Flyforsinkelseskompensasjon
Flyforsinkelseskompensasjon kan variere avhengig av gjeldende lovgivning.

EU-regler for flypassasjerrettigheter

Passasjerrettigheter ved flyforsinkelser gjelder i henhold til EU-regler i følgende scenarioer:

 • Flyvning innenfor EU og operert enten av et EUeller et ikke-EU-flyselskap
 • Flyvning som ankommer EU fra utenfor EU og operert av et EU-flyselskap
 • Flyvning som avgår fra EU til et ikke-EU-land, operert av både et EUeller et ikke-EU-flyselskap

og

 • Hvis passasjeren ikke allerede har mottatt fordeler (kompensasjon, omruting, assistanse fra flyselskapet) for flyrelaterte problemer for denne reisen i henhold til gjeldende lov i et ikke-EU-land.

EU-regler gjelder også for flyvninger til og fra Island, Norge og Sveits.

Reiser fra Storbritannia til et EU-land

Fra 1. januar 2021 gjelder ikke EU-reglene for flypassasjerrettigheter for tilfeller av forsinkelser på flyvninger fra Storbritannia til EU hvis flyvningen ble operert av et britisk eller ikke-EU-flyselskap, selv om flyvningen ble bestilt før denne datoen.

EU-reglene fortsetter å gjelde fra 1. januar 2021 hvis flyvningen fra Storbritannia til EU ble operert av et EU-flyselskap, med mindre passasjeren allerede har mottatt kompensasjon for flyforsinkelser eller andre fordeler i henhold til britisk lov.

Imidlertid er britiske regler for flypassasjerrettigheter (UK 261) stort sett lik EU 261 og gjelder:

 • For passasjerer som reiser fra en britisk flyplass
 • For passasjerer som reiser fra utenfor Storbritannia til en flyplass som ligger i:
 • Storbritannia hvis det opererende flyselskapet er enten et EU/EØS-flyselskap eller et britisk flyselskap
 • EU/EØS hvis det opererende flyselskapet er et britisk flyselskap.

En av de største forskjellene er erstatning av euroverdien av kompensasjonen med beløp i britiske pund.

Passasjerrettigheter ved flyforsinkelse

En flyforsinkelse kan skje ved avgang og/eller ved ankomst. Omfanget av passasjerrettigheter varierer avhengig av forsinkelsestid og type.

Forsinkelse ved avgang

For flyvninger som er forsinket ved avgang, har passasjerer rett til assistanse, refusjon og en returflyvning, avhengig av forsinkelsens varighet og flyavstanden.

Mer enn 2 timer  Mer enn 3 timer  Mer enn 4 timer  Mer enn 5 timer  Avstand
A A A R/R 1500 km eller mindre
A A R/R Alle flyvninger innenfor EU som er lengre enn 1500 km og alle flyvninger mellom 1500 og 3500 km
A R/R Alle andre flyvninger

 

A assistanse, R/R refusjon og en returflyvning

Hvis flyvningen er forsinket i minst 5 timer ved avgang, må flyselskapet refundere billetten og tilby en retur til avgangsflyplassen så snart som mulig hvis passasjeren har en videreforbindelse.

Forsinkelse ved ankomst

En forsinkelse på over 3 timer ved ankomst til endelig destinasjon gir passasjerer rett til kompensasjon med mindre forsinkelsen skyldes ekstraordinære omstendigheter.

Assistanse

Passasjerer på forsinkede flyvninger har også rett til gratis assistanse på flyplassen, som kan inkludere, avhengig av forsinkelsens varighet og flyavstanden:

 • Forfriskninger
 • Mat
 • Overnatting (hvis passasjeren er booket om til å reise neste dag)
 • Transport til overnattingsstedet og tilbake til flyplassen
 • 2 telefonsamtaler, telex, faksmeldinger eller e-poster

Hvis assistanse ikke tilbys og passasjeren betalte for egne måltider og forfriskninger, skal flyselskapet refundere nødvendige og passende utgifter. Det er viktig for passasjeren å beholde alle kvitteringer til dette formålet.

Flyselskapets kompensasjon. Flyforsinkelse

Når en passasjer når endelig destinasjon med en forsinkelse på 3 timer eller mer, har de rett til kompensasjon. Kompensasjonsbeløpet avhenger av flyavstanden:

Beløp i EUR Avstand Forsinkelsestid
250 1 500 km eller mindre Mer enn 3 timer
300 Mer enn 3 500 km Mellom 3 og 4 timer
400 Mer enn 1 500 km innenfor EU og alle andre flyvninger mellom 1 500 og 3 500 km Mer enn 3 timer
600 Mer enn 3 500 km Mer enn 4 timer

Fristen for å kreve kompensasjon for forsinkede fly avhenger av flyselskapet og er vanligvis 3-6 år etter flydatoen.

Når blir kompensasjonen redusert eller ikke utbetalt?

Hvis flyselskapet har tilbudt passasjeren en omruting og de nådde endelig destinasjon med en forsinkelse på 2, 3 eller 4 timer, kan kompensasjonen reduseres med 50%.

Kompensasjon er ikke påkrevd hvis flyselskapet kan bevise at forsinkelsen skyldes ekstraordinære omstendigheter som ikke kunne vært unngått. Eksempler på slike hendelser er:

 • Beslutninger fra lufttrafikkstyring
 • Politisk ustabilitet
 • Ugunstige værforhold
 • Sikkerhetsrisikoer
 • Streiker utenfor flyselskapet

Imidlertid, hvis flyselskapet hevder at flyet var forsinket på grunn av dårlig vær, men de andre flyvningene på samme tidspunkt avgikk, er det bedre å dobbeltsjekke. Du kan enkelt gjøre dette ved å bruke vår kompensasjonskalkulator.

Kompensasjonskalkulator

Forsinkelseskompensasjon i henhold til kanadisk lov

Kanadisk flyforsinkelseskompensasjon gjelder for alle flyvninger til, fra og innenfor Canada. Flyselskapene er forpliktet til å informere passasjerer om årsakene til forsinkelsen, kompensasjon og behandlingsstandarder. Hvis varsling om forsinkelse er mindre enn 12 timer før avgang, sikres standardbehandling. Ved forsinkelser på 3 timer eller mer kan passasjerer få alternativ reise eller refusjon. Hvis informert innen 14 dager etter forsinkelsen, varierer minimumskompensasjonen fra 125-1000 CAD, avhengig av forsinkelsens varighet og flyselskapets størrelse.

FAQ

Hvor lenge må en flyvning være forsinket for å kvalifisere for kompensasjon?

For flyvninger som omfattes av EUog kanadisk lovgivning, har passasjerer rett til kompensasjon hvis flyvningen er forsinket med minst 3 timer.

Hva er beløpet for kompensasjon ved flyforsinkelse?

Kompensasjonsbeløpet varierer basert på faktorer som lengden på forsinkelsen, flyavstanden og gjeldende lovgivning. Det kan variere fra €250 til omtrent €670 (tilsvarende 1000 CAD).

Flyforsinkelse. Hvordan krever jeg kompensasjon?

Å kreve kompensasjon for flyforsinkelser med Compensair er enkelt. Du fyller bare ut et kort nettbasert skjema, laster opp nødvendige dokumenter og følger med på e-poster/profiler for oppdateringer om søknaden. Du kan sende inn en søknad uten kostnad, Compensair serviceavgift påløper bare når passasjeren mottar kompensasjon.

Sjekk din kompensasjon hvis du har opplevd en flyforsinkelse:

 

Kompensasjonskalkulator

 

Send inn søknaden din på 2 minutter for å få kompensasjonen din
Send inn søknad