknaden din på 2 minutter for å få kompensasjonen din
Send inn søknad