Lennu Hilinemise Kompensatsioon
Lennu hilinemise kompensatsioon võib sõltuda kohaldatavast seadusandlusest.

EL-i õhureisijate õigused

Lennuhilinemiste puhul kehtivad reisijate õigused EL-i määruste alusel järgmistes olukordades:

 • lend EL-i sees, mida opereerib kas EL-i või mitte-EL-i lennufirma
 • lend, mis saabub EL-i väljastpoolt EL-i ja mida opereerib EL-i lennufirma
 • lend EL-ist väljapoole EL-i riiki, mida opereerib nii EL-i kui mitte-EL-i lennufirma

ja

 • kui reisija ei ole juba saanud hüvitist (kompensatsioon, ümbersuunamine, lennufirma poolne abi) selle reisi eest vastavalt mõne mitte-EL-i riigi asjakohasele seadusandlusele.

EL-i eeskirju kohaldatakse ka lendudele Islandile, Norrasse ja Šveitsi.

Reisimine Ühendkuningriigist EL-i riiki

Alates 1. jaanuarist 2021 ei kehti EL-i õhureisijate õiguste eeskirjad Ühendkuningriigist EL-i suunduvate lendude hilinemise korral, kui lendu opereeris Ühendkuningriigi või mitte-EL-i lennufirma, isegi kui lend oli broneeritud enne seda kuupäeva.

EL-i eeskirju jätkuvalt kohaldatakse alates 1. jaanuarist 2021, kui Ühendkuningriigist EL-i lendu opereeris EL-i lennufirma, välja arvatud juhul, kui reisija on juba saanud kompensatsiooni lennufirma hilinemiste või muude hüvede eest Ühendkuningriigi seadusandluse alusel.

Siiski kehtivad Ühendkuningriigi õhureisijate õiguste eeskirjad (UK 261), mis on enamasti sarnased EL-i 261-ga ja kehtivad:

 • reisijatele, kes väljuvad Ühendkuningriigi lennujaamast
 • reisijatele, kes väljuvad väljaspool Ühendkuningriiki asuvast lennujaamast:
  • Ühendkuningriigis, kui opereeriv lennufirma on kas EL/EMP lennufirma või Ühendkuningriigi lennufirma
  • EL/EMP-s, kui opereeriv lennufirma on Ühendkuningriigi lennufirma.

Üks peamisi erinevusi on kompensatsiooni euro väärtuse asendamine naela summaga.

Reisija õigused lennu hilinemise korral

Lennu hilinemine võib toimuda väljumisel ja/või saabumisel. Reisija õiguste ulatus sõltub hilinemise ajast ja tüübist.

Hilinemine väljumisel

Lennud, mis hilinevad väljumisel, annavad reisijatele õiguse abile, tagasimaksele ja tagasilennule, sõltuvalt hilinemise kestusest ja lennu kaugusest.

Rohkem kui 2 tundi Rohkem kui 3 tundi Rohkem kui 4 tundi Rohkem kui 5 tundi Kaugus
A A A T/T 1500 km või vähem
A A T/T Kõik lennud EL-i sees, mis on pikemad kui 1500 km ja kõik lennud vahemikus 1500 kuni 3500 km
A T/T Kõik teised lennud

A – abi, T/T – tagasimakse ja tagasilend

Kui lend hilineb väljumisel vähemalt 5 tundi, peab lennufirma hüvitama pileti ja, kui reisijal on ühenduslend, pakkuma tagasilendu esimesel võimalusel.

Hilinemine saabumisel

Üle 3-tunnine hilinemine lõppsihtkohta jõudmisel annab reisijatele õiguse kompensatsioonile, välja arvatud juhul, kui hilinemise põhjuseks on erakorralised asjaolud.

Abi

Hilinenud lendude reisijatel on õigus tasuta abile lennujaamas, mis võib sõltuvalt hilinemise kestusest ja lennu kaugusest hõlmata:

 • Värskendused
 • Toit
 • Majutus (kui reisijale on broneeritud järgmiseks päevaks uus lend)
 • Transport majutuskohani ja tagasi lennujaama
 • 2 telefonikõnet, telex, faksi sõnumit või e-kirja

Kui abi ei pakuta ja reisija on ise tasunud oma söögi ja värskenduste eest, peaks lennufirma hüvitama vajalikud ja asjakohased kulud. Oluline on, et reisija säilitaks kõik kuludokumendid.

