Pardale Mitte Lubamise Kompensatsioon
Reisijad, kes saabusid õigeaegselt lennule ja kellel olid kõik reisidokumendid korras, kuid keda ei lubatud pardale ülebroneerimise tõttu, on õigustatud kompensatsioonile.

Millistel juhtudel võidakse reisijat pardale mitte lubada?

 • Ohutuse, turvalisuse või tervise põhjustel
 • Kui puuduvad õiged reisidokumendid
 • Kui reisija ei ole kasutanud broneeringus sisalduvat lendu
 • Ülebroneerimise või muude operatiivsete põhjuste tõttu

EL-i õhureisijate õigused kehtivad sunniviisilisele pardale mitte lubamisele:

 • Kui lend toimub EL-i sees ja seda opereerib kas EL-i või mitte-EL-i lennufirma
 • Kui lend saabub EL-i väljastpoolt EL-i ja seda opereerib EL-i lennufirma
 • Kui lend väljub EL-ist mitte-EL-i riiki ja seda opereerib EL-i või mitte-EL-i lennufirma
 • Kui reisija ei ole juba saanud hüvitist (kompensatsioon, ümbersuunamine, lennufirma abi) selle reisi eest vastavalt mõne mitte-EL-i riigi asjakohasele seadusandlusele.

EL-i eeskirju kohaldatakse ka lendudele Islandile, Norrasse ja Šveitsi.

Reisimine Ühendkuningriigist EL-i riiki

Alates 1. jaanuarist 2021 ei kehti EL-i reisijate õiguste eeskirjad Ühendkuningriigist EL-i suunduvatele lendudele, kui lendu opereerib Ühendkuningriigi või mitte-EL-i lennufirma, isegi kui lend oli broneeritud enne seda kuupäeva.

Siiski jätkuvad EL-i eeskirjad alates 1. jaanuarist 2021, kui lend Ühendkuningriigist EL-i opereeriti EL-i lennufirma poolt, välja arvatud juhul, kui reisija on juba saanud kompensatsiooni ülebroneeritud lennu või muude hüvede eest Ühendkuningriigi seadusandluse alusel.

Ühendkuningriigi õhureisijate õiguste eeskirjad (UK 261) on enamasti sarnased EL-i 261-ga ja kehtivad:

 • reisijatele, kes väljuvad Ühendkuningriigi lennujaamast
 • reisijatele, kes väljuvad väljaspool Ühendkuningriiki asuvast lennujaamast:
 • Ühendkuningriigis, kui opereeriv lennufirma on kas EL/EMP lennufirma või Ühendkuningriigi lennufirma
 • EL/EMP-s, kui opereeriv lennufirma on Ühendkuningriigi lennufirma.

Üks peamisi erinevusi on kompensatsiooni euro väärtuse asendamine uute naelte summadega.

Reisija õigused sunniviisilise pardale mitte lubamise korral

Kui reisija on ilmunud õigeaegselt lennule registreerimisele, tal on kehtiv lennubroneering ja reisidokumentatsioon ning teda ei lubata pardale ülebroneerimise või operatiivsete põhjuste tõttu ning ta ei ole vabatahtlikult loobunud oma kohast, on tal õigus:

 • kompensatsioonile
 • valida tagasimakse, ümbersuunamine või hilisem ümberbroneerimine ja
 • saada lennufirma abi

Kompensatsioon sunniviisilise pardale mitte lubamise korral ülebroneerimise tõttu

Summa eurodes Kaugus
250 1 500 km või vähem
400 Rohkem kui 1500 km EL-i sees ja kõik muud lennud vahemikus 1500 kuni 3500 km
600 Rohkem kui 3500 km

Pardale mitte lubamise korral tuleks alati saada kompensatsiooni.

