Nadoknada za kašnjenje leta
Nadoknada za kašnjenje leta može varirati u zavisnosti od primenjenog zakonodavstva.

Prava putnika u vazdušnom saobraćaju EU

Prava putnika u slučaju kašnjenja leta primenjuju se pod EU uredbama u sledećim scenarijima:

 • let unutar EU i koji obavljaju ili avio-kompanija iz EU ili van EU
 • let koji stiže u EU izvan EU i koji obavlja avio-kompanija iz EU
 • let koji polazi iz EU u zemlju van EU koju obavljaju i avio-kompanija iz EU i van EU

i

 • ako putnik već nije primio pogodnosti (nadoknadu, preusmeravanje, pomoć od avio-kompanije) za probleme vezane za let za ovo putovanje prema relevantnom zakonu zemlje van EU.

Pravila EU takođe se primenjuju na letove za Island, Norvešku i Švajcarsku.

Putovanje iz Velike Britanije u zemlju EU

Od 1. januara 2021. godine, pravila EU o pravima putnika u vazdušnom saobraćaju ne primenjuju se na slučajeve kašnjenja letova iz Velike Britanije u EU ako je let obavila avio-kompanija iz Velike Britanije ili van EU, čak i ako je let rezervisan pre ovog datuma.

Pravila EU nastavljaju da se primenjuju od 1. januara 2021. ako je let iz Velike Britanije u EU obavila avio-kompanija iz EU, osim ako putnik već nije primio nadoknadu za kašnjenje avio-kompanije ili druge pogodnosti prema zakonu Velike Britanije.

Međutim, pravila Velike Britanije o pravima putnika u vazdušnom saobraćaju (UK 261) su uglavnom slična EU 261 i primenjuju se:

 • na putnike koji polaze sa aerodroma u Velikoj Britaniji
 • na putnike koji polaze izvan Velike Britanije za aerodrom koji se nalazi u:
  • Velikoj Britaniji ako je operativna avio-kompanija ili avio-kompanija iz EU/EEA ili avio-kompanija iz Velike Britanije
  • EU/EEA ako je operativna avio-kompanija avio-kompanija iz Velike Britanije.

Jedna od glavnih razlika je zamena vrednosti Euro nadoknade iznosima u funtama.

Prava putnika u slučaju kašnjenja leta

Kašnjenje leta može se dogoditi na polasku i/ili dolasku. Obim prava putnika razlikuje se u zavisnosti od vremena kašnjenja i tipa.

Kašnjenje pri polasku

Za letove koji kasne pri polasku, putnici imaju pravo na pomoć, povraćaj novca i povratni let, u zavisnosti od trajanja kašnjenja i udaljenosti leta.

Više od 2 sata Više od 3 sata Više od 4 sata Više od 5 sati Udaljenost
A A A R/R 1500 km i manje
A A R/R Svi letovi unutar EU duži od 1500 km i svi letovi između 1500 i 3500 km
A R/R Svi ostali letovi

A pomoć, R/R povraćaj novca i povratni let

U slučaju da je let odložen najmanje 5 sati pri polasku, avio-kompanija mora da vrati novac za kartu i, ako putnik ima vezani let, ponudi povratak na aerodrom polaska u najranijoj prilici.

Kašnjenje pri dolasku

Kašnjenje od preko 3 sata pri dolasku na krajnje odredište daje pravo putnicima na nadoknadu, osim ako je kašnjenje usled vanrednih okolnosti.

Pomoć

Putnici kašnjenih letova takođe imaju pravo na besplatnu pomoć na aerodromu, koja može uključivati, u zavisnosti od dužine kašnjenja i udaljenosti leta:

 • Osveženje
 • Hranu
 • Smeštaj (ako je putniku rezervisan let za sledeći dan)
 • Prevoz do smeštaja i povratak na aerodrom
 • 2 telefonska poziva, telex, faks poruke ili e-mailove

Ako pomoć nije ponuđena i putnik je sam plaćao svoje obroke i osveženje, avio-kompanija treba da nadoknadi neophodne i odgovarajuće troškove. Važno je da putnik čuva sve račune u tu svrhu.

Nadoknada avio-kompanije. Kašnjenje leta

Kada putnik stigne na svoje krajnje odredište sa kašnjenjem od 3 ili više sati, ima pravo na nadoknadu. Iznos nadoknade zavisi od udaljenosti leta:

Iznos u EUR Udaljenost Vreme kašnjenja
250 1 500 km ili manje Više od 3 sata
300 Više od 3500 km Između 3 i 4 sata
400 Više od 1500 km unutar EU i svi ostali letovi između 1500 i 3500 km Više od 3 sata
600 Više od 3500 km Više od 4 sata

Rok za zahtev za nadoknadu za kašnjenje leta zavisi od avio-kompanije i obično je 3-6 godina nakon datuma leta.

Kada se nadoknada smanjuje ili ne plaća?

Ako je avio-kompanija ponudila putniku preusmeravanje i oni su stigli na krajnje odredište sa kašnjenjem od 2, 3 ili 4 sata, nadoknada može biti smanjena za 50%.

Nadoknada nije dužna ako avio-kompanija dokaže da je kašnjenje uzrokovano vanrednim okolnostima koje se nisu mogle izbeći. Primeri takvih događaja su:

 • odluke upravljanja vazdušnim saobraćajem
 • politička nestabilnost
 • nepovoljni vremenski uslovi
 • bezbednosni rizici
 • štrajkovi koji nisu u vezi sa avio-kompanijom

Međutim, ako avio-kompanija navodi da je let odložen zbog lošeg vremena, ali su drugi letovi u isto vreme poleteli, bolje je to proveriti. Lako možete to učiniti koristeći naš kalkulator nadoknade.

Kalkulator nadoknade

Nadoknada za kašnjenje leta prema kanadskom zakonu

Nadoknada za kašnjenje leta u Kanadi primenjuje se na sve letove za, iz i unutar Kanade. Avio-kompanije su obavezne da obaveste putnike o razlozima kašnjenja, nadoknadi i standardima tretmana. Ako je obaveštenje o kašnjenju manje od 12 sati pre polaska, obezbeđuje se standardni tretman. Za kašnjenja od 3+ sati, putnici mogu dobiti alternativno putovanje ili povraćaj novca. Ako su obavešteni unutar 14 dana o kašnjenju, minimalna nadoknada kreće se od 125-1000 CAD, zavisno od trajanja kašnjenja i veličine avio-kompanije.

Često postavljana pitanja

Koliko let mora da kasni da bi se kvalifikovao za nadoknadu?

Za letove koji su obuhvaćeni zakonodavstvom EU i Kanade, putnici imaju pravo na nadoknadu ako je let odložen najmanje 3 sata.

Koji je iznos nadoknade za kašnjenje leta?

Iznos nadoknade varira na osnovu faktora kao što su dužina kašnjenja, udaljenost leta i primenjivo zakonodavstvo. Može se kretati od 250 € do približno 670 € (ekvivalentno 1000 CAD).

Kašnjenje leta. Kako da zahtevam nadoknadu?

Zahtevanje nadoknade za kašnjenje leta sa Compensair je jednostavno. Samo popunite kratak online obrazac, otpremite potrebne dokumente i pratite e-mailove/profil za ažuriranja aplikacije. Zahtev se može podneti bez troškova, naknada za uslugu Compensair se plaća samo kada putnik primi nadoknadu.

Proverite svoju nadoknadu u slučaju da ste doživeli kašnjenje leta:

Kalkulator nadoknade

 

Podnesite svoju prijavu u 2 minute kako biste dobili svoju nadoknadu
Podnesite svoju prijavu