Nařízení ES 261/2004
Nařízení Evropské unie (ES) č. 261/2004, také známé jako EU 261, stanovuje základní práva cestujících v situacích, kdy se setkávají s nedobrovolným odepřením nástupu na palubu, zrušením letů, zpožděním letů a zmeškanými návaznými lety.

Jaké lety spadají pod nařízení EU 261?

Práva cestujících EU se uplatňují, když let:

 • je v rámci EU a provozuje jej letecká společnost z EU nebo mimo EU
 • přilétá do EU mimo EU a provozuje jej letecká společnost z EU
 • odlétá z EU do země mimo EU a provozuje jej letecká společnost z EU nebo mimo EU

Termín “EU” zahrnuje 27 zemí EU, včetně regionů jako Guadeloupe, Francouzská Guyana a další, ale s výjimkou Faerských ostrovů. EU 261 se vztahuje na lety zahrnující Norsko a Švýcarsko.

Trasa \ Letecká Společnost  Letecká společnost je z EU  Letecká společnost není z EU
Ze zemí mimo EU do zemí mimo EU Ne  Ne 
Ze zemí mimo EU do EU Ano Ne 
Z EU do zemí mimo EU Ano Ano
Z EU do EU Ano Ano

Lety z Velké Británie do EU

Od 1. ledna 2021 se nařízení EU o právech cestujících nevztahuje na případy nedobrovolného odepření nástupu na palubu, zrušení nebo zpoždění letů z Velké Británie do EU, pokud let provozovala letecká společnost z Velké Británie nebo mimo EU, i když si cestující rezervoval let před tímto datem. Pravidla EU se však nadále uplatňují od 1. ledna 2021, pokud let z Velké Británie do EU provozovala letecká společnost z EU, pokud cestující dosud neobdržel náhradu nebo výhody podle britských právních předpisů.

Povinnosti leteckých společností jsou omezeny nebo vyloučeny v případech, kdy byla událost způsobena mimořádnými okolnostmi, kterým nebylo možné zabránit, i když byla přijata veškerá rozumná opatření. Takové okolnosti mohou vzniknout zejména v případech politické nestability, meteorologických podmínek, bezpečnostních rizik, neočekávaných nedostatků bezpečnosti letů a stávek, které ovlivňují provoz provozující letecké společnosti.

Náhrada za zrušené lety v rámci EU

V případě zrušení letu mají cestující právo na pomoc na letišti a jednu z možností na výběr:

 • vrácení peněz
 • alternativní let
 • návrat na původní letiště

Podle práva EU se náhrada za zrušený let také vyplácí, pokud letecká společnost informovala cestujícího o zrušení méně než 14 dní před plánovaným časem odletu, s výjimkou situací, kdy letecká společnost může prokázat, že zrušení bylo způsobeno nevyhnutelnými mimořádnými okolnostmi.

Evropská pravidla pro zpoždění letů

V případě zpoždění letu při odletu mají cestující právo na pomoc, vrácení peněz a zpáteční let v závislosti na délce zpoždění a vzdálenosti letu.

Zpoždění o více než 3 hodiny při příjezdu do cílové destinace dává cestujícím nárok na náhradu škody, pokud nebylo zpoždění způsobeno mimořádnými okolnostmi.

Náhrada za nedobrovolné odepření nástupu na palubu

Cestující, kterým proti jejich vůli odmítli nástup na palubu kvůli overbookingu nebo jiným provozním důvodům, i když se včas odbavili a měli platné doklady, mají nárok na:

 • náhradu
 • právo na výběr mezi vrácením peněz, přesměrováním nebo přeobjednáním na pozdější termín a
 • pomoc

Zmeškané návazné lety

Návazné lety jsou trasy zahrnující více než jeden let, aby se dostaly do cílové destinace. Pokud cestující zmešká návazný let a dorazí do cílové destinace se zpožděním více než 3 hodiny, má nárok na náhradu škody. Tato náhrada se vypočítává v závislosti na délce zpoždění a vzdálenosti do cílové destinace a může být poskytnuta, pokud:

 • lety byly zakoupeny v rámci jedné rezervace a
 • uplatňují se práva cestujících v letecké dopravě EU a
 • zpoždění letu nebylo způsobeno mimořádnými okolnostmi

Náhrada se neuplatňuje na zmeškané návazné lety kvůli zpožděním při bezpečnostní kontrole nebo pozdnímu nástupu na palubu.

Výše náhrad

EU 261 stanovuje různé výše náhrad v závislosti na vzdálenosti letu:

 • €250 pro všechny lety do 1500 km
 • €400 pro lety mezi 1500 a 3500 km mimo EU a pro lety v rámci EU nad 1500 km
 • €600 pro ostatní lety

Pokud letecká společnost nabídla cestujícímu alternativní let a ten dorazil do cílové destinace se zpožděním o 2, 3 nebo 4 hodiny, náhrada může být snížena o 50%.

Pomoc

Pokud mají cestující nárok na pomoc od letecké společnosti, měli by zdarma nabídnout:

 • jídlo a nápoje úměrné době čekání
 • ubytování v hotelu v případech, kdy je nutné zůstat na jednu nebo více nocí
 • transfer mezi letištěm a místem ubytování (hotel nebo jiné místo pobytu)

Zkontrolujte svou kompenzaci, pokud máte problémy s letem v EU:

Kalkulátor kompenzací

 

Podejte svou žádost během 2 minuts
Podejte svou žádost