Tagasimakse, ümbersuunamine või ümberbroneerimine pardale mitte lubamise korral

Kui lennufirma ei luba reisijat pardale, on see kohustatud pakkuma valikut:

 1. pileti hüvitamine ja, kui tegemist on ühenduslennuga ühe broneeringu raames, esimesel võimalusel tagasilend lähtelennujaama
 2. ümbersuunamine lõppsihtkohta esimesel võimalusel või
 3. ümbersuunamine hilisemal kuupäeval reisija mugavuse järgi võrreldavatel transporditingimustel, sõltuvalt kohtade saadavusest.

Abi

Tühistatud lennu reisijad on samuti õigustatud tasuta abile lennujaamas, mis hõlmab:

 • Värskendused
 • Toit
 • Majutus (kui reisijale on broneeritud järgmiseks päevaks uus lend)
 • Transport majutuskohani ja tagasi lennujaama
 • 2 telefonikõnet, telex, faksi sõnumeid või e-kirju

Kui abi ei pakuta ja reisija on ise tasunud oma söögi ja värskenduste eest, peaks lennufirma need hüvitama, tingimusel, et kulud olid vajalikud, mõistlikud ja asjakohased. On oluline säilitada kõik kuludokumendid sel eesmärgil.

Pardale mitte lubamine Türgi lendudel

Kui lend on ülebroneeritud, püüab lennufirma leida vabatahtlikke, kes loobuksid oma istekohtadest teatud hüvede vastu. Kui reisijat ei lubata sunniviisiliselt pardale, on tal õigus kompensatsioonile, pileti hinna või selle kasutamata osa hüvitamisele või marsruudi muutmisele esimesel või hilisemal kuupäeval ja abi.

Kompensatsiooni summa Türgi liirides on järgmine:

 • 100 eurot siselendude puhul
 • 250 eurot rahvusvahelistel lendudel kuni 1500 km
 • 400 eurot rahvusvahelistel lendudel vahemikus 1500 kuni 3500 km
 • 600 eurot rahvusvahelistel lendudel, mis on pikemad kui 3500 km

Pardale mitte lubamine Kanada lendudel

Kanada seaduste alusel pardale mitte lubamise korral on reisijatel õigus järgmisele:

 • standardne kohtlemine
 • alternatiivsed reisikorraldused või tagasimakse
 • kompensatsioon ebamugavuste eest

Ülebroneeritud lennu kompensatsioon varieerub vahemikus 900 kuni 2400 CAD ja sõltub reisija saabumise hilinemisest nende lõppsihtkohta.

KKK

Miks lennufirmad üle broneerivad lende?

Lennufirmad üle broneerivad lende, et kompenseerida võimalikke mitteilmunud reisijaid ja optimeerida istekohtade kasutust, et maksimeerida tulu, tagades täis lennud. Pardale mitte lubamise puhul on see seaduslik, nii et üldiselt ei ole mõistlik lennufirmat kohtusse kaevata, kui reisijat ei lubata pardale ülebroneerimise tõttu.

Mida teha, kui lennufirmad üle broneerivad lennu?

Sõltuvalt järgnevatest plaanidest ja ühendustest võib kaaluda erinevaid võimalusi. Alustades vabatahtlikkusest loobuda istmest lennufirma pakutavate teatud hüvede eest kuni võimalike ümbersuunamisvõimaluste arutamiseni hilisema kompensatsiooniga.

Kuidas nõuda kompensatsiooni pardale mitte lubamise eest?

Pardale mitte lubamise kompensatsiooni nõudmiseks Compensair’iga piisab vaid lühikese veebivormi täitmisest, nõutud dokumentide üleslaadimisest ja e-kirjade/profiili jälgimisest rakenduse värskenduste osas. Reisijad ei pea midagi maksma, kui kompensatsiooni ei ole saadud.

Kontrolli oma kompensatsiooni, kui sind ei lubatud pardale:

 

Kompensatsiooni kalkulaator

 

Esitage avaldus 2 minutiga ja Te saate hüvitise, millele Teil on õigus
Avalduse esitamine