Lennufirma kompensatsioon. Lennu hilinemine

Kui reisija jõuab sihtkohta üle 3 tunni hilinemisega, on tal õigus kompensatsioonile. Kompensatsiooni suurus sõltub lennu kaugusest:

Summa eurodes Kaugus Viiteaeg
250 1500 km või vähem Rohkem kui 2 tundi
300 Rohkem kui 3 500 km 3 kuni 4 tundi
400 Rohkem kui 1 500 km ELi piires ja kõik muud lennud vahemikus 1 500-3 500 km Rohkem kui 3 tundi
600 Rohkem kui 3 500 km Rohkem kui 4 tundi

Hilinenud lennu kompensatsiooni nõudmise tähtaeg sõltub lennufirmast ja tavaliselt on see 3-6 aastat pärast lennukuupäeva.

Millal vähendatakse kompensatsiooni või seda ei maksta?

Kui lennufirma on pakkunud reisijale ümbersuunamist ja nad jõuavad sihtkohta 2, 3 või 4 tunni hilinemisega, võidakse kompensatsiooni vähendada 50% võrra.

Kompensatsiooni ei maksta, kui lennufirma tõendab, et hilinemise põhjustasid vältimatud erakorralised asjaolud. Selliste sündmuste näited on:

 • õhuliikluse juhtimise otsused
 • poliitiline ebastabiilsus
 • ebasoodsad ilmastikutingimused
 • turvariskid
 • lennufirmavälised streigid

Siiski, kui lennufirma väidab, et lend hilineb halva ilma tõttu, kuid samal ajal väljusid teised lennud, on parem seda topeltkontrollida. Seda saab hõlpsasti teha meie kompensatsiooni kalkulaatori abil.

Kompensatsiooni kalkulaator

Kanada seadusandluse alusel hilinemise kompensatsioon

Kanada lennu hilinemise kompensatsioon kehtib kõikidele lendudele Kanadasse, Kanadast välja ja Kanadas sees. Lennufirmad on kohustatud teavitama reisijaid hilinemise põhjustest, kompensatsioonist ja kohtlemise standarditest. Kui hilinemisest teatatakse vähem kui 12 tundi enne väljumist, tagatakse standardne kohtlemine. Üle 3-tunnise hilinemise korral võivad reisijad saada alternatiivse reisi või tagasimakse. Kui teavitatakse 14 päeva jooksul pärast hilinemist, ulatub minimaalne kompensatsioon 125 kuni 1000 CAD, sõltuvalt hilinemise kestusest ja lennufirma suurusest.

KKK

Kui kaua peab lend hilinevama, et kvalifitseeruda kompensatsioonile?

EL-i ja Kanada seadusandlusega hõlmatud lendude puhul on reisijatel õigus kompensatsioonile, kui lend hilineb vähemalt 3 tundi.

Mis on lennu hilinemise kompensatsiooni summa?

Kompensatsiooni summa varieerub sõltuvalt sellistest teguritest nagu hilinemise pikkus, lennu kaugus ja kohaldatav seadusandlus. Summa võib ulatuda 250 eurost kuni umbes 670 euroni (mis vastab ligikaudu 1000 CAD-le).

Lennu hilinemine. Kuidas ma saan nõuda kompensatsiooni?

Lennuhilinemise kompensatsiooni taotlemine Compensair’iga on lihtne. Täida lihtsalt lühike veebivorm, laadi üles nõutavad dokumendid ja jälgi e-kirju/profiile rakenduse värskenduste osas. Taotluse saab esitada tasuta, Compensair’i teenustasu tuleb maksta alles siis, kui kompensatsioon on reisijale välja makstud.

Kontrolli oma kompensatsiooni, kui oled kogenud lennu hilinemist:

 

Kompensatsiooni kalkulaator

 

Esitage avaldus 2 minutiga ja Te saate hüvitise, millele Teil on õigus
Avalduse esitamine