Kompensace při odmítnutí nástupu na palubu
Cestující, kteří dorazili včas na let a mají veškeré potřebné dokumenty, ale byli odmítnuti nástup na palubu kvůli přeplnění, mají nárok na kompenzaci.

V jakých případech může být cestujícímu odmítnut nástup na palubu?

 • Z důvodů bezpečnosti nebo zdraví
 • Pokud cestující nemá veškeré potřebné dokumenty
 • Když cestující neprovedl předchozí let, který byl zahrnut v rezervaci
 • Kvůli přeplnění nebo jiným provozním důvodům

Práva cestujícího v EU v případě neúmyslného odmítnutí nástupu na palubu platí:

 • Pokud je let prováděn v rámci EU jakoukoli leteckou společností.
 • Pokud let přilétá do EU ze zahraničí a je prováděn leteckou společností EU.
 • Pokud let odchází z EU do země mimo EU a je prováděn jakoukoli leteckou společností.
 • Pokud cestující ještě nedostal pomoc (kompensaci, přesměrování, pomoc od letecké společnosti) při problémech spojených s letem podle zákona země mimo EU.

Pravidla EU platí také pro lety do a z Islandu, Norska a Švýcarska.

Lety z Velké Británie do země EU

Od 1. ledna 2021 se pravidla EU o právech leteckých cestujících nevztahují na případy odmítnutí nástupu na palubu na letech z Velké Británie do EU, pokud let byl prováděn britskou nebo leteckou společností mimo EU, i když byl let rezervován před touto datou.

Pravidla EU nadále platí od 1. ledna 2021, pokud let z Velké Británie do EU prováděla letecká společnost zemí EU, pokud cestující již obdržel kompenzaci nebo výhody podle britského práva.

Nicméně britský režim práv cestujících (UK 261) je zásadně analogický s EU 261 a aplikuje se:

 • na cestující odletající z letiště ve Velké Británii
 • na cestující odletující mimo Velkou Británii na letiště umístěné:
 • ve Velké Británii, pokud provozovatel letecké společnosti je buď leteckou společností EU/EEE, nebo britskou leteckou společností
 • v EU/EEE, pokud let provádí britská letecká společnost.

Jedním z hlavních rozdílů je změna měny vyplácení kompenzace z eur na libry šterlinků.

Práva cestujícího v případě odmítnutí nástupu

Pokud cestující dorazil včas k odbavení s platnou rezervací a doklady a byl odmítnut kvůli přeplnění / operačním důvodům a dobrovolně uvolnil své místo, má právo na:

 • odškodnění
 • právo volby mezi náhradou nákladů, přesměrováním nebo změnou rezervace na pozdější termín a
 • pomoc od letecké společnosti

Odškodnění v případě odmítnutí nástupu z důvodu přeplnění

Částka v EUR Vzdálenost
250 1 500 km nebo méně
400 Více než 1 500 km v rámci EU a všechny ostatní trasy mezi 1 500 a 3 500 km
600 Více než 3 500 km

V případě odmítnutí nástupu je odškodnění vždy náležité.

Úhrada, přesměrování nebo restartování v případě odepření nástupu na palubu

V případě odmítnutí nástupu cestujícího letecká společnost musí nabídnout volbu z následujících možností:

 1. vrácení ceny letenky a v případě tranzitního letu v rámci jedné rezervace zpáteční let na letiště odletu co nejdříve;
 2. přesměrování na konečný cíl cesty co nejdříve nebo
 3. změna rezervace na pozdější datum podle pohodlí cestujícího za srovnatelných podmínek přepravy, s ohledem na dostupnost míst.

Pomoc

Cestující mají také právo na bezplatnou pomoc na letišti, která zahrnuje:

 • informace o situaci
 • stravování
 • ubytování (pokud let odchází následující den)
 • dopravu na místo ubytování a zpět na letiště
 • 2 telefonická spojení, fax nebo e-maily

Pokud pomoc není nabídnuta a cestující si zaplatil vlastní jídlo a nápoje, letecká společnost by je měla vrátit, pokud byly výdaje nezbytné a adekvátní. Cestující by měl zachovat všechny účtenky a účty k získání náhrady.

Odmítnutí nástupu na lety podle tureckého práva

V případě přeplnění letu letecká společnost bude hledat dobrovolníky, kteří jsou ochotni odstoupit od svých míst výměnou za určité výhody. Pokud je cestujícímu odmítnut nástup proti jeho vůli, má právo na odškodnění, vrácení ceny letenky nebo její nevyužité části, změnu trasy na nejranější nebo nejpozdější datum a poskytnutí pomoci.

Výše odškodnění (ekvivalent v tureckých lirách) činí:

 • €100 pro vnitrostátní lety
 • €250 pro mezinárodní lety do 1500 km
 • €400 pro mezinárodní lety od 1500 do 3500 km
 • €600 pro mezinárodní lety nad 3500 km

Odmítnutí nástupu na lety podle kanadského práva

V případě odmítnutí nástupu na lety podle kanadských zákonů mají cestující následující práva:

 • pomoc od letecké společnosti
 • alternativní možnosti letu nebo vrácení ceny letenky
 • odškodnění

Výše odškodnění za odmítnutí nástupu při přeplnění letu činí od 900 do 2400 kanadských dolarů a závisí na zpoždění příjezdu cestujícího na konečné místo určení.

Nejčastěji kladené dotazy

Proč letecké společnosti povolují overbooking?

Letecké společnosti prodávají více letenek na lety k optimalizaci využití míst kvůli možné absenci cestujících a k maximalizaci příjmů, zajišťující plné lety. Odmítnutí nástupu cestujícího na palubu je legální, proto je obecně nevhodné podávat žalobu proti letecké společnosti v případě odmítnutí nástupu kvůli overbookingu letu.

Co dělat, pokud nastane overbooking?

V závislosti na plánech a přestupech existují různé možnosti. Od dobrovolného odstoupení od místa výměnou za určité výhody od letecké společnosti po diskusi o možných variantách přesměrování s možným odškodněním poté.

Jak získat odškodnění za odmítnutí nástupu?

Pro získání odškodnění za odmítnutí nástupu s pomocí Compensair stačí vyplnit krátký online formulář, nahrát potřebné dokumenty a sledovat e-mailovou poštu / profily pro aktualizace k žádosti. Cestujícím není nutné platit nic, dokud neobdrží odškodnění.

Zkontrolujte své odškodnění, pokud vám byl odmítnut nástup:

 

Kalkulátor odškodnění

 

Podejte svou žádost během 2 minuts
Podejte svou žádost