Κανονισμοί Προστασίας των Επιβατών Αερομεταφορών του Καναδά
Οι κανονισμοί του Καναδά για τα δικαιώματα των αεροπορικών επιβατών ισχύουν για πτήσεις προς, από και εντός του Καναδά, συμπεριλαμβανομένων των συνδεδεμένων πτήσεων. Οι κανονισμοί διακρίνουν τις αεροπορικές εταιρείες με βάση τον όγκο των επιβατών τους. Μεγάλη αεροπορική εταιρεία σημαίνει μια εταιρεία που έχει μεταφέρει παγκοσμίως περισσότερους από 2 εκατομμύρια επιβάτες κατά τη διάρκεια καθεμίας από τις δύο προηγούμενες ημερολογιακές χρονιές. Οι υπόλοιπες είναι μικρές αεροπορικές εταιρείες.

Διαταραχές εντός του ελέγχου της αεροπορικής εταιρείας

Καθυστέρηση

Σε περίπτωση καθυστέρησης, η αεροπορική εταιρεία πρέπει:

 • να παρέχει στους επιβάτες πληροφορίες σχετικά με τον λόγο της διαταραχής, τη δυνατή αποζημίωση και τη βοήθεια·
 • εάν ένας επιβάτης ενημερωθεί για την καθυστέρηση λιγότερο από 12 ώρες πριν και έχει περιμένει στο αεροδρόμιο για 2 ώρες ή περισσότερο μετά την αρχική ώρα αναχώρησης, να του παρέχει βοήθεια·
 • εάν ένας επιβάτης ενημερωθεί για καθυστέρηση 14 ημέρες ή λιγότερο πριν από την αρχική ώρα αναχώρησης και η καθυστέρηση άφιξης είναι 3 ώρες ή περισσότερο, να παρέχει την αποζημίωση για την ταλαιπωρία.

Ακύρωση

Σε περίπτωση ακύρωσης, η αεροπορική εταιρεία πρέπει:

 • να παρέχει στους επιβάτες πληροφορίες σχετικά με τον λόγο της διαταραχής, τη δυνατή αποζημίωση και τη βοήθεια·
 • εάν ένας επιβάτης ενημερωθεί για την ακύρωση λιγότερο από 12 ώρες πριν και έχει περιμένει στο αεροδρόμιο για 2 ώρες ή περισσότερο μετά την αρχική ώρα αναχώρησης, να του παρέχει βοήθεια·
 • να παρέχει εναλλακτικές ταξιδιωτικές διευθετήσεις ή επιστροφή χρημάτων·
 • εάν ένας επιβάτης ενημερωθεί 14 ημέρες ή λιγότερο πριν από την αρχική ώρα αναχώρησης ότι η άφιξη της πτήσης του θα καθυστερήσει, να παρέχει την αποζημίωση για την ταλαιπωρία.

Αποζημίωση για καθυστέρηση ή ακύρωση

Εάν ενημερωθεί ένας επιβάτης 14 ημέρες ή λιγότερο πριν από την αρχική ώρα αναχώρησης ότι η άφιξη της πτήσης του θα καθυστερήσει ή θα ακυρωθεί, μια αεροπορική εταιρεία πρέπει να παρέχει την ακόλουθη ελάχιστη αποζημίωση (τα ποσά δίνονται σε καναδικά δολάρια):

 • σε περίπτωση μεγάλης αεροπορικής εταιρείας:
  • 400 δολάρια, αν η άφιξη της πτήσης καθυστερήσει 3 ώρες ή περισσότερο,
  • 700 δολάρια, αν η άφιξη της πτήσης καθυστερήσει 6 ώρες ή περισσότερο,
  • 1.000 δολάρια, αν η άφιξη της πτήσης καθυστερήσει 9 ώρες ή περισσότερο;
 • σε περίπτωση μικρής αεροπορικής εταιρείας:
  • 125 δολάρια, αν η άφιξη της πτήσης καθυστερήσει 3 ώρες ή περισσότερο,
  • 250 δολάρια, αν η άφιξη της πτήσης καθυστερήσει 6 ώρες ή περισσότερο,
  • 500 δολάρια, αν η άφιξη της πτήσης καθυστερήσει 9 ώρες ή περισσότερο;

Η αίτηση για αποζημίωση πρέπει να υποβληθεί εντός 1 έτους από την καθυστέρηση ή την ακύρωση.

