Канадски регламент за защита на правата на авиопасажирите
Канадските правила за защита на правата на пътниците в авиационния транспорт се прилагат за полети от Канада, до Канада и вътре в Канада, включително свързващи полети. Регламентът различава авиокомпаниите по обем на превозваните пътници. Голяма авиокомпания е тази, която е превозила над 2 милиона пътници по целия свят през всяка от предходните две календарни години. Останалите авиокомпании се считат за малки.

Канадските правила за защита на правата на пътниците в авиационния транспорт се прилагат за полети от Канада, до Канада и вътре в Канада, включително свързващи полети. Регламентът различава авиокомпаниите по обем на превозваните пътници. Голяма авиокомпания е тази, която е превозила над 2 милиона пътници по целия свят през всяка от предходните две календарни години. Останалите авиокомпании се считат за малки.

Нарушения на полетите, които са в зоната на отговорност на авиокомпанията

Забавяне

В случай на забавяне авиокомпанията трябва:

 • да предостави на пътниците информация за причината за забавянето, възможно обезщетение и помощ;
 • ако пътникът е бил уведомен за забавянето по-малко от 12 часа и е чакал на летището 2 часа или повече след първоначалното време на излитане, да му предостави помощ;
 • ако пътникът е бил уведомен за забавянето 14 дни или по-малко преди първоначалното време на излитане и забавянето на пристигането е 3 часа или повече, да предостави обезщетение за неудобства.

Отмяна

В случай на отмяна авиокомпанията трябва:

 • да предостави на пътниците информация за причината за отмяната, възможно обезщетение и помощ;
 • ако пътникът е бил уведомен за отмяната по-малко от 12 часа и е чакал на летището 2 часа или повече след първоначалното време на излитане, да му предостави помощ;
 • да предостави алтернативни маршрути или връщане на пари;
 • ако пътникът е бил уведомен 14 дни или по-малко преди първоначалното време на излитане за забавянето на неговия полет, да предостави обезщетение за неудобства.

Обезщетение за забавяне или отмяна

Ако пътникът е бил уведомен 14 дни или по-малко преди първоначалното време на излитане за забавяне или отмяна на полета, авиокомпанията трябва да предостави следното минимално обезщетение (сумите са посочени в канадски долари):

 • за голяма авиокомпания:
  • $400, ако забавянето на пристигането е 3 часа или повече,
  • $700, ако забавянето на пристигането е 6 часа или повече,
  • $1 000, ако забавянето на пристигането е 9 часа или повече;
 • за малка авиокомпания:
  • $125, ако забавянето на пристигането е 3 часа или повече,
  • $250, ако забавянето на пристигането е 6 часа или повече,
  • $500, ако забавянето на пристигането е 9 часа или повече;

Искането за обезщетение трябва да бъде подадено в рамките на 1 година от момента на забавянето или отмяната.

Отказ за качване на борда

В случай на недоброволен отказ за качване на борда авиокомпанията е длъжна да предостави на пътниците:

 • помощ;
 • алтернативен полет или връщане на пари;
 • обезщетение за неудобства.

Обезщетение за отказ за качване на борда

Сумата може да бъде следната, в зависимост от времето на пристигане на пътника в крайното му местоназначение (сумите са посочени в канадски долари):

 • $900, ако забавянето е по-малко от 6 часа;
 • $1,800, ако забавянето е от 6 до 9 часа;
 • $2,400, ако забавянето е повече от 9 часа.

Ситуации, които не зависят от авиокомпанията

Когато възникне забавяне или отмяна на полет по причини, които не зависят от авиокомпанията, тя трябва:

 • да предостави на пътниците информация за причината за нарушението на полета и помощ;
 • в случай на забавяне повече от 3 часа да предостави на пътника по негово желание алтернативен маршрут;
 • в случай на отмяна да предостави алтернативен маршрут.

Какви са тези ситуации?

Ситуациите, които не зависят от авиокомпанията, включват, но не се ограничават до следните:

 • война или политическа нестабилност;
 • незаконни действия или саботаж;
 • метеорологични условия или природни бедствия;
 • указания от службата за управление на въздушното движение или друг официален контролен орган;
 • сблъсък с диви птици.

Помощ

Ако пътникът чака 2 часа след първоначалното време на заминаване, авиокомпанията е длъжна да предостави на пътника безплатно следното:

 • храна и напитки в разумни количества, като се взема предвид продължителността на чакането, времето на деня и местоположението на пътника;
 • достъп до средства за комуникация.

Ако пътникът трябва да пренощува заради забавянето на оригиналния му полет или алтернативния полет, се добавят следните услуги:

 • хотел или подобно настаняване;
 • транспорт до и от летището.

Проверете вашето обезщетение, ако имате проблеми с полета:

Калкулатор за обезщетения

 

Подайте заявление само за 2 минути, за да получите Вашето обезщетение
Подайте заявление