Rozporządzenie WE 261/2004
Rozporządzenie Unii Europejskiej (WE) nr 261/2004, znane również jako EU 261, określa podstawowe prawa pasażerów w sytuacjach, gdy mają oni do czynienia z odmową przyjęcia na pokład, odwołaniem lotów, opóźnieniami lotów i utraconymi połączeniami.

Jakie loty podlegają regulacji EU 261?

Prawa pasażerów UE mają zastosowanie, gdy lot:

 • znajduje się w granicach UE i jest obsługiwany przez linię lotniczą z UE lub spoza UE
 • przylatuje do UE spoza UE i jest obsługiwany przez linię lotniczą z UE
 • odlatuje z UE do kraju spoza UE i jest obsługiwany przez linię lotniczą z UE lub spoza UE

Termin “UE” obejmuje 27 krajów UE, w tym takie regiony jak Gwadelupa, Gujana Francuska i inne, ale z wyłączeniem Wysp Owczych. EU 261 ma zastosowanie do lotów obejmujących Norwegię i Szwajcarię.

Trasa \ Linia Lotnicza Linia lotnicza jest z UE Linia lotnicza nie jest z UE
Z poza UE do poza UE Nie  Nie 
Spoza UE do UE Tak  Nie 
Z UE na zewnątrz UE Tak  Tak 
Z UE do UE  Tak  Tak 

Loty z Wielkiej Brytanii do UE

Od 1 stycznia 2021 r. rozporządzenie UE dotyczące praw pasażerów lotniczych nie ma zastosowania do przypadków odmowy przyjęcia na pokład, odwołania lub opóźnienia lotów z Wielkiej Brytanii do UE, jeśli lot był obsługiwany przez linię lotniczą z Wielkiej Brytanii lub spoza UE, nawet jeśli pasażer zarezerwował lot przed tą datą. Jednak przepisy UE nadal mają zastosowanie od 1 stycznia 2021 r., jeśli lot z Wielkiej Brytanii do UE był obsługiwany przez linię lotniczą z UE, jeśli pasażer nie otrzymał jeszcze odszkodowania lub świadczeń zgodnie z prawem Wielkiej Brytanii.

Obowiązki linii lotniczych są ograniczone lub wyłączone w przypadkach, gdy zdarzenie było spowodowane nadzwyczajnymi okolicznościami, których nie można było uniknąć, nawet jeśli podjęto wszelkie rozsądne środki. Takie okoliczności mogą wystąpić w szczególności w przypadkach niestabilności politycznej, warunków meteorologicznych, zagrożeń bezpieczeństwa, nieoczekiwanych wad bezpieczeństwa lotów i strajków wpływających na działalność linii lotniczej.

Odszkodowanie za odwołane loty wewnątrz UE

W przypadku odwołania lotu pasażerowie mają prawo do pomocy na lotnisku oraz jedną z opcji do wyboru:

 • zwrot kosztów
 • alternatywny lot
 • powrót do pierwotnego lotniska

Zgodnie z prawem UE odszkodowanie za odwołany lot należy się również, jeśli linia lotnicza poinformowała pasażera o odwołaniu na mniej niż 14 dni przed planowanym czasem odlotu, z wyjątkiem sytuacji, gdy linia lotnicza może udowodnić, że odwołanie nastąpiło z powodu nieuniknionych nadzwyczajnych okoliczności.

Europejskie przepisy dotyczące opóźnień lotów

W przypadku opóźnienia lotu przy odlocie pasażerowie mają prawo do pomocy, zwrotu kosztów i powrotnego lotu w zależności od czasu trwania opóźnienia i odległości lotu.

Opóźnienie o ponad 3 godziny przy przybyciu do miejsca docelowego daje pasażerom prawo do odszkodowania, chyba że opóźnienie było spowodowane nadzwyczajnymi okolicznościami.

Odszkodowanie za odmowę przyjęcia na pokład

Pasażerowie, którym przeciw ich woli odmówiono przyjęcia na pokład z powodu overbookingu lub innych przyczyn operacyjnych, mimo terminowego odprawienia się i posiadania ważnych dokumentów, mają prawo do:

 • odszkodowania
 • prawo wyboru między zwrotem kosztów, przekierowaniem lub rezerwacją na późniejszy termin oraz
 • pomocy

Utracone połączenia

Połączenia lotnicze to trasy obejmujące więcej niż jeden lot, aby dotrzeć do miejsca docelowego. Jeśli pasażer przegapi połączenie lotnicze i dotrze do miejsca docelowego z opóźnieniem o ponad 3 godziny, ma prawo do odszkodowania. To odszkodowanie jest obliczane w zależności od czasu trwania opóźnienia i odległości do miejsca docelowego i może być przyznane, jeśli:

 • loty zostały zakupione w ramach jednej rezerwacji i
 • mają zastosowanie prawa pasażerów lotniczych UE i
 • opóźnienie lotu nie było spowodowane nadzwyczajnymi okolicznościami

Odszkodowanie nie ma zastosowania do utraconych połączeń z powodu opóźnień w przechodzeniu kontroli bezpieczeństwa lub spóźnienia na pokład.

Kwoty odszkodowania

EU 261 ustala różne kwoty odszkodowania w zależności od odległości lotu:

 • €250 dla wszystkich lotów do 1500 km
 • €400 dla lotów między 1500 a 3500 km poza UE i dla lotów wewnątrz UE powyżej 1500 km
 • €600 dla pozostałych lotów

Jeśli linia lotnicza zaoferowała pasażerowi alternatywny lot, a pasażer dotarł do miejsca docelowego z opóźnieniem o 2, 3 lub 4 godziny, odszkodowanie może zostać obniżone o 50%.

Pomoc

Kiedy pasażerowie mają prawo do pomocy od linii lotniczej, powinni otrzymać bezpłatnie:

 • posiłki i napoje proporcjonalne do czasu oczekiwania
 • zakwaterowanie w hotelu w przypadkach, gdy konieczne jest pozostanie na jedną lub więcej nocy
 • transfer między lotniskiem a miejscem zakwaterowania (hotel lub inne)

Sprawdź swoje odszkodowanie, jeśli masz problemy z lotem w UE:

Kalkulator odszkodowań

 

Prześlij swoją aplikację w 2 minuty, aby otrzymać odszkodowanie
Prześlij swoją aplikację