Άρνηση επιβίβασης

Σε περίπτωση ακούσιας άρνησης επιβίβασης, η αεροπορική εταιρεία πρέπει να παρέχει στους επηρεαζόμενους επιβάτες:

 • τη βοήθεια;
 • εναλλακτικές ταξιδιωτικές διευθετήσεις ή επιστροφή χρημάτων;
 • την αποζημίωση για την ταλαιπωρία.

Αποζημίωση για άρνηση επιβίβασης

Το ποσό μπορεί να είναι ως εξής, ανάλογα με την άφιξη του επιβάτη στον προορισμό:

 • 900 δολάρια, αν η άφιξη καθυστερήσει κάτω από 6 ώρες;
 • 1.800 δολάρια, αν η άφιξη καθυστερήσει μεταξύ 6 και 9 ώρες;
 • 2.400 δολάρια, αν η άφιξη καθυστερήσει περισσότερο από 9 ώρες.

Διαταραχές εκτός ελέγχου της αεροπορικής εταιρείας

Όταν υπάρχει καθυστέρηση, ακύρωση της πτήσης λόγω καταστάσεων εκτός του ελέγχου των αερογραμμών, αυτή πρέπει:

 • να παρέχει στους επιβάτες πληροφορίες σχετικά με τον λόγο της διαταραχής και βοήθεια
 • σε περίπτωση καθυστέρησης περισσότερο από 3 ώρες, να παρέχει εναλλακτικές ταξιδιωτικές διευθετήσεις σε έναν επιβάτη που το επιθυμεί
 • σε περίπτωση ακύρωσης, να παρέχει εναλλακτικές ταξιδιωτικές διευθετήσεις

Τι είναι αυτές οι καταστάσεις;

Καταστάσεις εκτός του ελέγχου της αεροπορικής εταιρείας περιλαμβάνουν, αλλά δεν περιορίζονται σε:

 • πόλεμο ή πολιτική αστάθεια;
 • παράνομες πράξεις ή σαμποτάζ;
 • μετεωρολογικές συνθήκες ή φυσικές καταστροφές;
 • οδηγίες από τον έλεγχο εναέριας κυκλοφορίας, επίσημο επιβλητικό οργανισμό
 • σύγκρουση με άγρια ζώα;

Βοήθεια

Εάν ένας επιβάτης έχει περιμένει 2 ώρες μετά την αρχική ώρα αναχώρησης, η αεροπορική εταιρεία πρέπει να παρέχει στον επιβάτη την ακόλουθη μεταχείριση δωρεάν:

 • τροφή και ποτό σε λογικές ποσότητες, λαμβάνοντας υπόψη τον χρόνο αναμονής, την ώρα της ημέρας και τη θέση του επιβάτη;
 • πρόσβαση σε μέσο επικοινωνίας.

Εάν ο επιβάτης χρειάζεται να περιμένει όλο το βράδυ για την αρχική του πτήση ή εναλλακτική πτήση την επόμενη μέρα, προστίθεται το εξής:

 • ξενοδοχείο ή συγκρίσιμη διαμονή;
 • μεταφορά προς και από το αεροδρόμιο.

Ελέγξτε την αποζημίωσή σας σε περίπτωση που έχετε βιώσει διαταραχή πτήσης:

Υπολογιστής αποζημίωσης

 

Υποβάλετε την αίτησή σας σε 2 λεπτά για να λάβετε την αποζημίωσή σας
Υποβάλετε την αίτησή σας