Регламент ЕС 261/2004
Регламент Европейския съюз (ЕС) № 261/2004, също известен като EU 261, установява основните права на пътниците в ситуации, когато те се сблъскват с недоброволен отказ за качване на борда, анулиране на полети, закъснения на полети и пропуснати свързващи полети.

Кои полети попадат под действието на EU 261?

Правата на пътниците в ЕС се прилагат, когато полетът:

 • се намира в рамките на ЕС и се извършва от авиокомпания от ЕС или извън ЕС
 • пристига в ЕС извън ЕС и се извършва от авиокомпания от ЕС
 • излита от ЕС към държава извън ЕС и се извършва от авиокомпания от ЕС или извън ЕС

Терминът “ЕС” обхваща 27 държави от ЕС, включително региони като Гваделупа, Френска Гвиана и други, но с изключение на Фарьорските острови. EU 261 се прилага за полети, включващи Норвегия и Швейцария.

Маршрут \ авиокомпания Aвиокомпанията е от ЕС  Aвиокомпанията не е от ЕС
Извън ЕС към извън ЕС Не Не
Извън ЕС към ЕС Да Не
От ЕС към извън ЕС Да Да
От ЕС към ЕС Да Да

Полетите от Великобритания до ЕС

От 1 януари 2021 г. регламентът на ЕС относно правата на пътниците не се прилага за случаи на недоброволен отказ за качване на борда, анулиране или закъснение на полети от Великобритания до ЕС, ако полетът се извършва от авиокомпания от Великобритания или извън ЕС, дори ако пътникът е резервирал полета преди тази дата. Въпреки това правилата на ЕС продължават да се прилагат от 1 януари 2021 г., ако полетът от Великобритания до ЕС се извършва от авиокомпания от ЕС, ако пътникът все още не е получил обезщетение или предимства съгласно законодателството на Великобритания.

Задълженията на авиокомпаниите са ограничени или изключени в случаите, когато събитието е причинено от извънредни обстоятелства, които не са могли да бъдат избегнати, дори ако са били взети всички разумни мерки. Такива обстоятелства могат да възникнат, по-специално, в случаи на политическа нестабилност, метеорологични условия, рискове за сигурността, неочаквани недостатъци в безопасността на полетите и стачки, засягащи дейността на експлоатиращата авиокомпания.

Обезщетение за анулирани полети в рамките на ЕС

В случай на анулиране на полет, пътниците имат право на помощ на летището и една от следните възможности:

 • възстановяване на средства
 • алтернативен полет
 • връщане до началното летище

Съгласно законодателството на ЕС, обезщетение за анулиран полет също се дължи, ако авиокомпанията е уведомила пътника за анулирането по-малко от 14 дни преди планираното време на излитане, с изключение на случаите, когато авиокомпанията може да докаже, че анулирането е настъпило поради неизбежни извънредни обстоятелства.

Европейски правила за закъснения на полети

В случай на закъснение на полет при излитане, пътниците имат право на помощ, възстановяване на средства и обратен полет в зависимост от продължителността на закъснението и разстоянието на полета.

Закъснение с повече от 3 часа при пристигане в крайната точка на пътуването дава право на пътниците на обезщетение, освен ако закъснението не е било причинено от извънредни обстоятелства.

Обезщетение за недоброволен отказ за качване на борда

Пътници, на които против тяхната воля е отказано качване на борда поради овербукинг или други оперативни причини, въпреки своевременното им регистриране за полета и наличието на валидни документи, имат право на:

 • обезщетение
 • правото на избор между възстановяване на средства, пренасочване или пренареждане на по-късна дата и
 • помощ

Пропуснати свързващи полети

Свързващи полети са маршрути, включващи повече от един полет, за да се достигне до крайната точка на пътуването. Ако пътникът пропусне свързващ полет и пристигне в крайната точка на пътуването с повече от 3 часа закъснение, има право на обезщетение. Това обезщетение се изчислява в зависимост от продължителността на закъснението и разстоянието до крайната точка на пътуването и може да бъде предоставено, ако:

 • полетите са закупени като част от една резервация и
 • се прилагат правата на пътниците във въздушния транспорт на ЕС и
 • закъснението на полета не е причинено от извънредни обстоятелства

Обезщетение не се прилага за пропуснати свързвания поради закъснения при преминаване на контрол за сигурност или закъснение за качване на борда.

Суми на обезщетенията

ЕС 261 установява различни суми на обезщетения в зависимост от разстоянието на полета:

 • €250 за всички полети до 1500 км
 • €400 за полети между 1500 и 3500 км извън ЕС и за полети в рамките на ЕС над 1500 км
 • €600 за останалите полети

Ако авиокомпанията е предложила на пътника алтернативен полет и той е достигнал крайната точка на пътуването с закъснение от 2, 3 или 4 часа, обезщетението може да бъде намалено с 50%.

Помощ

Когато пътниците имат право на помощ от авиокомпанията, трябва да им бъде предложено безплатно:

 • храна и напитки, съответстващи на времето на чакане
 • настаняване в хотел в случаите, когато е необходимо да останат една или повече нощи
 • трансфер между летището и мястото на настаняване (хотел или др.)

Проверете вашата компенсация, ако имате проблеми с полет в ЕС:

Калкулатор за компенсации

 

Подайте заявление само за 2 минути, за да получите Вашето обезщетение
Подайте заявление